• Αναζήτηση
  • Προσωρινή στέγαση προσφύγων σε διαμερίσματα στον Πειραιά

    Θα συνεχιστεί στον Πειραιά μέχρι το τέλος του έτους, το πρόγραμμα προσωρινής στέγασης προσφύγων σε διαμερίσματα.

    ΤοΒΗΜΑ Team

    Θα συνεχιστεί στον Πειραιά μέχρι το τέλος του έτους, το πρόγραμμα προσωρινής στέγασης προσφύγων σε διαμερίσματα. Το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση του την Τετάρτη ενέκρινε την Προγραμματική Συμφωνία με την Ύπατη Αρμοστεία, που προβλέπει τη στέγαση 308 προσφύγων σε 52 διαμερίσματα της πόλης. Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης , εξέφρασε την ικανοποίηση του, υπογραμμίζοντας ότι οι δήμοι πρέπει να έχουν την ευθύνη υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων. Το πρόγραμμα υλοποιούσε μέχρι τώρα η ΜΚΟ Praxis.

    Κοινωνία