• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Σιωμόπουλος Ιωάννης Κ

  Δήλωση ακινήτου στο Ε9
  Η κυρία Αναστασία Πετροπούλου ερωτά:
  «Αν αποκτήσω μέσα στο 2014 κάποιο ακίνητο, πότε θα πρέπει να το δηλώσω στο έντυπο Ε9;».

  Απάντηση:
  Με τον νέο φορολογικό νόμο που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2014 επιβλήθηκε ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), τροποποιήθηκε η νομοθεσία υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (του εντύπου Ε9) για να καλύπτει τις ανάγκες του ΕΝΦΙΑ, θεσμοθετήθηκε η άμεση και διαρκής ενημέρωση του Περιουσιολογίου Ακινήτων και καταργήθηκε ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).
  Οπως προβλέπει ο νόμος, «για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ κάθε επόμενου του 2014 έτους λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούμενου έτους με τις μεταβολές που επήλθαν. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, από 1.1.2014 και εφεξής ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα».

  Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

  Ο κ. Πέτρος Διαµαντόπουλος ερωτά:
  «Πότε και πώς θα πληροφορηθούμε και θα πληρώσουμε τα τέλη ακίνητης περιουσίας που δεν θα είναι πλέον μέσα στον λογαριασμό της ΔΕΗ;».

  Απάντηση:
  Προφανώς αναφέρεστε στον νέο Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων γιατί το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (γνωστό και ως ΤΑΠ) συνεχίζει να περιλαμβάνεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ.
  Πράγματι όμως από εφέτος ο νέος φόρος ακινήτων δεν θα περιληφθεί στους λογαριασμούς της ΔΕΗ αλλά η εκκαθάριση θα γίνει ηλεκτρονικά και θα βρίσκεται στην ατομική σας μερίδα στην ιστοσελίδα τού www.gsis.gr. Σε αυτήν έχετε πρόσβαση μέσω προσωπικών κωδικών.
  Ακόμη όμως δεν έχει γίνει εκκαθάριση του νέου φόρου ακινήτων. Μόλις γίνει θα υπάρχει ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail που έχετε γνωστοποιήσει στο υπουργείο Οικονομικών για να σας ενημερώνει για διάφορα θέματα ώστε στη συνέχεια να επισκεφθείτε την προσωπική σας σελίδα στο Taxisnet και να δείτε το ποσό της εκκαθάρισης. Ο φόρος θα πληρωθεί σε δόσεις, με την πρώτη δόση να πρέπει να πληρωθεί ως τις 31 Αυγούστου 2014. Η τελευταία, με βάση τα ισχύοντα, πρέπει να πληρωθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου. Ωστόσο υπάρχουν σκέψεις στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να δοθεί η δυνατότητα πληρωμής και έκτης δόσης τον Ιανουάριο του 2015.
  Φορολόγηση με την κλίμακα ελεύθερων επαγγελματιών

  Ο κ. Γιάννης Κρουστάλης ερωτά:
  «Εχω εισοδήματα από τρεις πηγές και δεν ασκώ ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα και δεν έχω βιβλία: α) 950 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, β) 6.070 ευρώ από δύο αποδείξεις δαπάνης. Με βάση τα παραπάνω, το πραγματικό μου εισόδημα είναι 7.020 ευρώ. Το τεκμαρτό μου εισόδημα είναι 9.200 ευρώ. Σύμφωνα με τη διάταξη που προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και δεν αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, τα εισοδήματά τους αυτά φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων. Θα έπρεπε να φορολογηθώ με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων, ωστόσο στη δοκιμαστική εκκαθάριση που έκανα (26/6) το σύστημα με φορολόγησε ως ελεύθερο επαγγελματία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;».

  Απάντηση:
  Ο νόμος που πολύ σωστά επικαλείσθε είναι σαφής: για να φορολογηθείτε με την κλίμακα των μισθωτών θα πρέπει το πραγματικό ετήσιο εισόδημά σας να είναι ως 5.000 ευρώ ή το τεκμαρτό ως 9.500 ευρώ. Στην περίπτωσή σας το πραγματικό εισόδημα από αποδείξεις δαπανών ξεπερνά το όριο των 5.000 ευρώ και για τον λόγο αυτόν φορολογείστε ως ελεύθερος επαγγελματίες με συντελεστή 26% χωρίς αφορολόγητο και καμία έκπτωση φόρου.
  Πληρωμή φόρου εισοδήματος εφάπαξ ή σε δόσεις

  Ο κ. Δηµήτρης Κηπιώτης ερωτά:
  «Πώς και σε πόσες δόσεις μπορώ να πληρώσω την οφειλή του 2014 στην Εφορία;».

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με τον νόμο, ο φόρος πληρώνεται είτε εφάπαξ με έκπτωση 1,5% στο ποσό της οφειλής είτε σε τρεις δόσεις. Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής το σύνολο του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί ως τις 31 Ιουλίου 2014. Κατά την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να πληρωθεί και η πρώτη δόση σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή σε τρεις δόσεις. Η δεύτερη δόση πρέπει να πληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου και η τρίτη στα τέλη Νοεμβρίου. Ωστόσο έχετε τη δυνατότητα μέσω της πάγιας ρύθμισης να πληρώσετε τον φόρο σε 12 δόσεις, ακόμη και αν αυτός δεν είναι ληξιπρόθεσμος. Αυτό το προβλέπει ο νόμος 4174/2013 και ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2014. Σημειώνεται όμως ότι για οφειλή που είναι ληξιπρόθεσμη θα επιβαρυνθείτε με μηνιαίο επιτόκιο 0,74%.
  Ποιες αποδείξεις μαζεύουμε για το 2014

  Ο κ. Κώστας Γεωργίου ερωτά:
  «Για τα εισοδήματα του 2014 που θα φορολογηθούν το 2015 θα πρέπει να μαζεύουμε αποδείξεις; Ποιες αποδείξεις περνάνε στην Εφορία και ποιες αποδείξεις απορρίπτει;».

  Απάντηση:
  Για τα εισοδήματα 2013 που δηλώθηκαν εφέτος έπρεπε οι φορολογούμενοι (μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες) να έχουν συγκεντρώσει το 25% του εισοδήματός τους, με ανώτατο ποσό τις 10.500 ευρώ. Για τα εφετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν το 2015 το ποσό των αποδείξεων αντιστοιχεί στο 10% του εισοδήματος. Οσοι δηλώσουν λιγότερες αποδείξεις θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο.
  Στην Εφορία μετράνε, μεταξύ άλλων, αποδείξεις από τις εξής κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών: διατροφή, ένδυση, υπόδηση, αλκοολούχα ποτά και καπνός, επισκευές σπιτιού (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ελαιοχρωματιστές κ.τ.λ.), είδη νοικοκυριού (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κ.τ.λ.), σέρβις αυτοκινήτου, καύσιμα, ταξί, εστιατόρια – καφέ – ξενοδοχεία, δραστηριότητες αναψυχής, δικηγορικές υπηρεσίες, βρεφονηπιακοί σταθμοί, κομμωτήρια, κοσμήματα, ρολόγια, εκπαίδευση (μόνο τα δίδακτρα φροντιστηρίων  και ξένων γλωσσών), αναψυχή, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, αποδείξεις από χώρες Ευρωπαϊκής Ενωσης.
  Ποιες αποδείξεις δεν δέχεται η Εφορία: κοινόχρηστα (συντήρηση καυστήρα, ανελκυστήρα, καθαριότητα κ.τ.λ.), ενοίκιο κατοικίας, ασφάλιστρα ζωής, υγείας, κατοικίας, ΙΧ, αγορά πετρελαίου θέρμανσης και φυσικού αερίου, καυσόξυλα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητή και σταθερή τηλεφωνία, μεταφορές με πλοία, αεροπλάνα, ΚΤΕΛ, μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό, τραμ, προαστιακός, ηλεκτρικός, τρόλεϊ, «μπλε» λεωφορεία), δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις και ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πρόσβασης Ιnternet, διόδια, αγορά αυτοκινήτων, ακινήτων, μοτοσικλετών, τέλη κυκλοφορίας, εισφορές στη ΔΤ και συνδρομητικά κανάλια, δημοτικά τέλη.
  Ακατάσχετο μισθών, συντάξεων, καταθέσεων

  Ο κ. Γιώργος Αντωνόπουλος ερωτά:
  «Τι ισχύει με το ακατάσχετο μισθών, συντάξεων και τραπεζικών καταθέσεων για χρέη προς την Εφορία;».

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, κατ’ εφαρμογήν του νόμου, «δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.500 ευρώ.
  Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία