• Αναζήτηση
 • Ροδόλφος Μορώνης: «Η αδειοδότηση θα γίνει με βάση τον νόμο Παππά»

  Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις σε δύο πεδία. Το ένα είναι το πεδίο της διασφάλισης ότι η προκήρυξη δεν θα προσβληθεί, που σημαίνει ότι θα είναι απολύτως σύμφωνη με τη νομοθεσία και το Σύνταγμα .

  Σε ποια φάση βρίσκεται η προετοιμασία για τη διαδικασία της αδειοδότησης;

  «Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις σε δύο πεδία. Το ένα είναι το πεδίο της διασφάλισης ότι η προκήρυξη δεν θα προσβληθεί, που σημαίνει ότι θα είναι απολύτως σύμφωνη με τη νομοθεσία και το Σύνταγμα .Το δεύτερο είναι να διαμορφώσουμε μια διαδικασία κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη εκτός από τα οικονομικά στοιχεία των υποψηφίων και θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα του προγράμματος. Στηριζόμαστε ως προς αυτό το κομμάτι τόσο στη συνταγματική πρόβλεψη όσο και σε νόμους που εξακολουθούν να ισχύουν, δηλαδή δεν έχουν ακυρωθεί από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως για παράδειγμα το προεδρικό διάταγμα 190 με το οποίο έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία η τελευταία οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες».

  Η αδειοδότηση θα γίνει με βάση τον νόμο Παππά;
  «Ναι, βέβαια».
  Υπάρχει η αίσθηση ότι για μία ακόμα φορά η ελληνική πολιτεία βάζει το κάρο πριν από το άλογο. Για να ξεκινήσει μια διαδικασία αδειοδότησης δεν θα έπρεπε πρώτα να καταρτιστεί ο νέος χάρτης συχνοτήτων;


  «Οχι, δεν είναι απολύτως αναγκαίο. Ο νέος χάρτης είναι απολύτως αναγκαίο να συνταχθεί και να τεθεί σε εφαρμογή σε ένα στάδιο που μπορεί να ξεκινάει από το 2020 και να πηγαίνει μέχρι το 2022. Είναι εξαιτίας της υποχρέωσης που έχουμε όλοι για το λεγόμενο «2ο ψηφιακό μέρισμα». Αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι των συχνοτήτων που σήμερα είναι αφιερωμένες στην τηλεόραση και βάσει των οποίων έχουν συνταχθεί οι χάρτες θα πρέπει να αποδοθεί στην κινητή τηλεφωνία ή σε άλλες δραστηριότητες. Αυτό απαιτεί έναν νέο χάρτη. Παρά το γεγονός όμως ότι μειώνεται το φάσμα που θα διατίθεται στην τηλεόραση εξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων που συνδέονται με τη συμπίεση του σήματος, όσον αφορά τις δυνατότητες που θα έχουμε και μετά το 2020-2022 αναφορικά με τα κανάλια που θα μπορούν να φιλοξενηθούν σε αυτό το καινούργιο φάσμα είναι ότι δεν θα υπάρχουν διαφορές ή αν υπάρξουν θα είναι διαφορές προς τα πάνω. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθούν πρόσθετες δυνατότητες εκπομπής οπτικοακουστικών υπηρεσιών». 
  Οι μελλοντικές πρόσθετες δυνατότητες του φάσματος θα λαμβάνονται υπόψη στην προκήρυξη;
  «Αναγκαστικά θα περιμένουμε να δούμε. Από την άλλη μεριά, μπορεί να υπάρξει και αυτό. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές ως το τέλος της δεκαετίας για τον αριθμό των καναλιών εθνικής εμβέλειας γενικού χαρακτήρα».
  Η προκήρυξη θα αφορά αποκλειστικά τα κανάλια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου ή θα προβλέπει και τον αριθμό θεματικών και περιφερειακών καναλιών; 


  «Στην εργασία που κάνουμε η σκέψη είναι να έχουμε μια συνολική εικόνα για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί το τοπίο στο προσεχές μέλλον. Ομως, από την άλλη, είναι αδύνατο να γίνει ταυτόχρονα προκήρυξη για τη χορήγηση αδειών γενικού περιεχομένου, θεματικών και περιφερειακών. Ιδιαίτερα το θέμα των περιφερειακών είναι πολύπλοκο όχι τόσο για τεχνικούς λόγους, όπου τα πράγματα είναι σχετικά πιο απλά. Δεδομένου ότι οι πολυπλεξίες που αφιερώνονται στην περιφερειακή τηλεόραση είναι από μία έως τρεις κατά περιοχή, θα μπορούσαν θεωρητικά να φιλοξενήσουν ακόμα και 100 περιφερειακούς σταθμούς. Εν τούτοις είναι αδύνατο να γίνει ταυτόχρονη αδειοδότηση όλων των κατηγοριών. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την αδειοδότηση, όπως προβλέπεται και από τον νόμο, των σταθμών γενικού περιεχομένου ενημερωτικού χαρακτήρα». 
  Οσοι προτίθενται να πλειοδοτήσουν για μια άδεια δεν θα πρέπει να έχουν μια συνολική εικόνα του επιχειρηματικού τοπίου μέσα στο οποίο θα δραστηριοποιηθούν; 


  «Ανεξάρτητα από το αν θα γίνει ή όχι ταυτόχρονα, που δεν θα γίνει, η αδειοδότηση, γενική εικόνα θα έχει». 
  Εχετε καθόλου εικόνα για τον αριθμό των αδειών;
  «Δεν θα μπορούσα να σας πω πριν πάρουμε την απάντηση της ΕΕΤΤ σε σχετικό ερώτημα που έχουμε υποβάλει. Θέλουμε να έχουμε την επίσημη άποψη της ΕΕΤΤ για τον αριθμό των καναλιών που αυτή τη στιγμή οι ισχύουσες τεχνολογίες και οι πολυπλεξίες που έχουν διατεθεί θα μπορούν να φιλοξενήσουν (Σ.σ.: Σύμφωνα με πληροφορίες η απάντηση δόθηκε την περασμένη Τρίτη, αλλά δεν καθορίζει με σαφήνεια τον αριθμό των καναλιών.)».
  Ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσει ο διαγωνισμός;
  «Ο προηγούμενος έγινε σε δύο στάδια. Το πρώτο ήταν αυτό της προεπιλογής, όπου οι υποψήφιοι κρίθηκαν με βάση κάποια κριτήρια και αφού έγινε ένα ξεκαθάρισμα πήγαμε στη δεύτερη φάση που ήταν η δημοπρασία. Θα ακολουθηθεί ο ίδιος δρόμος. Απλώς έχω την αίσθηση ότι σε αυτή την πρώτη φάση θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη και κριτήρια πέρα από τα οικονομικά. Πάντως η διαδικασία θα είναι η ίδια». 
  Πότε υπολογίζετε να είναι έτοιμη η προκήρυξη;
  «Δεν είναι τόσο απλό το θέμα, δεδομένου ότι το Συμβούλιο έχει μεγάλα προβλήματα. Εχει πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων, έχει προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής και προβλήματα ακόμα και λειτουργίας. Απαιτείται αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας. Απαιτείται ένα νέο κοίταγμα των διαδικασιών που ακολουθούνται. Ολα πρέπει να γίνονται παράλληλα. Καταλαβαίνετε όμως ότι με τις ελλείψεις που έχουμε αυτή η παράλληλη αντιμετώπιση των πραγμάτων μάς δυσκολεύει απίστευτα. Οταν έχεις πέντε ανθρώπους να κάνουν μια σειρά εργασιών, δεν μπορείς να τους φορτώσεις διπλάσιο φόρτο εργασίας».
  Θα υπάρχει στην προκήρυξη πρόβλεψη για την οικονομική βιωσιμότητα των καναλιών;
  «Δεν μπορεί να μην υπάρξει. Σας θυμίζω ότι ακόμα κι όταν δόθηκαν οι ραδιοφωνικές άδειες το 2001 η μελέτη βιωσιμότητας ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα. Και στις προηγούμενες προσπάθειες που έγιναν για την αδειοδότηση των καναλιών, που έχουν γίνει τρεις έως τώρα, αποτυχημένες, υπήρχε πρόβλεψη για την κατάθεση μελέτης για τη βιωσιμότητα, που σημαίνει ότι ο νομοθέτης από την αρχή το θέμα της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων αυτών το λαμβάνει υπόψη. Δεν είναι μια έμπνευση του σημερινού υπουργού».

  ΜΜΕ: «Δεν έχουμε δει τα χειρότερα»

  Πώς είναι δυνατόν να είναι βιώσιμο ένα κανάλι που έχει δώσει 75 εκατ. ευρώ μόνο για την άδεια για 10 χρόνια;

  «Δεν θα απαντήσω ευθέως στην ερώτησή σας. Θα σας μεταφέρω απλώς το τι έχω ακούσει από κάποιον που είχε λάβει μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Είπε: «Μας δίνουν άδειες για 10 χρόνια. Ακόμα κι αν η διαφήμιση δεν αυξηθεί μέσα σε αυτά τα δέκα χρόνια, θα παλέψω να πάρω ένα μερίδιο από 2 δισ. ευρώ. Διότι αυτή τη στιγμή η διαφήμιση είναι 200 εκατ. τον χρόνο, οπότε σε βάθος δεκαετίας μιλάμε για 2 δισ. ευρώ».

  Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει και σας ανησυχεί στο σύγχρονο μιντιακό τοπίο όπως αυτό έχει εξελιχθεί σήμερα;

  «Για να το πω επιγραμματικά: ο ευτελισμός της δημοσιογραφίας. Επίσης το γεγονός ότι πολλά Μέσα – και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς – συγκεντρώνονται κάτω από συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Και βέβαια το γεγονός του μεγάλου ανταγωνισμού, ο οποίος όμως δεν έχει οδηγήσει σε πολυφωνία, όπως κάποιοι ρομαντικοί θα υπέθεταν, αλλά σε έναν ανταγωνισμό ευτέλειας. Αυτά είναι σήμερα τα μεγάλα προβλήματα των μέσων ενημέρωσης. Εχει συμβάλει σε αυτό βεβαίως και η λεγόμενη δημοσιογραφία των πολιτών, όπου ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, καθώς επίσης το γεγονός ότι κάποιες κατηγορίες Μέσων αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα οι εφημερίδες. Κοντολογίς φοβάμαι ότι πριν δούμε τη νέα άνθηση των Μέσων θα ζήσουμε μια καταστροφή, της οποίας αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο δείγματα και δεν έχουμε δει τα χειρότερα».

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Media