• Αναζήτηση
 • Επιστροφή σε κερδοφορία για την Interamerican το 2015

  Παρά την ελαφρά συρρίκνωση της ασφαλιστικής παραγωγής, η Interamerican από τις ζημιές του 2014 γύρισε σε κερδοφορία το 2015 και μάλιστα υψηλότερη κατά 68% έναντι του αρχικού της στόχου. Ειδικότερα η εταιρεία για το 2015 παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 41,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 19,3 εκατ. το 2014.

  Παρά την ελαφρά συρρίκνωση της ασφαλιστικής παραγωγής, η Interamerican από τις ζημιές του 2014 γύρισε σε κερδοφορία το 2015 και μάλιστα υψηλότερη κατά 68% έναντι του αρχικού της στόχου. Ειδικότερα η εταιρεία για το 2015 παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 41,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 19,3 εκατ. το 2014.

   Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη πέρυσι ήταν 25,8 εκατ., έναντι 19,4 εκατ. το 2014. Την μεγαλύτερη συνεισφορά στην κερδοφορία είχαν οι γενικές  ασφαλίσεις κατά 26,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι κλάδοι της Ζωής και της Υγείας απέδωσαν 15,4 εκατ.

   Όπως εξήγησε ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος της Interamerican h κερδοφορία οφείλεται – εκτός από την παραγωγικότητα των δραστηριοτήτων σε ένα δύσκολο και ασταθές οικονομικό περιβάλλον – στην καλύτερη διαχείριση και τις λιγότερες ζημίες. Αυξημένη επίσης είναι και η φερεγγυότητα των εταιρειών της Interamerican, με την εταιρεία Ζωής να παρουσιάζει δείκτη 207% (σημειώνοντας αύξηση 44%) και την εταιρεία Ζημιών 377% (με αύξηση 8%).

  Από την άλλη πλευρά τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα περιορίστηκαν στα επίπεδα των 341 εκατ. ευρώ – σημειώνοντας κάμψη κατά 6% όσο περίπου ήταν και η πτώση της αγοράς – προσεγγίζοντας το στόχο του έτους, παρά την εύλογη κάμψη στον κλάδο Ζωής και ειδικότερα στα επενδυτικά – αποταμιευτικά (unit linked) προϊόντα, λόγω της εφαρμογής των capital controls.

   Όπως ανέφερε ο κ. Κώτσαλος η Interamerican  παρουσίασε ισορροπημένη διάρθρωση εργασιών, με παραγωγή που επιβεβαιώνει τη σειρά προτεραιότητας του εμπορικού ενδιαφέροντός της. Ετσι οι Γενικές ασφαλίσεις έκλεισαν το το 2015 με 185 εκατ. ευρώ παραγωγή έναντι 195 εκατ. ευρώ το 2014, οι ασφαλίσεις Υγείας με 84 εκατ. ευρώ έναντι 87 εκατ. ευρώ και οι ασφαλίσεις Ζωής έφθασαν, παρά τις ειδικές τραπεζικές συνθήκες, στα 72 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 είχαν δώσει 83 εκατ.

   Με βάση το συνολικό χαρτοφυλάκιο και τα προσωρινά στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς για το 2015 , το μερίδιο αγοράς της INteramerican εκτιμάται στο 9,5%. Ειδικότερα, ο οργανισμός παρουσίασε αυξημένη νέα παραγωγή στις ασφαλίσεις Υγείας, καθώς και στις εκτός Οχημάτων ασφαλίσεις Ζημιών. Στον κλάδο Οχημάτων αύξησε τον ασφαλισμένο στόλο κατά 12.000, φθάνοντας τα 511.000 συμβόλαια, ενώ η Βοήθεια (οδική και άμεση ιατρική) έφθασε στα 1,1 εκατ. συμβόλαια.

  Λειτουργικά, η Interamerican βελτίωσε το combined ratio τόσο στις Γενικές (84,4%) όσο και στην Υγεία (96,9%), ενώ η άριστη προετοιμασία-ετοιμότητα για το Solvency II και η εφαρμογή του μερικού εσωτερικού μοντέλου στην εταιρεία Ζημιών -η μοναδική έως σήμερα εγκεκριμένη από την Εποπτική Αρχή στην Ελλάδα- θέτει τον οργανισμό σε τροχιά ενισχυμένης προστασίας των πελατών του.
  Αναφερόμενος ο κ. Κώτσαλος στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της τριετίας 2016-2018 είπε πως στόχος είναι να γίνει η εταιρεία ο απόλυτος «ψηφιακός ασφαλιστής» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, να εφαρμόσει νέες ιδέες σε λειτουργίες και προϊόντα και να διαμορφώσει νέα κουλτούρα και πρακτικές σε κάθε διοικητικό τομέα, ώστε να δημιουργείται και να αποδίδεται συνεχώς αξία στην εταιρεία, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες πωλήσεων και τους πελάτες. Ακόμη Ο κ. Γιάννης Καντώρος, γενικός διευθυντής ασφαλιστικών εργασιών, ανέπτυξε το σχέδιο «Genesis», που χαρακτηρίζεται από επενδύσεις και πολλαπλή υποστήριξη, για τον διπλασιασμό των συνεργατών του εταιρικού δικτύου πωλήσεων Αgency. Παράλληλα, αναπτύσσεται γενικότερη υποστήριξη της πολυκαναλικής διανομής, με ενίσχυση του δικτύου Βrokers και των απευθείας πωλήσεων της Αnytime, η οποία έκλεισε το 2015 με 258.157 συμβόλαια (αύξηση 15% έναντι του 2014).
  Στον σχεδιασμό του έτους περιλαμβάνονται περαιτέρω επενδύσεις για την ανάπτυξη των υποδομών στις ψηφιακές εφαρμογές και τις υπηρεσίες υγείας -Medisystem, ιδιόκτητες δομές πρωτοβάθμιας υγείας-, το λανσάρισμα πρωτοποριακών προϊόντων, όπως αυτό της ασφάλισης με το χιλιόμετρο στον κλάδο Οχημάτων.

  Επίσης, εμφαντική είναι η εστίαση της εταιρείας σε νέες αγορές, όπως είναι των αγροτικών ασφαλίσεων, νέων κινδύνων (ευθύνης στελεχών επιχειρήσεων, κυβερνοχώρου κ.ά.), καθώς και σε συνεργασίες με αλυσίδες λιανικής (retailers) που διευρύνουν, ήδη, το πελατολόγιο της Αnytime και της οδικής βοήθειας. Αναφέρονται οι υφιστάμενες συνεργασίες με τα σουπερμάκετ Μαρινόπουλος, την Cosmote, την Coral (Shell) για ασφάλιση Οχημάτων, το ΙΚΕΑ για ασφάλιση Κατοικίας και τη ΒΡ για οδική βοήθεια, κλάδο στον οποίο συνεργάζονται με την ΙNteramerican και άλλες ασφαλιστικές εταιρείες. Παράλληλα, η εταιρεία αξιοποιεί την κοινωνική διάσταση των υπηρεσιών της άμεσης ιατρικής βοήθειας με σχέδιο ανάπτυξης και συνεργασιών -όπως γίνεται από το 2013 με την τοπική αυτοδιοίκηση- για αποτελεσματική αντιμετώπιση αναγκών υγειονομικής διακομιδής.

  Οικονομία