από metereologos.gr
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017
 

24-10-2017 10:53
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
735,96 0,20%
Ανοδικές: 32
Καθοδικές: 9
Αμετάβλητες: 6