• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  «Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014 θα φορολογηθούν με τη νέα κλίμακα φόρου που έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση;

  Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2014

  Η κυρία Μαρίνα Καπετανάκη ερωτά:


  «Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014 θα φορολογηθούν με τη νέα κλίμακα φόρου που έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει η νέα κυβέρνηση; Θα έχουμε όλοι αφορολόγητο ποσό 12.000 ευρώ; Θα υπάρχουν αφορολόγητα ποσά για τα παιδιά;».

  Απάντηση:
  1. Η νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, η οποία θα έχει διευρυμένα κλιμάκια φορολογητέου εισοδήματος και αφορολόγητο ποσό 12.000 ευρώ, θα έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν εφέτος.
  Δεν έχει διευκρινιστεί αν το αφορολόγητο ποσό των 12.000 ευρώ θα ισχύσει για όλους τους φορολογουμένους ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος και ακόμη αν θα υπάρχει αφορολόγητο ποσό για τα προστατευόμενα μέλη. 2. Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014 θα φορολογηθούν με τρεις κλίμακες φόρου. Ιδιαίτερη κλίμακα για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, άλλη κλίμακα για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και άλλη κλίμακα για τα εισοδήματα από μισθώματα και κινητές αξίες.
  Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα έχουν μείωση του φόρου 2.100 ευρώ για εισόδημα μέχρι 21.000, η οποία μείωση θα λιγοστεύει μετά το εισόδημα των 21.000 ευρώ, ενώ για τις άλλες κατηγορίες φορολογουμένων δεν προβλέπεται καμία ελάφρυνση.

  Το τέλος επιτηδεύματος και οι εξαιρέσεις που υπάρχουν
  Ο κ. Δημήτρης Κατακάλος ερωτά:

  «Κατοικώ σε χωριό κάτω από 500 κατοίκους και μου επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος. Μου είπαν ότι απαλλάσσομαι από τη φορολογία αυτή. Αληθεύει αυτό;».

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 με το οποίο επιβλήθηκε το τέλος επιτηδεύματος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους.
  Επίσης, εξαιρούνται οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη από το έτος συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.
  Ο νέος φόρος για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία


  Ο κ. Χαράλαμπος Δημητροκάλης ερωτά:

  «Η κυβέρνηση που έχει εκλεγεί από τις πρόσφατες εκλογές έχει δεσμευτεί ότι θα καταργήσει τον «σαρωτικό» Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, τον περιβόητο ΕΝΦΙΑ, τον οποίο θα αντικαταστήσει με τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ). Πώς θα λειτουργήσει ο νέος αυτός φόρος; Θα έχει αφορολόγητο ποσό για την πρώτη κατοικία; Ποιες θα είναι οι κλίμακες φόρου; Από πότε επιβλήθηκε στην Ελλάδα ο φόρος κατοχής ακινήτων;».

  Απάντηση:
  1. Ας ξεκινήσουμε με την τελευταία ερώτηση. Φόρος στην κατοχή ακίνητης περιουσίας επιβλήθηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 1975 με τον Ν. 11/1975, επί κυβερνήσεως  Κωνσταντίνου Καραμανλή, με υπουργό Οικονομικών τον καθηγητή Δεβλέτογλου.
  Ο φόρος αυτός καταργήθηκε ύστερα από πέντε έτη, διότι κρίθηκε ότι αποτελούσε ανασχετικό παράγοντα στην οικοδομική δραστηριότητα, χωρίς να προσφέρει αξιόλογα έσοδα στο Δημόσιο. Τα έσοδα από τον φόρο αυτό μόλις εξυπηρετούσαν το κόστος εξυπηρέτησής του.
  Ο φόρος κατοχής ακίνητης περιουσίας επαναφέρθηκε σε ισχύ με τον Ν. 1249/1982, αλλά και αυτή η φορολογία καταργήθηκε από το οικονομικό έτος 1993 με τον Ν. 2065/1992 με προοπτική να μην επαναλειτουργήσει, μια και με τον Ν. 2130/1998 επιβλήθηκε από το 1993 το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), το οποίο ακόμη και σήμερα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αποτελώντας ελάχιστη φορολογία και έσοδο των δήμων και κοινοτήτων.
  Από το οικονομικό έτος 1997 εισήχθη ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) με σκοπό να φορολογηθούν οι έχοντες και κατέχοντες. Και ο φόρος αυτός δεν απέδωσε διότι, παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί η απογραφή των ακινήτων με το έντυπο Ε9, δεν υπήρχε η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Μεταγενέστερα επακολούθησαν και άλλοι τρόποι φορολογίας της κατοχής ακίνητης περιουσίας, με τελευταίο τον σαρωτικό Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
  2. Σύμφωνα με δέσμευση της νέας κυβέρνησης, ο καταθλιπτικός ΕΝΦΙΑ θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Δεν έχουμε ωστόσο συγκεκριμένες πληροφορίες για τη λειτουργία του νέου αυτού φόρου. Προφανώς θα υπάρχει αφορολόγητο ποσό για την πρώτη κατοικία και διευρυμένα κλιμάκια φόρου.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία