• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Αύριο Δευτέρα 14 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων όλων των κατηγοριών φορολογουμένων ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

  Σιωμόπουλος Ιωάννης Κ
  Αύριο Δευτέρα 14 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων όλων των κατηγοριών φορολογουμένων ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου. Οσοι δεν προλάβουν να υποβάλουν φορολογική δήλωση θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 100 ευρώ και προσαυξήσεις στην περίπτωση χρεωστικού υπολοίπου. Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε τρεις δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31 Ιουλίου και τις υπόλοιπες δύο στα τέλη Οκτωβρίου και Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι 4 στις 10 δηλώσεις είναι χρεωστικές, δηλαδή οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο.
  Επίσης αύριο Δευτέρα είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων ακινήτων, του γνωστού εντύπου Ε9, στο οποίο αποτυπώνεται η περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων κατά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η πρώτη δόση του νέου φόρου ακινήτων θα πληρωθεί στα τέλη Ιουλίου και οι υπόλοιπες πέντε δόσεις κάθε μήνα ως το τέλος του έτους.

  Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος

  Ο κ. Θεόδωρος Χριστός ρωτάει:
  «Ποιοι υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση εφέτος;».

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, υπόχρεος υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξαρτήτως αν αποκτά εισόδημα ή όχι, με εξαίρεση τα πρόσωπα που θεωρούνται προστατευόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ).
  Ακόμη, υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα ή εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ΚΦΕ (Ν. 2238/1994), δηλαδή στο σύστημα των αντικειμενικών δαπανών και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
  Εισόδημα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

  Ο κ. Γεώργιος Κουρκούλιας ρωτάει:
  «Είμαι μισθωτός με μικρό εισόδημα από την εργασία μου. Ομως αποκτώ και ένα ικανοποιητικό εισόδημα από την εκμίσθωση ορισμένων ακινήτων. Πώς θα φορολογηθούν εφέτος τα δύο αυτά εισοδήματα; Θα συναθροιστούν ή κάθε εισόδημα θα φορολογηθεί με ιδιαίτερη κλίμακα φόρου; Το εισόδημα από ακίνητα πώς θα φορολογηθεί;».

  Απάντηση:
  Από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων φορολογείται το καθένα με ιδιαίτερη κλίμακα φόρου.
  Ειδικότερα το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων φορολογείται με συντελεστή 10% για καθαρό εισόδημα ως 12.000 ευρώ και με συντελεστή 33% για το εισόδημα πάνω από το ποσό των 12.000 ευρώ.
  Για το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα υποβάλλεται και συμπληρωματικός φόρος, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%. Ειδικά αν το ακαθάριστο εισόδημα προέρχεται από την εκμίσθωση κατοικίας πάνω από 300 τ.μ. ή από επαγγελματική μίσθωση ανεξαρτήτως επιφανείας, υποβάλλεται σε συμπληρωματικό φόρο με συντελεστή 3%.
  Φορολογικό καθεστώς ασφαλιστικού σύμβουλου

  Ο κ. Ευάγγελος Σιταρόπουλος ρωτάει:
  «Ασφαλιστικός σύμβουλος που έχει προμήθειες το 2013 (με εκκαθάριση) από μια ασφαλιστική εταιρεία και έδρα το σπίτι του θα φορολογηθεί υποχρεωτικά ως μισθωτός ή μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας;».

  Απάντηση:
  Με την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων θα φορολογηθούν εφέτος όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  α)
  Εχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους.

  β)
  Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.
  Παρακολούθημα διαμερίσματος – προσδιορισμός αντικειμενικής

  Ο κ. Βασίλειος Σταθόπουλος ρωτάει:
  «Σε διαμέρισμα ανήκουν κατά αποκλειστική χρήση ως παράρτημα και παρακολούθημα τα 60 τ.μ. του δώματος της πολυκατοικίας. Σημειωτέον ότι το δώμα αυτό ΔΕΝ έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο, ΔΕΝ χρησιμεύει για θέση στάθμευσης, ούτε για αποθήκη, ούτε για πισίνα, αλλά είναι ένας ανοιχτός χώρος. Πρέπει να δηλωθεί στο Ε9 και εάν ναι, σε ποια θέση και πώς προσδιορίζεται η αντικειμενική αξία του ώστε να υπολογιστεί ο συμπληρωματικός φόρος του ΕΝΦΙΑ;».

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών στο Ε9 γράφεται η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων, των αποθηκών, των κολυμβητικών δεξαμενών και των θέσεων στάθμευσης που αποτελούν κατά τον τίτλο κτήσης ή τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας παρακολούθημα του κτίσματος. Οι πιο πάνω επιφάνειες γράφονται στην ίδια γραμμή όπου γράφεται το κτίσμα, ως βοηθητικοί χώροι. Η αντικειμενική αξία υπολογίζεται αυτόματα από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία