από metereologos.gr
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
 

21-10-2016 16:03
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
595,41 -0,08%
Ανοδικές: 44
Καθοδικές: 44
Αμετάβλητες: 19