ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ 

Αυτό το μήνυμα και/ή τα επισυναπτόμενα έγγραφα περιέχει πληροφορίες, που είναι εμπιστευτικές και απόρρητες. Σε περίπτωση που περιέλθει σ’ εσάς από λάθος, χωρίς να είστε ο σκοπούμενος παραλήπτης, παρακαλούμε να το διαγράψετε άμεσα από το σύστημά σας και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα. Η αντιγραφή, χρήση ή κοινοποίηση σε τρίτους του μηνύματος αυτού από μη κατονομαζόμενο παραλήπτη, αντίκειται στο νόμο. Το περιεχόμενο του μηνύματος αυτού περιέχει προσωπικές απόψεις του αποστολέα του. Εκτός εάν γίνεται ρητή περί του αντιθέτου μνεία στο μήνυμα, οι απόψεις αυτές δεν εκφράζουν επίσημες θέσεις της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε, ούτε το μήνυμα αυτό αποτελεί προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε. Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς του παρόντος μηνύματος. Στον παραλήπτη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για προστασία του συστήματός του από ιούς και για επιβεβαίωση του περιεχομένου του παρόντος.
 

MESSAGE- CONFIDENTIALITY AND SECURITY NOTICE

This message and/or its attachments may contain confidential and privileged information and is intended for the named person or entity to which it is addressed. Any use, copying or distribution of this information by anyone other than the intended recipient(s) is prohibited by law. If you receive this in error, please immediately delete it from your system and notify the sender. The contents of this message contain personal opinions of the sender, which are not the official views of ALTER EGO MEDIA S.A. nor do they consist a provision of financial or advisory services unless expressly stated otherwise. This message is not a solicitation and/or an offer or acceptance of any proposal in relation to any contract or transaction unless expressly otherwise indicated in the message itself. The Internet is not a secure or error-free environment, and ALTER EGO MEDIA S.A. does not accept liability for any loss or damage arising from the use of this message or from delayed, intercepted, corrupted or virus-infected e-mail transmission.