• Αναζήτηση
 • Η πνευματική ιδιοκτησία πρέπει να προστατεύεται και να πληρώνεται

  Το 97% όλων των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι είναι σημαντικό εφευρέτες, δημιουργοί και καλλιτέχνες να μπορούν να

  Τσακίρη Τόνια
  Το 97% όλων των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι είναι σημαντικό εφευρέτες, δημιουργοί και καλλιτέχνες να μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να πληρώνονται για την εργασία τους, όπως δείχνει μια πανευρωπαϊκή έρευνα που διενεργήθηκε από το Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ-EUIPO), της μεγαλύτερης υπηρεσίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ. Στην έρευνα απάντησαν 26.555 άτομα, ηλικίας 15 ετών και άνω, σε όλη την ΕΕ των 28 κρατών-μελών, σχετικά με τις αντιλήψεις τους στη Διανοητική Ιδιοκτησία. Η έρευνα αυτή επιβεβαιώνει τα συνολικά αποτελέσματα παρόμοιας μελέτης που διεξήχθη από το EUIPO το 2013.

  Το 70% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την αγορά των εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και το 78% πιστεύει ότι αγοράζοντας παραποιημένα προϊόντα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και την απασχόληση. Ωστόσο η έρευνα καταδεικνύει πως φαίνεται να υπάρχει περισσότερο ανοχή για την αγορά των παραποιημένων αγαθών, ιδίως μεταξύ των νέων. Το 15% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών ανέφερε πως σκόπιμα αγόρασε ένα παραποιημένο προϊόν τους τελευταίους 12 μήνες, εννέα ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 2013.

  Επιπλέον, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, το 41% των νέων ανέφερε πως αισθάνθηκε ότι ήταν αποδεκτό να αγοράσει κάτι παραποιημένο εάν το αρχικό προϊόν ήταν πάρα πολύ ακριβό. Τα τρία τέταρτα όλων των ερωτηθέντων είπαν ότι θα σταματούσαν την αγορά παραποιημένων αγαθών αν υπήρχαν προσιτές εναλλακτικές λύσεις.
  Το 83% δήλωσε ότι προτιμά να έχει πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο μέσω νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών/καταστημάτων όποτε μια προσιτή επιλογή είναι διαθέσιμη και το 71% αυτών παραδέχεται ότι χρησιμοποίησε παράνομες πηγές ενώ θα σταματούσε να τις χρησιμοποιεί αν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε προσιτές εναλλακτικές επιλογές.

  Το 27% των ερωτηθέντων δήλωσε, επίσης, ότι είχε πληρώσει για ψηφιακό περιεχόμενο από νόμιμες πηγές/σελίδες, επτά εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο ποσοστό από το 2013, με το 69% να πιστεύει ότι οι νόμιμες πηγές είναι καλύτερης ποιότητας.

  Μεταξύ της ηλικιακής ομάδας 15-24 ετών, το 41% δήλωσε ότι είχε πληρώσει για να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο από νόμιμες πηγές, δηλαδή οκτώ ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο ποσοστό από το 2013. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι εν γνώσει τους είχαν πρόσβαση σε σελίδες πειρατικού περιεχομένου δεν έχει αλλάξει από το 2013 (27% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών και 10% όλων των ερωτηθέντων).
  Ωστόσο, η σύγχυση αυξάνεται σχετικά με το τι συνιστά νόμιμη πηγή. Πέρυσι, το 24% των ερωτηθέντων, πέντε ποσοστιαίες μονάδες επάνω από το 2013, αναρωτήθηκε αν μια online πηγή ήταν νόμιμη, που καταδεικνύει μια αύξηση 41% μεταξύ των νέων. Επιπλέον, το 10% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι παραπλανήθηκε όταν αγόρασε κάποια προϊόντα.

  Ο γενικός διευθυντής του EUIPO, κ. Antonio Campinos, ανέφερε σχετικά: «Σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι η υποστήριξη για τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι υψηλή μεταξύ των πολιτών της ΕΕ. Χρειάζεται όμως να γίνουν περισσότερα που θα βοηθήσουν, ειδικότερα τους νέους, να κατανοήσουν τη σημασία της ΔΙ για την οικονομία και την κοινωνία μας, ιδιαίτερα τώρα, όταν η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας είναι όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση».

  Από τη δημοσίευση της μελέτης το 2013, ο EUIPO πραγματοποίησε μια σειρά από δράσεις με βάση τα αποτελέσματά της που στοχεύουν άμεσα στους πολίτες της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη περιεχομένου agorateka προσφέρει έναν τρόπο για τον εντοπισμό του νόμιμου περιεχομένου στο Διαδίκτυο σε όλη την ΕΕ.
  Ο EUIPO ευαισθητοποιείται σχετικά με την οικονομική αξία που φέρουν τα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, όσον αφορά στη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ, μέσω μιας σειράς μελετών. Στηρίζει το IPR Crime Coordinated Centre της Europol, το οποίο ασχολείται με την καταπολέμηση των online παραβάσεων στους τομείς της παραποίησης/αντιγραφής. Μέσω της πρωτοβουλίας Ideas Powered, ο EUIPO εργάζεται επίσης για να προσελκύσει τους νέους ανθρώπους στη Διανοητική Ιδιοκτησία σε ολόκληρη την ΕΕ.


  Γαλλία

  Σύμφωνα με την έρευνα, το 97% των γάλλων ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η προστασία της ΔΙ είναι σημαντική επειδή οι εφευρέτες, οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να πληρώνονται για την εργασία τους, σύμφωνα με τον μέσο όρο της ΕΕ.

  Το 82% συμφώνησε ότι η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης καταστρέφει τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας, τέσσερις μονάδες υψηλότερο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ.

  Το 6% παραδέχθηκε ότι έχει αγοράσει παραποιημένα προϊόντα εκ προθέσεως, σε αντίθεση με το 7% σε ολόκληρη την ΕΕ, και το 70% όσων αγόρασαν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης ανέφερε ότι θα σταματούσε αν υπήρχαν προσιτές εναλλακτικές λύσεις – 7% υψηλότερο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ (63%).

  Το 85% των γάλλων ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτιμά να αποκτήσει πρόσβαση σε online περιεχόμενο μέσω εξουσιοδοτημένης πλατφόρμας, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ του 83%.

  Το 15% παραδέχθηκε πως έχει κατεβάσει ή μεταδώσει υλικό από παράνομες πηγές, πέντε ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ, και το 71% όσων είχαν παράνομα πρόσβαση σε online περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δήλωσε πως θα σταματούσε αν οι εναλλακτικές λύσεις ήταν προσιτές και διαθέσιμες, ακριβώς όπως με τον μέσο όρο της ΕΕ.

  Γερμανία

  Σύμφωνα με την έρευνα, το 98% των γερμανών ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι σημαντική επειδή οι εφευρέτες, οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να πληρώνονται για το έργο τους, µία εκατοστιαία μονάδα υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.

  Το 80% συμφώνησε ότι η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης καταστρέφει τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας, δύο εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.

  Το 4% παραδέχθηκε ότι έχει αγοράσει παραποιημένα προϊόντα εκ προθέσεως, σε αντίθεση με το 7% σε ολόκληρη την ΕΕ, και το 55% όσων παραδέχτηκαν την αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης ανέφερε ότι θα σταματούσε αν υπήρχαν προσιτές εναλλακτικές λύσεις – οκτώ ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (63%).
  Το 82% των γερμανών ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτιμά να αποκτήσει πρόσβαση σε online περιεχόμενο μέσω εξουσιοδοτημένης πλατφόρμες, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ του 83%.

  Το 7% παραδέχθηκε ότι έχει κατεβάσει ή έχει μεταδώσει υλικό από παράνομες πηγές, τρεις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ το 67% όσων είχαν παράνομα πρόσβαση σε online περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δήλωσε είπε ότι θα σταματούσε αν προσιτές εναλλακτικές λύσεις ήταν διαθέσιμες, τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.


  Ιταλία

  Σύμφωνα με την έρευνα, το 97% των ιταλών ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η προστασία της ΔΙ είναι σημαντική επειδή εφευρέτες, δημιουργοί και καλλιτέχνες μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να πληρώνονται για την εργασία τους, σύμφωνα με τον μέσο όρο της ΕΕ.

  Το 91% συμφώνησε ότι η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης καταστρέφει τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας, 13 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ.
  Το 7% έχει παραδεχθεί ότι έχει αγοράσει παραποιημένα προϊόντα εκ προθέσεως, ακριβώς σύμφωνα με τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ το 48% από αυτούς που έχουν αγοράσει προϊόντα παραποίησης/απομίμησης ανέφερε πως θα σταματούσε αν υπήρχαν προσιτές εναλλακτικές λύσεις – 15 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (63%).

  Το 83% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτιμά να αποκτήσει πρόσβαση μέσω εξουσιοδοτημένου online περιεχομένου, ακριβώς σύμφωνα με τον μέσο όρο της ΕΕ.

  Το 7% παραδέχθηκε ότι έχει κατεβάσει ή μεταδώσει περιεχόμενο από παράνομες πηγές, τρεις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, και 67% όσων είχαν παράνομα πρόσβαση σε online περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δήλωσε ότι θα σταματούσε αν ήταν διαθέσιμες προσιτές εναλλακτικές λύσεις, τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.

  Ισπανία

  Σύμφωνα με την έρευνα, 96% των ισπανών ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η προστασία της ΔΙ είναι σημαντική επειδή οι εφευρέτες, δημιουργοί και οι καλλιτέχνες μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να πληρώνονται για την εργασία τους, μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.

  Το 75% συμφώνησε ότι η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης καταστρέφει τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας, τρεις ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ενα 11% παραδέχτηκε ότι έχει αγοράσει παραποιημένα προϊόντα εκ προθέσεως, τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ ενώ το 70% από εκείνους που προχώρησαν σε αγορά παραποιημένων προϊόντων ανέφερε ότι θα σταματούσε αν υπήρχαν προσιτές εναλλακτικές λύσεις – επτά εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (63%).
  Το 87% των ισπανών ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτιμά να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο μέσω νόμιμων ψηφιακών πλατφόρμων, πέντε εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.

  Ενα 16% παραδέχθηκε να έχει κατεβάσει ή μεταδώσει υλικό από παράνομες πηγές, έξι ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, και το 77% όσων είχαν παράνομα πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ανέφερε πως θα σταματούσε να αγοράζει εάν υπήρχαν διαθέσιμες προσιτές εναλλακτικές λύσεις, ποσοστό έξι ποσοστιαίων μονάδων υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

  Βρετανία

  Σύμφωνα με την έρευνα, το 97% των ερωτηθέντων του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνησε ότι η προστασία της ΔΙ είναι σημαντική επειδή εφευρέτες, δημιουργοί και καλλιτέχνες μπορούν να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους και να πληρώνονται για την εργασία τους, ακριβώς στη γραμμή του μέσου όρου της ΕΕ.

  Το 79% συμφώνησε ότι η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης καταστρέφει επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας, µία εκατοστιαία μονάδα υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.

  Το 5% παραδέχθηκε ότι έχει αγοράσει εκ προθέσεως προϊόντα αντιγραφής, δύο ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, και το 68% των ατόμων που παραδέχτηκε πως έχει αγοράσει προϊόντα αντιγραφής/απομίμησης ανέφερε ότι θα σταματούσε αν υπήρχαν προσιτές εναλλακτικές λύσεις – πέντε εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (63%).

  Το 82% των ερωτηθέντων του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι προτιμά να έχει διαδικτυακή πρόσβαση σε περιεχόμενο μέσω νόμιμων σελίδων, μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από τον μέσο όρο στην ΕΕ.

  Το 8% παραδέχτηκε ότι έχει κατεβάσει ή έχει μεταδώσει ψηφιακό υλικό από παράνομες πηγές, δύο ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, και το 76% όσων είχαν παράνομα πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δήλωσε ότι θα σταματούσε αν ήταν διαθέσιμες προσιτές εναλλακτικές λύσεις, πέντε εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.

  HeliosPlus

  Οικονομία