• Αναζήτηση
 • Το Σύνταγμα και οι νέοι θεσμοί

  Ο κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης σε άρθρο του το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Το Βήμα» πρότεινε τη σύσταση Συμβουλίου της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεωρήσεως,

  Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος
  Το Σύνταγμα και οι νέοι θεσμοί | tovima.gr
  Ο κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης σε άρθρο του το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Το Βήμα» πρότεινε τη σύσταση Συμβουλίου της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεωρήσεως, ως νέου θεσμού σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες αρμοδιότητες. Η πρόταση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την εξισορρόπηση των σχέσεων πολιτειακής και πολιτικής εξουσίας και την ομαλότερη λειτουργία του πολιτεύματός μας.
  Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να παύσει το πολίτευμά μας να έχει πρωθυπουργοκεντρικό χαρακτήρα και να επαναφερθούν ορισμένες εξουσίες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ασκούμενες όμως, εν όψει και του ότι ο Πρόεδρος δεν εκλέγεται από το εκλογικό σώμα, όχι κατά την προσωπική και απόλυτη κρίση του αλλά μετά γνώμη, δηλαδή συμφωνία, του Συμβουλίου της Δημοκρατίας, το οποίο θα εκφράζεται, τουλάχιστον, κατά πλειοψηφία.
  Επί του αριθμού των μελών του Συμβουλίου έχω τη γνώμη ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 μέλη, διότι αποβαίνει πολυτελής και δυσκίνητος θεσμός. Περαιτέρω καθίσταται δυσχερής η θέση και του εκλογικού σώματος, το οποίο θα κληθεί να επιλέξει, μέσω του προτεινόμενου, και ορθώς, κοινού ψηφοδελτίου μεταξύ 350 υποψηφίων, αν κάθε πολιτικό κόμμα που εκπροσωπείται στη Βουλή πρότεινε 50 υποψηφίους (50 Χ 7 κόμματα με τα σημερινά δεδομένα). Τα προτεινόμενα από τα κόμματα πρόσωπα βασικό προσόν φοβάμαι ότι θα έχουν την οποιαδήποτε σχέση και με το προτείνον αυτά κόμμα.
  Συμφωνώ με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου που προτείνει ο κ. Βαρβιτσιώτης και οι οποίες πρέπει να καθορίζονται συγκεκριμένα στο Σύνταγμα, εκτός δύο περιπτώσεων.
  α’) Εκείνης της παραπομπής των υπουργών για αξιόποινες πράξεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως παραπομπή πρέπει να νοηθεί προφανώς η άσκηση της ποινικής δίωξης, η οποία με το ισχύον Σύνταγμα (άρθρο 86) ανήκει στη Βουλή. Φοβάμαι ότι η απόθεση της αρμοδιότητας αυτής στο Συμβούλιο της Δημοκρατίας, δηλαδή σε πρόσωπα προταθέντα και, πιθανώς προερχόμενα από τα πολιτικά κόμματα, θα θεωρηθεί ως μεταμφίεση της σημερινής διατάξεως του άρθρου 86 που έχει επισύρει τη γενική κατακραυγή. Περαιτέρω μια τέτοια ρύθμιση θα διατελεί και σε αντινομία προς τη μη αναθεωρητέα διάταξη του άρθρου 26 του Συντάγματος, κατά την οποία η Δικαιοσύνη απονέμεται από τα δικαστήρια.
  β’) Στο Συμβούλιο της Δημοκρατίας πρέπει ακόμη να δοθεί η αρμοδιότητα επιλογής και των αντιπροέδρων των ανώτατων δικαστηρίων, διότι άλλως ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας ομάδων μεταξύ των μελών των Ανώτατων Δικαστηρίων, η οποία ενδέχεται να βρει έκφραση και στην απονομή της δικαιοσύνης.
  Εξερχόμενος του πλαισίου του άρθρου του κ. Βαρβιτσιώτη θα ήθελα, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία, να προτείνω την αναθεώρηση και των ακόλουθων συνταγματικών διατάξεων:
  – Στο άρθρο 4 § 5 να προστεθεί εδάφιο «Φορολογικό προνόμιο δεν επιτρέπεται σε κανέναν».
  – Στο άρθρο 7 § 3 «Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται σε καμία περίπτωση».
  – Στο άρθρο 6 § 2 εδ. β’ και γ’. Εν όψει της σημερινής πραγματικότητας πρέπει να απαλειφθούν οι αναφερόμενες στη διάταξη ασφυκτικές προθεσμίες των τριών και δύο ημερών, το δε «ένταλμα φυλάκισης» λέγεται σήμερα «ένταλμα προσωρινής κράτησης». Ετσι αποφεύγονται ενδεχόμενες ακρότητες ανακριτικών πράξεων.
  – Στο άρθρο 44 § 3 να διαγραφεί η προσυπογραφή του Πρωθυπουργού για τα προεδρικά διαγγέλματα.
  – Στο άρθρο 51 § 1 ο αριθμός των βουλευτών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από διακόσιους. Τούτο είναι σύμφωνο με τον αριθμό των βουλευτών ανάλογων ευρωπαϊκών χωρών.
  – Στο άρθρο 82 § 1 να προστεθεί παράγραφος, ότι ο αριθμός των υπουργείων ανέρχεται σε 12 ως 15 και να αναφέρεται η ονομασία καθενός. Επίσης να ορίζεται ο αριθμός των υφυπουργείων σε 8, κατανεμομένων βάσει των εκάστοτε συνθηκών.
  – Το άρθρο 86 καταργείται. Η ποινική μεταχείριση των υπουργών πρέπει να ανήκει στη Δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο, όπως θα ορίζει ειδικός νόμος.
  – Στο άρθρο 100 που αναφέρεται στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο να προστεθεί η αρμοδιότητα, ελλείψει συνταγματικού δικαστηρίου, «της οριοθετήσεως των συνταγματικών ορίων της δραστηριότητας των κομμάτων και της κρίσεως του πότε η δραστηριότητα αυτή είναι συνταγματικώς ασύμβατη προβαίνοντας ενδεχομένως στη διάλυση του κόμματος».
  – Στο άρθρο 110. Η αναθεώρηση του Συντάγματος να απλουστευθεί και να γίνεται σε μία Βουλή. Σήμερα είναι πολύ δυσκίνητη η διαδικασία.
  Ο κ. Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος είναι αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Γνώμες