από metereologos.gr
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017
 
 
 
 
 
 
 

22-03-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
640,65 0,04%
Ανοδικές: 42
Καθοδικές: 60
Αμετάβλητες: 31