από metereologos.gr
Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017
 
 
 
 
 
 
 

19-10-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
746,45 -1,46%
Ανοδικές: 35
Καθοδικές: 73
Αμετάβλητες: 12