• Αναζήτηση
 • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μαθαίνουν η μία από την άλλη

  Το 35% των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι στρέφονται η μία στην άλλη προκειμένου

  Το 35% των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι στρέφονται η μία στην άλλη προκειμένου να συλλέξουν τις πληροφορίες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να αναπτυχθούν στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον. Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα του Facebook (Future of Business Report, Μάιος 2017), η οποία επικεντρώνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εκπαίδευση. 

  Επίσης, οι δεσμοί που δημιουργούν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους έχουν σημασία – όταν συνδέονται και μαθαίνουν η μία από την άλλη, παρουσιάζουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Το 32% των επιχειρήσεων που βλέπουν με αισιοδοξία την οικονομία μαθαίνουν από άλλες επιχειρήσεις, ενώ το 64% που δηλώνουν απαισιόδοξες για την οικονομία δεν στρέφονται η μία στην άλλη για να μάθουν και να αναπτυχθούν.

  Παράλληλα, η δημιουργία μιας ισχυρής κοινότητας μπορεί να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επεκταθούν γεωγραφικά. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς αγορές μαθαίνουν από περισσότερες πηγές και εκφράζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Είναι, επίσης, τρεις φορές πιο πιθανό να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για περαιτέρω εκπαίδευση στον κλάδο του διεθνούς εμπορίου.

  * Το 30% των ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που έχουν πραγματοποιήσει προσλήψεις το τελευταίο εξάμηνο δηλώνουν, επιπλέον, ότι αναπτύσσονται μαθαίνοντας η μία από την άλλη.

  Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι προσαρμοστικές και διαλλακτικές. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα στρέφονται η μία στην άλλη για να μάθουν και να μοιραστούν ιδέες στο πλαίσιο της σημερινής μεταβαλλόμενης οικονομίας.

  Η τεχνολογία ωφελεί τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις συνδέοντάς τους με θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση, καθώς και άλλους πόρους. Η πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες βελτιώνει τις ζωές, τις κοινότητες και τις οικονομίες. Ωστόσο, η νέα τεχνολογία απαιτεί νέα μάθηση. Πολλές επιχειρήσεις μαθαίνουν να προσαρμόζονται στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον για να συνδεθούν με νέους πελάτες, να πουλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες online, να αναζητήσουν ανθρώπινο δυναμικό και να διεξαγάγουν επικοινωνιακές εκστρατείες σε κινητά τηλέφωνα.

  Αυτό ισχύει όλο και περισσότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν εργαλεία και λύσεις για την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρήσεών τους στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον.
  Το Future of Business Survey είναι μια βάση πληροφοριών για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία ενημερώνεται τακτικά και βοηθά στην κατανόηση των απόψεων, των δραστηριοτήτων και των προκλήσεών τους. Η σύμπραξη έχει στεφθεί με επιτυχία: ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα γνωρίζουν τις κατάλληλες ερωτήσεις που θα πρέπει να θέσουν στις μικρές επιχειρήσεις και το Facebook μπορεί να θέσει αυτές τις ερωτήσεις σε μία από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές κοινότητες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων παγκοσμίως.

  Η δύναμη των δικτύων και της κινητής τεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να προωθήσει την ένταξη και τις αναπτυσσόμενες κοινότητες. Οι δημόσιες παρεμβάσεις και οι πολιτικές που ενδυναμώνουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ψηφιακή και κινητή οικονομία έχουν κεντρική σημασία για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
  Οι μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% των επιχειρήσεων σε όλες τις οικονομίες. Η διασύνδεση – μεταξύ των επιχειρήσεων και μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους παγκοσμίως – μπορεί να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν. To Future of Business Survey προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γνωρίσουν η μία την άλλη, και τις ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να προάγουν περαιτέρω την απήχησή τους.

  Περισσότερες πληροφορίες και δεδομένα αναφορικά με την έρευνα μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη πηγή: http://futureofbusinesssurvey.org/

  Σημειώνεται ότι η Future of Business Survey αποτελεί μια συνεργασία ανάμεσα στο Facebook, τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπεζα με σκοπό την παροχή μηνιαίων στοιχείων για τις αντιλήψεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά. Εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά σε 17 χώρες τον Φεβρουάριο του 2016, ενώ έκτοτε έχει επεκταθεί, συμπεριλαμβάνοντας πλέον συνολικά 33 χώρες. Η έρευνα υλοποιείται κάθε μήνα από τη γερμανική εταιρεία ερευνών FactWorks.

  Ο πληθυσμός-στόχος αποτελείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα στο Facebook και περιλαμβάνει τόσο νεότερες όσο και εδραιωμένες επιχειρήσεις που εκτείνονται σε ένα φάσμα τομέων. Ως σήμερα περισσότερες από 60 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει μια σελίδα στο Facebook, και 141.785 από αυτές έχουν λάβει μέρος στην έρευνα. Με όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα online εργαλεία καθημερινά, η έρευνα παρέχει μια εικόνα για τη νέα κινητοποιημένη, ψηφιακή τεχνολογία. Η έρευνα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις της σημερινής και της μελλοντικής οικονομικής δραστηριότητας, τις προκλήσεις, τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και τη στρατηγική.

  HeliosPlus

  Οικονομία