• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Σιωμόπουλος Ιωάννης Κ
  Εισοδήματα αλλοδαπής – Εκτακτη εισφορά

  Ο κ. Σ. Βασίλης ερωτά:


  «Για τα εισοδήματά μου στην Ελλάδα κάνω φορολογική δήλωση στην Ελλάδα φορολογούμενος κανονικά. Για τα εισοδήματά μου στη Γερμανία, από την εργασία μου στη Γερμανία κάνω δήλωση στη Γερμανία και υποβάλλω Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας στην Ελλάδα. Τα εισοδήματά μου της Γερμανίας υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης στην Ελλάδα;».

  Απάντηση:
  Εφόσον είστε μόνιμος κάτοικος Γερμανίας δεν έχετε υποχρέωση να δηλώσετε στην Ελλάδα τα εισοδήματα που αποκτάτε στη Γερμανία, κατά συνέπεια η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης θα επιβληθεί μόνο στα εισοδήματα που αποκτάτε στην Ελλάδα.

  Ποιοι δεν έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν αποδείξεις


  Ο κ. Πέτρος Καρανικόλας ερωτά:

  «Είμαι κάτοικος αλλοδαπής, αλλά αποκτώ εισόδημα στην Ελλάδα. Ερωτώ αν έχω υποχρέωση να προσκομίσω αποδείξεις δαπανών. Ποιοι φορολογούμενοι δεν έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν στην Εφορία αποδείξεις δαπανών;».

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία όσοι υπάγονται στην κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων έχουν μείωση του φόρου 2.100 ευρώ για εισόδημα ως 21.000 ευρώ, η οποία μειώνεται για ποσό εισοδήματος πάνω από 21.000 ευρώ. Τη μείωση του φόρου την έχουν οι πιο κάτω φορολογούμενοι χωρίς να έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν αποδείξεις δαπανών:

  α)
  Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ. Πρόκειται για υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και των υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες.

  β)
  Οσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας.

  γ)
  Οι φυλακισμένοι.

  δ)
  Οι κάτοικοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού εισοδήματός τους.
  Οι κάτοικοι εξωτερικού δεν έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν αποδείξεις δαπανών, δεδομένου ότι δεν δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας. Ακόμη δεν έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν αποδείξεις δαπανών όσοι δεν φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων.
  Πότε δεν λαμβάνονται υπόψη οι αποδείξεις δαπανών


  Η κυρία Μαρία Δημητροπούλου ερωτά:

  «Παρέλειψα να βάλω τις αποδείξεις στο Ε1 και βγήκε χρεωστικό εκκαθαριστικό. Πώς μπορώ να το διορθώσω;».

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία οι αποδείξεις δαπανών γίνονται αποδεκτές μόνον εφόσον περιληφθούν στην αρχική εμπρόθεσμη δήλωση. Αποδείξεις δαπανών που υποβάλλονται με συμπληρωματική δήλωση δεν γίνονται αποδεκτές.
  Δεν υπάρχει μείωση για εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας


  Ο κ. Γεώργιος Ρηγάκος ερωτά:

  «Πλήρωσα το 2013 περίπου 2.000 ευρώ για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου. Αυτό το ποσό στη δήλωση, εφέτος, δεν εκπίπτει. Εχει καταργηθεί ο κωδικός 053. Υπάρχει τρόπος να ληφθεί υπόψη για τη σχετική μείωση του φόρου;».

  Απάντηση:
  Η μείωση του φόρου για την εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας που προβλέπεται από προηγούμενες διατάξεις έχει καταργηθεί. Για τον λόγο αυτόν δεν υπάρχει και ο κωδικός 053 στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης.
  Ελεύθερος επαγγελματίας φορολογούμενος ως μισθωτός
  Ο κ. Ευάγγελος Παπαδημητρίου ερωτά:

  «Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας σε έναν εργοδότη με παροχή υπηρεσιών με συμβάσεις έργου που ανανεώνονται (μπλοκάκι). Το εισόδημά μου το 2013 είναι 59.400 ευρώ και σε αυτό αντίστοιχη παρακράτηση 20%, 11.880 ευρώ, η οποία και έγινε. Επίσης πλήρωσα ασφαλιστικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ) 3.150 ευρώ. Η ερώτησή μου είναι αν με συμφέρει να φορολογηθώ ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως μισθωτός με το εισόδημα που έχω. Τι συνολικό ποσό φόρου αναλογεί σε κάθε περίπτωση (μαζί με έκτακτη εισφορά και τέλος επιτηδευματία); Εχω το δικαίωμα να επιλέξω (φορολόγηση ως ελεύθερος επαγγελματίας ή μισθωτός) ή επειδή έχω έναν εργοδότη πρέπει αναγκαστικά να φορολογηθώ ως μισθωτός;».

  Απάντηση:
  1. Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε στο άρθρο 45 του ΚΦΕ (Ν. 2238/1994), το οποίο ισχύει για τα εισοδήματα του 2013, νέο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών το εισόδημα από την άσκηση ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριο επάγγελμα εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
  • Εχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες του.
  • Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες του δεν υπερβαίνουν τα τρία, ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% των ακαθάριστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.
  2. Αποψη της στήλης είναι ότι δεν έχετε τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου φορολογίας σας εφόσον υπάρχουν οι παραπάνω όροι. Η πιο πάνω διάταξη ετέθη για να ελαφρύνει τη φορολογία όσων αποκτούν μικρά εισοδήματα, όμως επιβαρύνει τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα.
  Σύμβαση έργου ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας


  Ο κ. Γεώργιος Ζιγκερίδης ερωτά:

  «Παρακαλώ πολύ θα ήθελα και τη δική σας βοήθεια σχετικά με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Εως και τον Δεκέμβριο απασχολήθηκα με σύμβαση έργου στο ΚΕΠ Καλλιθέας. Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ που συνάπτουν σύμβαση λόγω της φύσης εργασίας είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, όχι όμως να τηρούν Βιβλία και Στοιχεία. Δεν κάνουν δηλαδή έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ.

  Δεν υπάρχει καμία ανάμειξη της Εφορίας (μπλοκάκι κ.τ.λ.). Το ακαθάριστο ποσό από τον Δήμο Καλλιθέας είναι 10.560 ευρώ (υπάρχει σχετική βεβαίωση παρακρατούμενου φόρου) και το ποσό παρακρατημένου φόρου 2.112 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια εισφορές που έχουν καταβληθεί προς τον ΟΑΕΕ. Είναι περίεργο το καθεστώς εργασίας σε ΚΕΠ με σύμβαση έργου, καθώς από τη στιγμή που δουλεύεις συγκεκριμένο ωράριο και υπάρχει υπεύθυνος είναι εξαρτημένη εργασία.

  Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου πείτε αν μπορώ να υποβάλω τη δήλωση ως μισθωτός και αν είναι ωφέλιμο. Θα σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων αναμένοντας απάντησή σας».

  Απάντηση:
  Με κάποια καθυστέρηση η απάντηση λόγω του πλήθους των επιστολών που παίρνει καθημερινά η στήλη. Στο θέμα: Αν υπάρχει έγγραφη σύμβαση έργου τότε η σχέση σας με τον εργοδότη (το ΚΕΠ) διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 681-702 του Αστικού Κώδικα. Θεωρείστε δηλαδή εργολάβος – επιτηδευματίας και θα πρέπει να τηρείτε βιβλία και στοιχεία και να εκδίδετε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για τις αμοιβές που εισπράττετε. Αν πράγματι υπάρχει τέτοια σύμβαση αυτή προφανώς συντάχθηκε για την καταδολίευση των εργασιακών σας δικαιωμάτων, διότι η σχέση σας με το ΚΕΠ αποτελεί αναμφίβολα σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Αποψη της στήλης είναι ότι θα πρέπει να υποβάλετε δήλωση φόρου εισοδήματος ως μισθωτός.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία