από metereologos.gr
Τρίτη 25 Απριλίου 2017
 
 
 
 
 
 
 

25-04-2017 11:33
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
687,17 0,57%
Ανοδικές: 37
Καθοδικές: 23
Αμετάβλητες: 11