• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Η κυρία Μαρία Παπαδοπούλου ερωτά: «Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για να έχει κάποιος έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ;».

  Η κυρία Μαρία Παπαδοπούλου ερωτά: «Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για να έχει κάποιος έκπτωση ή απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ;».

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις τα τελικά κριτήρια μείωσης ή απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ είναι τα εξής:

  Μείωση φόρου 50% για όσους έχουν:
  1. Συνολικό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό): Εως 9.000 ευρώ (άγαμος), έως 10.000 ευρώ (έγγαμος, χωρίς παιδιά), έως 11.000 ευρώ (έγγαμος, με 1 παιδί), έως 12.000 ευρώ (έγγαμος, με 2 παιδιά).  
  2. Συνολική επιφάνεια κτισμάτων: Εως 150 τ.μ.
  3. Συνολική αντικειμενική αξία ακινήτων: Εως 85.000 ευρώ (άγαμος), έως 150.000 ευρώ (έγγαμος, χωρίς παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί), έως 200.000 ευρώ (έγγαμος, με έως 2 παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 παιδιά).

  Σημείωση: Δικαιούνται έκπτωση ακόμη και αν χρωστούν σε Εφορία ή Ταμεία.


  Μηδενικός φόρος για:
  τριτέκνους, πολυτέκνους, άτομα με αναπηρία άνω του 80%.
  Προϋποθέσεις:
  1. Ετήσιο εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό): Εως  16.000 ευρώ (έγγαμος, με 3 παιδιά), έως 17.000 ευρώ (έγγαμος, με 4 παιδιά) και από 12.000 ευρώ (άγαμος) έως 15.000 ευρώ (έγγαμος, με 2 παιδιά, αν υπάρχει στην οικογένεια άτομο με αναπηρία άνω 80%).
  2.  Συνολική επιφάνεια κτισμάτων: Εως 150 τ.μ. Και στην περίπτωση αυτή δικαιούνται απαλλαγή ακόμη και αν χρωστούν σε Εφορία ή Ταμεία.

  Φόρος και αγορά πρώτης κατοικίας
  Ο κ. Πέτρος Μαυράκος ερωτά:

  «Προτίθεμαι να αγοράσω ένα διαμέρισμα 100 τ.μ., το οποίο αποτελεί για μένα πρώτη κατοικία. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή μου από τον φόρο μεταβίβασης;».

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης όταν αγοράζεται πρώτη κατοικία είναι οι ακόλουθες:
  Ο αγοραστής ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα παιδιά του να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες, και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Ακόμη για την απαλλαγή απαιτείται το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το γήπεδο στο οποίο βρίσκεται η αγοραζόμενη οικία ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο και εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου ή κοινότητας, και μεταξύ αγοραστή και πωλητή να μην υπάρχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.
  Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής θα πρέπει να συντρέχουν στο όνομα του αγοραστή.
  Θεωρείται ότι καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή και της οικογένειάς του αν το συνολικό εμβαδόν της καθαρής επιφάνειας (της επιφάνειας χωρίς τους κοινόχρηστους χώρους) κατοικιών που υφίστανται ή υπάρχει η δυνατότητα βάσει των πολεοδομικών διατάξεων να ανεγερθούν είναι: 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά του και 25 τ.μ. για το τρίτο και τα επόμενα τέκνα. Κατ’ εξαίρεση, οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% αυξάνονται από 70 τ.μ. σε 90 τ.μ. (άρθρο 16, παρ. 14 Ν. 3522/2006).
  Η απαλλαγή παρέχεται με τον όρο ότι το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για τουλάχιστον μία πενταετία.
  Εισόδημα που λαμβάνεται ως διατροφή


  Η κυρία Αντωνία Καραπηγίου ερωτά:

  «Πρόσφατα με τον σύζυγό μου συμφωνήσαμε συμβολαιογραφικά την καταβολή σε εμένα ενός χρηματικού ποσού ως διατροφής. Από τηλεοπτικό σταθμό άκουσα ότι η διατροφή φορολογείται, και μάλιστα βαρύτατα, με προκαταβολή φόρου. Ισχύουν αυτά;».

  Απάντηση:
  Με το καθεστώς φορολογίας που ίσχυε ως 31.12.2013, το ποσό της διατροφής που είχε καθοριστεί με δικαστική απόφαση ή είχε συμφωνηθεί με συμβολαιογραφική πράξη υπόκειτο σε φόρο ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. Από 1.1.2014 το εισόδημα που λαμβάνει ένας από τους πρώην συζύγους ως διατροφή απαλλάσσεται της φορολογίας.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία