• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  «Είμαι κάτοχος μελισσοσμηνών και δηλώνω ότι έχω εισόδημα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, το οποίο είναι κάτω του μισού από το συνολικό μου εισόδημα.

  Φορολογία αγροτών

  Ο κ. Λάμπρος Λαθάμης ερωτά:

  «Είμαι κάτοχος μελισσοσμηνών και δηλώνω ότι έχω εισόδημα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, το οποίο είναι κάτω του μισού από το συνολικό μου εισόδημα. Τι ισχύει περί των βιβλίων και παραστατικών που πρέπει να τηρώ; Θα πρέπει να αποδώσω ΦΠΑ; Θα ισχύουν οι πίνακες τεκμαρτού εισοδήματος ή θα φορολογηθώ βάσει άλλου συστήματος;».

  Απάντηση:
  Από 1.1.2014 καταργήθηκε ο αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος. Από την ημερομηνία αυτή το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από αγροτική εκμετάλλευση προσδιορίζεται λογιστικά ως διαφορά εσόδων και δαπανών. Αυτό το εισόδημα φορολογείται με συντελεστή 13%.

  Φορολογική κατοικία

  Ο κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος ερωτά:

  «Κατοικώ εδώ και πολλά χρόνια μονίμως στις ΗΠΑ, όπως εργάζομαι και φορολογούμαι. Αποκτώ και ένα μικρό εισόδημα στην Ελλάδα από εκμετάλλευση ενός ακινήτου το οποίο κληρονόμησα από τους γονείς μου. Για το εισόδημα αυτό υποβάλλω φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Πρόσφατα οι φορολογικές αρχές της Ελλάδας μού ζήτησαν να αποδείξω ποια είναι η φορολογική μου κατοικία, διότι διαφορετικά θα φορολογηθώ στην Ελλάδα και για το εισόδημα που αποκτώ στις ΗΠΑ. Σας παρακαλώ ενημερώστε με σχετικά με το θέμα αυτό».

  Απάντηση:

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Ν. 4172/2013) που ισχύουν από 1.1.2014, ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, δηλαδή για το παγκόσμιο εισόδημά του. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα.

  2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του πιο πάνω νόμου, ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος εφόσον έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία, ή τη συνήθη διαμονή του, ή το κέντρο των δυνητικών συμφερόντων του. Ενα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα.

  3. Εφόσον κατά συνέπεια αποκτάτε εισόδημα στην Ελλάδα θα πρέπει να αποδείξετε ότι δεν έχετε τη φορολογική σας κατοικία στην Ελλάδα, διαφορετικά θα φορολογηθείτε για το παγκόσμιο εισόδημά σας. Για την απόδειξη αυτή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  α) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο φορολογούμενος και τα μέλη της οικογένειάς του, αν υπάρχουν, διαμένουν σε μόνιμη και σταθερή βάση στην αλλοδαπή,

  β) πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας το οποίο εκδίδεται από την αλλοδαπή φορολογική αρχή από το οποίο υποδεικνύεται ότι το φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του αλλοδαπού κράτους. Αν ο φορολογούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και εφόσον αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα, μπορεί να προσκομίσει αντί του πιστοποιητικού την προβλεπόμενη αίτηση για την αποφυγή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος που είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και για την οποία δεν απαιτείται η επισημείωση της Χάγης. Επίσης δεν απαιτείται η επισημείωση της Χάγης για τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας.

  Επίδομα θέρμανσης
  Ο κ. Παντελής Κωνσταντινίδης ερωτά:

  «Εδώ και 11 μέρες μάς εμπαίζουν και μας κοροϊδεύουν με το επίδομα θέρμανσης. Από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Τελικά θα το δώσουν ή δεν έχουν χρήματα να το δώσουν; Είναι ντροπή να μη δίνουν σε αυτούς που το δικαιούνται, τη στιγμή που τα χρήματα ανήκουν σε αυτούς. Γνωρίζετε τίποτα σχετικώς»;

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης, η επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα εξοφληθεί μέχρι το τέλος Απριλίου.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία