• Αναζήτηση
 • «Τσάι και συμπάθεια» για την ανάπτυξη

  «Τσάι και συμπάθεια» προσφέρει στους υποψήφιους επενδυτές ο νέος αναπτυξιακός νόμος που κατατέθηκε στη Βουλή, αφού ως γνωστόν «λεφτά δεν υπάρχουν» στα κρατικά ταμεία.

  «Τσάι και συμπάθεια» προσφέρει στους υποψήφιους επενδυτές ο νέος αναπτυξιακός νόμος που κατατέθηκε στη Βουλή, αφού ως γνωστόν «λεφτά δεν υπάρχουν» στα κρατικά ταμεία.
  Αν σκεφθεί κανείς πως τα κεφάλαια των επιχορηγήσεων του νέου νόμου πιθανόν να υπερβούν τα 4 δισ. ευρώ ως το 2020, είναι προφανές ότι στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και γενικότερα της κυβέρνησης είναι να μοιράσουν λίγα σε πολλούς και να προσφέρουν απλόχερα αυτό που μπορούν, δηλαδή φοροαπαλλαγές.
  Βέβαια γι’ αυτόν τον λόγο οι εκτιμήσεις της αγοράς ποικίλλουν. Αν και κύκλοι του ΣΕΒ μιλώντας προς «Το Βήμα» τον προσεγγίζουν θετικά, κυρίως διότι καταργεί διάφορους γραφειοκρατικούς περιορισμούς και απλοποιεί τις διαδικασίες επιχορήγησης, θεωρούν ότι η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από ένα «επενδυτικό σοκ», το οποίο υπολογίζεται σε 100 δισ. ευρώ σε διάστημα μιας εξαετίας, και ως εκ τούτου τα παρεχόμενα κίνητρα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε οριζόντια ενθάρρυνση όλων των οικονομικά αποδοτικών επενδύσεων σε παραγωγικές δραστηριότητες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας.
  Αυτό επιτυγχάνεται με δραστική απομάκρυνση από τις αναποτελεσματικές άμεσες ενισχύσεις και εστίαση σε κίνητρα επιβράβευσης των πρόσθετων κερδών, που με τη σειρά τους μετεξελίσσονται σε πηγή πρόσθετων φορολογικών εσόδων, με αφαίρεση των επενδυτικών αντικινήτρων και της γραφειοκρατίας και με την ορθή χρήση των ελάχιστων δημόσιων πόρων ώστε κάθε μορφής ενίσχυση να επιστρέφει στα δημόσια ταμεία και να επαναχρησιμοποιείται. 
  Επί της ουσίας ο ΣΕΒ θεωρεί ότι ο νέος νόμος δεν διαμορφώνει και κυρίως δεν μπορεί να διαμορφώσει – γιατί δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια – το περιβάλλον για να προκληθεί το «επενδυτικό σοκ».
  Οι έμποροι


  Σε αντίθετη κατεύθυνση κινείται ο κ. Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Για αυτόν κριτήρια είναι η ανάδειξη της μικρομεσαίας επιχείρησης και η συγκροτημένη δομή του νόμου. Οπως λέει μιλώντας προς «Το Βήμα» ο κ. Κορκίδης, ο νέος νόμος έχει στο επίκεντρό του τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και «σε αντίθεση με άλλες εποχές, όπου υπήρχαν πόροι αλλά ο σχεδιασμός ήταν ανεπαρκής, τώρα ο σχεδιασμός είναι συγκροτημένος αλλά υπάρχει ένδεια πόρων».
  Ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), είναι σαφώς πιο αυστηρός στις κρίσεις του. Στη δήλωσή του προς «Το Βήμα» εκτιμά ότι «δεν πρέπει να υπάρχουν γεωγραφικοί αποκλεισμοί για την ένταξη στον νέο αναπτυξιακό νόμο, να μην εξαιρεθούν οι επενδύσεις του κλάδου της ενέργειας από την υπαγωγή τους». Και συμπληρώνει μεταξύ των άλλων ότι «στο σχέδιο νόμου μοιάζει να ποινικοποιείται η ύπαρξη συνδεδεμένων εταιρειών, καθώς δεν δύναται να λάβει επιδότηση φορέας επένδυσης εφόσον έχει συνδεδεμένες εταιρείες και δεν ανήκει σε ειδική κατηγορία επενδυτικού σχεδίου» ενώ «δεν προβλέπεται προκαταβολή ενισχύσεων όπως ίσχυε σε όλους τους προηγούμενους εθνικούς αναπτυξιακούς νόμους».
  Φορολογική απαλλαγή


  Πάντως οι κατηγορίες ενισχύσεων που μπορούν να διεκδικήσουν οι μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες, μεγάλες, νέες αλλά και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι η φορολογική απαλλαγή, το ύψος της οποίας – με ανώτατο 20% ετησίως – μπορεί να επιμεριστεί ως και σε 15 χρόνια, με προφανή στόχο να ενισχυθεί η απόδοση της επένδυσης, η επιχορήγηση από 10% ως 45% της επένδυσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική περιοχή, η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, η επιδότηση του επιτοκίου του δανείου και η επιδότηση του κόστους απασχόλησης.
  Ακόμη προβλέπονται 12ετές σταθερό φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ που δημιουργούν τουλάχιστον δύο νέες θέσεις εργασίας ανά 1 εκατ. ευρώ επιλέξιμης δαπάνης, η fast track αδειοδότηση και η χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών – fund, εγγυήσεις δανείων και κεφαλαιακές συμμετοχές.
  Προβλέπεται επίσης ως ελάχιστο ύψος επένδυσης τα 100.000 ευρώ για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ για μικρές, 200.000 ευρώ για μεσαίες και 500.000 για μεγάλες επιχειρήσεις. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι 5 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό είναι δυνατόν να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια είτε από κεφάλαια τρίτων. Και προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής να είναι ισοδύναμες με τις ενισχύσεις της επιχορήγησης, τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται στο 70% του ανώτερου επιτρεπόμενου ποσοστού για κάθε Περιφέρεια.
  Συνδυαστικά με το ΕΣΠΑ


  Εχει ενδιαφέρον ωστόσο το γεγονός ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος λειτουργεί συνδυαστικά με το ΕΣΠΑ. Ετσι λοιπόν προβλέπεται ότι έχουν ειδική μοριοδότηση επενδυτικά σχέδια στους τομείς δραστηριότητας που «βλέπει» και το ΕΣΠΑ (Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Υλικά – Κατασκευές και Υγεία).
  Ο νέος αναπτυξιακός νόμος έχει οκτώ διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης. Βασικό είναι το καθεστώς που αφορά τη γενική επιχειρηματικότητα και υπάρχουν ειδικά καθεστώτα για ταχεία ένταξη με περιορισμένα κριτήρια, για νεοϊδρυθείσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα, για ανάπτυξη cluster, για δημιουργία Ταμείων Συμμετοχών με το Δημόσιο, για χωρικά και κλαδικά σχέδια και για επενδύσεις μείζονος σημασίας.
  Η κατηγορία της Γενικής Επιχειρηματικότητας αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο ενίσχυσης επενδυτικών δαπανών υφιστάμενων επιχειρήσεων. Ενισχύονται δαπάνες για καινούργιο ή υπό προϋποθέσεις μεταχειρισμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων, η κατασκευή κτιρίων και η αγορά επιχειρήσεων που έχουν κλείσει – οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αγοράσουν και μέρος των στοιχείων ενεργητικού τέτοιων επιχειρήσεων.

  Πλαίσιο κανόνων
  Περιορισμός της ενίσχυσης στα επενδυτικά σχέδια
  Ο καθορισμός των 20 εκατ. ευρώ ως επιπλέον περιορισμός για τα επενδυτικά σχέδια και τη δυνατότητα των φορέων επένδυσης αποτελεί και πάλι εθνική πρωτοτυπία, όπως επίσης ο περιορισμός της ενίσχυσης στα 5 εκατ. ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο, σημειώνει ο κ. Μίχαλος και προσθέτει: «Θεωρώ ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν τα προαναφερόμενα, όπως και αυτά των 10 και 20 εκατ. ευρώ για μεμονωμένη και συνδεδεμένες επιχειρήσεις αντίστοιχα».
  Ενώ ο κ. Κορκίδης επισημαίνει ακόμη: «Με γνώμονα το γεγονός ότι ο νόμος θα πρέπει να υπηρετεί το αναπτυξιακό και επενδυτικό μοντέλο, θεωρούμε πως αποτελεί τον κρισιμότατο παράγοντα, στη διεθνή και ελληνική επενδυτική κοινότητα, για ένα σταθερό και διαφανές επενδυτικό πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και διοικητικών δομών για την υλοποίηση μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, δικτύων και τελικά υπηρεσιών για τους πολίτες, αλλά και θέσεων εργασίας».
  Και προσθέτει: «Είναι επίσης σημαντικό ότι κατά προτεραιότητα ο νόμος ενισχύει την τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπου διά μέσου αυτής μπορεί να διευκολυνθεί η προσαρμογή των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία και στις σύγχρονες απαιτήσεις που δημιουργεί το ηλεκτρονικό εμπόριο».

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία