• Αναζήτηση
 • Περιβάλλον και οικονομία: η ευκαιρία για την Ελλάδα

  Ημεγάλη «αποεπένδυση» που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης θα οδηγούσε ίσως κάποιους να θεωρήσουν ότι τα θέματα της περιβαλλοντικής οικονομίας σήμερα είναι «πολυτέλεια». Δεν συμμερίζομαι την άποψη αυτήν.

  Ζάβρας Βρασίδας
  Περιβάλλον και οικονομία: η ευκαιρία για την Ελλάδα | tovima.gr
  Η μεγάλη «αποεπένδυση» που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης θα οδηγούσε ίσως κάποιους να θεωρήσουν ότι τα θέματα της περιβαλλοντικής οικονομίας σήμερα είναι «πολυτέλεια».

  Δεν συμμερίζομαι την άποψη αυτήν.

  Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν αποκτήσει πολύ ευδιάκριτη και μετρήσιμη οικονομική χροιά. Η οικονομική αποτίμηση του κινδύνου από την καταστροφή του περιβάλλοντος είναι πια στην ατζέντα των οικονομικών φορέων σε όλο τον κόσμο.
  Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, διαχείριση αποβλήτων, ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, βελτιστοποίηση και άρα μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, υπεύθυνες γεωργικές πρακτικές, αγροτουρισμός και οικοτουρισμός είναι ενδεικτικοί τομείς ανθρώπινης οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας που αναπτύσσονται στη βάση της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και της βελτίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών στον πλανήτη.
  Η Ελλάδα, με τεράστια «δωρεάν αποθέματα πρώτων υλών» (ήλιος, αέρας, τοπίο κ.λπ.), προσφέρεται για μια εξαιρετική «παραγωγική» δραστηριότητα για όλα τα παραπάνω.
  Γι’ αυτό και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες σε αυτούς τους νέους τομείς παρουσιάζουν πολλές νέες δυνατότητες.
  Στην Τράπεζα Πειραιώς ξεκινήσαμε τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες εδώ και δεκαπέντε χρόνια. Τότε, η στήριξη δράσεων ελληνικών περιβαλλοντικών οργανώσεων για την διάσωση απειλούμενων ειδών στην Ελλάδα μας έδωσε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε και σε επίπεδο Οργανισμού ότι τα παγκόσμια περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο, ένα νέο οικονομικό περιβάλλον.
  Tο νέο οικονομικό μοντέλο που σταδιακά αναπτύσσεται στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια και που ως βασικό στοιχείο έχει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας αποτελεί οδηγό για μια σειρά δράσεών μας. Εχοντας διαβλέψει τις προοπτικές της περιβαλλοντικής οικονομίας, η τράπεζα, μέσω του Green Banking, έθεσε σε εφαρμογή μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις δραστηριότητές της και ανέπτυξε πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις σύγχρονες τάσεις.
  Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2004, όταν υιοθετήθηκε ένα δυναμικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής στρατηγικής και δράσεων για τον ίδιο τον Ομιλο. Λίγο αργότερα δημιουργήθηκε το Green Banking, με βασική προτεραιότητα την προώθηση της αειφόρου επιχειρηματικότητας. Μέσω του Green Banking η Τράπεζα Πειραιώς έχει δημιουργήσει και διαθέτει μια ευρεία γκάμα πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών, που ενισχύουν καινοτόμους ιδέες ιδιωτών πελατών και επιχειρηματικές ευκαιρίες.
  Με τα πράσινα προϊόντα χρηματοδοτούνται έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινων μεταφορών, εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και νερού καθώς και η βιολογική και υπεύθυνη γεωργία, η πράσινη χημεία και ο οικοτουρισμός-αγροτουρισμός. Ετσι η τράπεζα συμβάλλει έμπρακτα στη σταδιακή βελτίωση πολλών περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως αυτό της κλιματικής αλλαγής, της εξάντλησης των φυσικών πόρων και της ρύπανσης των υδάτων και του εδάφους.
  Μέχρι σήμερα, η συστηματική προσπάθεια των τελευταίων 10 χρόνων έχει ως αποτέλεσμα τη στήριξη πάνω από 20.000 πράσινων επενδυτικών σχεδίων ιδιωτών και επιχειρήσεων, με χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων αυτών αποτελούν οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 862 MW, που οδηγούν στην αποφυγή έκλυσης πάνω από 1,5 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, ποσότητα που θα απαιτούσε περίπου 113 εκατ. δένδρα για την απορρόφησή τους.
  Είναι επίσης άξιο αναφοράς το γεγονός ότι οι παραπάνω πράσινες επενδύσεις συνέβαλαν στη δημιουργία και στη διατήρηση 7.000 θέσεων εργασίας για κάθε χρόνο, από το 2010 έως το 2014, δηλαδή μεσούσης της οικονομικής κρίσης.
  Η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε μέσα σε 10 χρόνια να αναδείξει τις έννοιες της περιβαλλοντικής οικονομίας, της πράσινης επιχειρηματικότητας και του Green Banking και να γίνει πρωτοπόρος τόσο στα πραγματικά μεγέθη της αγοράς όσο και στη συνείδηση των πελατών της. Στόχος είναι η συνέχιση της προσπάθειας αυτής με σταθερά και συστηματικά βήματα, προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης και καινοτομίας.
  Στην Τράπεζα Πειραιώς βρίσκουμε το σωστό περιβάλλον για επενδύσεις και τις σωστές επενδύσεις για το περιβάλλον.
  Ο κ. Βρασίδας Ζάβρας είναι γενικός διευθυντής Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Γνώμες