• Αναζήτηση
 • Να δημιουργήσουμε το Ε.Μ.Π. του 2020

  Το άρθρο αυτό εμπνέεται από τρεις πτυχές της επικαιρότητας που αφορούν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

  Να δημιουργήσουμε το Ε.Μ.Π. του 2020 | tovima.gr
  Το άρθρο αυτό εμπνέεται από τρεις πτυχές της επικαιρότητας που αφορούν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Τις δυσλειτουργίες από τη διοικητική απορρύθμιση του Ιδρύματος, τις επερχόμενες Πρυτανικές εκλογές και τα διλήμματα των μαθητών για σωστές επιλογές στα μηχανογραφικά δελτία των Πανελληνίων. Η τρίτη πτυχή είναι εκείνη που διαχρονικά αναδεικνύει τις Σχολές μας σε μαγνήτη για τη νέα γενιά.
  Μπροστά στις προκλήσεις αυτές, η συστράτευση της Πολυτεχνειακής κοινότητας προβάλει ως αναγκαία συνθήκη ώστε να διατηρήσουμε και να επαυξήσουμε την πρωτοποριακή παρουσία μας στην Εκπαίδευση, στην Έρευνα και στην Καινοτομία -αλληλένδετους μοχλούς ανάπτυξης και απασχόλησης στις σύγχρονες κοινωνίες. Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και της φυγής επιστημόνων προς το εξωτερικό, η απαίτηση αυτή βαραίνει ιδιαίτερα το Ίδρυμα που πάντοτε πρωτοστατούσε στις κρίσιμες καμπές της ιστορίας μας. Η υποψηφιότητά μου για τη θέση του Πρύτανη φιλοδοξεί να συμβάλλει στην υλοποίηση του οράματος για το Ε.Μ.Π. του 2020: ένα κέντρο ακαδημαϊκής αριστείας, μια κυψέλη προαγωγής της γνώσης για τους αυριανούς επιστήμονες μηχανικούς που θα έχουν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας μας.
  Δεν τρέφω αυταπάτες: Ο κίνδυνος απορρύθμισης του Πολυτεχνείου μέσα στο γενικότερο κλίμα της χώρας είναι ορατός. Αυτό δε σημαίνει πως η Πολυτεχνειακή κοινότητα πρέπει να αδρανήσει. Αντίθετα, πρέπει να αφυπνιστούμε και να δραστηριοποιηθούμε ώστε να πάρουμε τις ευθύνες των κρίσιμων επιλογών, να κάνουμε πράξη την αυτοτέλεια που παραμένει στα χαρτιά. Να αποτιμήσουμε τι έχουμε πετύχει και να διορθώσουμε τις αδυναμίες μας στη λήψη και αποτελεσματική υλοποίηση αποφάσεων. Να σταθμίσουμε τις κατευθύνσεις της μελλοντικής μας πορείας δρώντας με στοχευμένες ενέργειες όπως οι ανάγκες και οι καιροί κελεύουν. Να διεκδικήσουμε και να διασφαλίσουμε τα αυτονόητα για το Δημόσιο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα.
  Το υψηλό επίπεδο διδασκόντων και διδασκομένων καθώς και το ισχυρό δίκτυο αποφοίτων στο διεθνή χώρο αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα προς το Ε.Μ.Π. του 2020, όπως προκύπτει και από τις πρόσφατες εξωτερικές αξιολογήσεις. Παρά τις αντίξοες συνθήκες και το αρνητικό κλίμα στην αγορά εργασίας, θα πρέπει το ταχύτερο να εκπονήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο πολύπλευρης ανάπτυξης του Πολυτεχνείου.
  Η δύναμη των συνεργειών (δια-τομεακών, δια-σχολικών, διεθνών), η συντονισμένη αναβάθμιση των σπουδών, η υποστήριξη της έρευνας και η διεκδίκηση νέων πηγών χρηματοδότησης αποτελούν τις προτεραιότητες της πρότασής μου. Στον ερευνητικό τομέα η ίδρυση ενός νέου Νομικού Προσώπου, στο πρότυπο των Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Κέντρων της Ευρώπης, μέσω ευέλικτων θεματικών μονάδων και με ενισχυμένο το ρόλο των μεταδιδακτορικών ερευνητών του Ε.Μ.Π. μπορεί να αποτελέσει τον κρίσιμο πυλώνα ανάπτυξης του Ιδρύματος τα επόμενα χρόνια. Με την αξιοποίηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου θα δημιουργηθεί στο Ίδρυμα ένα ερευνητικό δίκτυο βασισμένο στην εμπειρία και στις ευρύτατες θεματικές δεξιότητες του ερευνητικού μας προσωπικού.
  Οι συνέργειες στην έρευνα θα αναδείξουν αντίστοιχες εκπαιδευτικές διαστάσεις και θα επιταχύνουν την ανανέωση των Προγραμμάτων Σπουδών. Δεν υποτιμώ τις δυσκολίες που προκύπτουν από την αδράνεια του συστήματος, τις κοντόφθαλμες ρυθμίσεις, την επιβολή υπέρμετρου αριθμού εισακτέων, τη γενικότερη υποβάθμιση του ρόλου των Πανεπιστημίων στην Ελληνική πραγματικότητα. Η δυνατότητα για διαθεματικές σπουδές είναι επιτυχής διεθνής πρακτική, ενώ εμείς ακροβατούμε σε ένα ασφυκτικό και ανιστόρητο νομικό πλαίσιο, παρόλη τη ρητορεία για την ακαδημαϊκή και διοικητική αυτοτέλεια των ΑΕΙ. Θα πρέπει επιτέλους να ληφθούν υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών που ξεπέρασαν σοβαρές κρίσεις αναδεικνύοντας ως κομβικό το ρόλο της παιδείας, χωρίς τις παρεμβάσεις των γραφειοκρατών της κεντρικής διοίκησης στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των Πανεπιστημίων.
  Είναι εφικτό με τη βοήθεια όλων να αναδείξουμε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως ένα κορυφαίο διεθνώς τεχνικό Πανεπιστήμιο παραγωγής και διάδοσης της γνώσης: Με αποφοίτους υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και σύγχρονης εξειδίκευσης. Με οργανωμένες σπουδές και αριστεία στην έρευνα και στην καινοτομία. Με αποτελεσματική διοίκηση που αξιοποιεί και προβάλλει το έργο του. Με αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και επαναφορά της φοιτητικής ζωής στους χώρους του.

  Ο Βασίλης Μάγκλαρης καθηγητής του Ε.Μ.Π., Υποψήφιος Πρύτανης

  Γνώμες