από metereologos.gr
Κυριακή 25 Ιουνίου 2017
 
 
 
 
 
 

23-06-2017 17:19
Γενικός Δείκτης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
820,52 0,70%
Ανοδικές: 69
Καθοδικές: 46
Αμετάβλητες: 16