από metereologos.gr
Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
 

28-06-2017 13:17
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
826,34 0,43%
Ανοδικές: 53
Καθοδικές: 34
Αμετάβλητες: 12