• Αναζήτηση
 • Unibos: Εκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου €1,875 εκατ.

  Εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση (β επαναληπτική) των μετόχων της εισηγμένης εταιρείας Unibios η έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές ύψους 1,875 εκατ. ευρώ.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση (β επαναληπτική) των μετόχων της εισηγμένης εταιρείας Unibios η έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές ύψους 1,875 εκατ. ευρώ.
  Οι ομολογίες θα διατεθούν  με δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους  μετόχους της εταιρείας.
  Ελήφθη επίσης απόφαση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μερικής κάλυψης του ομολογιακού δανείου και να υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης ΕΝ.Α.
  Οικονομία