από metereologos.gr
Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017
 
 
 
 
 
 
 

19-09-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
762,86 0,27%
Ανοδικές: 46
Καθοδικές: 43
Αμετάβλητες: 22