από metereologos.gr
Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017
 
 
 
 
 
 
 

18-08-2017 13:59
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
825,97 -0,73%
Ανοδικές: 36
Καθοδικές: 45
Αμετάβλητες: 12