• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  «Λόγω οικονομικών δυσχερειών αποφάσισα να πουλήσω ένα ακίνητο που κληρονόμησα πριν από δέκα χρόνια από τους γονείς μου.

  Ο κ. Δημήτρης Καραμπογιάς ερωτά:

  «Λόγω οικονομικών δυσχερειών αποφάσισα να πουλήσω ένα ακίνητο που κληρονόμησα πριν από δέκα χρόνια από τους γονείς μου. Ο συμβολαιογράφος, τον οποίο επισκέφθηκα με τον αγοραστή, μου είπε ότι θα πρέπει να πληρώσω φόρο υπεραξίας. Ισχύει αυτό; Εγώ ήξερα ότι κατά τη μεταβίβαση ακινήτων υπόχρεος σε φόρο είναι ο αγοραστής. Από πότε ισχύει αυτός ο νέος φόρος;».

  Απάντηση:
  Με τη διάταξη του άρθρου 41 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4072/2013) επιβλήθηκε φόρος στην υπεραξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία από 1.1.2014, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης της. Με τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου ορίζεται η διαδικασία υπολογισμού της υπεραξίας η οποία είναι ανάλογη με τα έτη διακράτησης του ακινήτου.
  Ο συντελεστής φορολογίας είναι 15% και βαρύνει τον πωλητή του ακινήτου. Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο με τη σύνταξη του συμβολαίου και αποδίδεται από αυτόν με τραπεζική επιταγή που έχει εκδώσει κατά τον χρόνο σύνταξης του συμβολαίου ο πωλητής, εντός πέντε ημερών από την ημέρα σύνταξης του συμβολαίου. Ο αγοραστής θα καταβάλει φόρο μεταβίβασης με συντελεστή 3%.

  Εισόδημα που αποκτάται σε αλλοδαπή χώρα  Η κυρία Κλειώ Αλεξανδρίδου ερωτά:

  «Κατοικώ μόνιμα στην Ελλάδα, όπου και υποβάλλω φορολογική δήλωση. Εχω ωστόσο ένα ακίνητο στο Λονδίνο το οποίο εκμισθώνω και για το εισόδημα που αποκτώ υποβάλλω φορολογική δήλωση στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία της πόλης αυτής. Εχω υποχρέωση να δηλώσω και στην Ελλάδα το εισόδημα που αποκτώ στην αλλοδαπή;».

  Απάντηση:
  Οι κάτοικοι Ελλάδος ή όσοι διαμένουν στην Ελλάδα πάνω από 183 ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους με εφαρμογή της συμβάσεως αποφυγής της διπλής φορολογίας. Κατά συνέπεια, αν κάτοικος Ελλάδας αποκτά εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται σε αλλοδαπή χώρα, θα πρέπει αυτό το εισόδημα να το συμπεριλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλει στην Ελλάδα. Από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα που φορολογείται στην Ελλάδα θα αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν, μέχρι όμως του ποσού του φόρου που προκύπτει για το εισόδημα από την Ελλάδα.
  Φορολογία κατοίκων αλλοδαπής  Ο κ. Γεώργιος Χαϊδιαδήμος ερωτά:

  «Σας παρακαλώ να με βοηθήσετε σε ένα φορολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζω. Ο γαμπρός μου και η κόρη μου το 2013 εγκαταστάθηκαν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα εισοδήματα που απέκτησαν εκεί τα δήλωσαν εκεί και φορολογήθηκαν εκεί. Ο γαμπρός δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα. Η κόρη μου έχει στην κατοχή της δύο διαμερίσματα 66 τ.μ. το καθένα, στο ένα διαμένουν όταν έρχονται για λίγες ημέρες και το άλλο είναι κενό, έχει γίνει και διακοπή της ηλεκτρικής παροχής. Δεδομένου ότι δεν έχουν κανένα εισόδημα στην Ελλάδα, πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση Ε1 και εάν ναι πώς θα φορολογηθούν;».

  Απάντηση:
  1. Οι κάτοικοι αλλοδαπής υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα μόνον εφόσον αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα. 2. Οι κάτοικοι αλλοδαπής εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα δεν υπάγονται στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες. Ετσι οι δύο κατοικίες που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν θα ληφθούν υπόψη ως αντικειμενική δαπάνη. Ισως να χρειαστεί να αποδείξετε ότι τα διαμερίσματα είναι κενά ή ότι δεν εκμισθώνονται.
  Αποζημίωση και εργασία συνταξιούχου  Ο κ. Παναγιώτης Λαγός ερωτά:

  «Είμαι 71 ετών και έχω συμπληρώσει τα απαραίτητα για πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ. Δεν επιθυμώ να παραιτηθώ από την εργασία μου και ο εργοδότης μου δεν με απολύει γιατί δεν θέλει να μου δώσει την πλήρη αποζημίωση που δικαιούμαι ύστερα από 16 έτη εργασίας στην επιχείρησή του.

  Ερώτηση: Μπορώ να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης προκειμένου να διασφαλιστώ από τυχούσες μεταβολές που θα επέλθουν μετά την 1.1.2015 (ποσό κύριας σύνταξης και επικουρικής) και να συνεχίσω τη σημερινή μου εργασία με τους ίδιους όρους διακόπτοντας την καταβολή σύνταξης για όσο διάστημα εξακολουθώ να εργάζομαι;».

  Απάντηση:
  Μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε και να εργάζεσθε. Στην περίπτωση αυτή θα σας περικοπεί μέρος της σύνταξης.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία