από metereologos.gr
Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017
 

17-10-2017 13:30
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
762,82 -0,38%
Ανοδικές: 38
Καθοδικές: 40
Αμετάβλητες: 14