• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  «Το 2013 πήρα αποζημίωση λόγω οικειοθελούς αποχώρησης. Το ποσό της αποζημίωσης θεωρείται εισόδημα για τον υπολογισμό των αποδείξεων που πρέπει να παρουσιάσω;».

  Ο κ. Νίκος Μεμερίδης ερωτά:
  «Το 2013 πήρα αποζημίωση λόγω οικειοθελούς αποχώρησης. Το ποσό της αποζημίωσης θεωρείται εισόδημα για τον υπολογισμό των αποδείξεων που πρέπει να παρουσιάσω;».

  Απάντηση:
  Η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας καθώς και η αποζημίωση λόγω οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία δεν θεωρείται εισόδημα, φορολογείται με ιδιαίτερη κλίμακα φόρου και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού των αποδείξεων δαπανών.

  Ενιαίος φόρος ακινήτων
  Ο κ. Αλέξανδρος Γούδας ερωτά:
  «Από ποια πηγή επίσημων στοιχείων (π.χ. Ε1, Ε9 κ.λπ.) θα υπολογίζονται τα τ.μ. της επιφανείας ενός ακινήτου (κύριοι και βοηθητικοί χώροι) προκειμένου να υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ από την 1.1.2014;».

  Απάντηση:

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4223/2013 (άρθρο 1), για τον καθορισμό του ΕΝΦΙΑ λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή του στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο, ή στον τίτλο κτήσης, ή στην άδεια οικοδομής, ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαμβάνονται υπόψη η επιφάνεια και η πραγματική χρήση του ακινήτου.


  2.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του πιο πάνω νόμου για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ του 2014 θα ληφθούν υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) των ετών 2005 ως και 2014 για τα φυσικά πρόσωπα και για τα νομικά πρόσωπα οι δηλώσεις των ετών 2013 και 2014. Για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ κάθε επόμενου του 2014 έτους λαμβάνεται η δήλωση του ΕΝΦΙΑ με τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούμενου έτους με τις μεταβολές που επήλθαν. Για τη σύσταση, απόκτηση και άλλη μεταβολή στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφανείας επί του ακινήτου από 1.1.2014 και εφεξής ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) εντός 30 ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα.
  Αποδείξεις δαπανών

  Ο κ. Γιώργος Αδοσίδης ερωτά:
  «Ψάχνω να λύσω την απορία μου: τι ισχύει για τις αποδείξεις του 2013 και κυρίως για πόσα και ποια εισοδήματα και τι ποσοστό; Νομίζω ότι επικρατεί ένας τραγέλαφος, ενισχυόμενος επίτηδες από τους διεστραμμένους του ΥΠΟΙΚ για να επιβάλλουν προσαυξήσεις ή πρόστιμα».

  Απάντηση:

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ΚΦΕ με τις οποίες θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2013, όσοι φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων έχουν μείωση του φόρου 2.100 ευρώ, η οποία μειούται σταδιακά μέχρι εισόδημα 42.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό τής κατά περίπτωση μείωσης του φόρου, ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης για δαπάνες αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιούν ο ίδιος, η σύζυγος ή τα παιδιά που τον βαρύνουν.

  2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου στις πιο πάνω δαπάνες περιλαμβάνονται δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που ανήκουν στις ομάδες 1, 2, 3, 4 (μόνο υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας) του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στις ομάδες 5 και 7 του ίδιου δείκτη (μόνο μεταφορές πραγμάτων, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου – μοτοσικλέτας, ανταλλακτικά αυτοκινήτου, λιπαντικά, αντιψυκτικό, μίσθωση ταξί, καύσιμα οχήματος), στην ομάδα 9 (εκτός από εισφορές ΕΡΤ και συνδρομητικής τηλεόρασης), στην ομάδα 10 του ίδιου δείκτη (μόνο δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών), στις ομάδες 11 και 12 (εκτός κάθε είδους ασφάλισης). Σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, η καταβαλλόμενη διατροφή, οι δωρεές και οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.

  Το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να προσκομισθούν έχει ορισθεί σε ποσοστό 25% του δηλωμένου και φορολογουμένου με την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων, ατομικού εισοδήματος. Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζεται δεν απαιτείται να υπερβαίνει τις 10.500 ευρώ. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζονται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζονται μεταξύ τους, ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο ατομικό εισόδημα.
  Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%.
  Επιμέλεια ανηλίκου

  Ο κ. Ιωάννης Καρασαρίδης ερωτά:
  «Είμαι διαζευγμένος και την επιμέλεια του παιδιού  έχει η πρώην σύζυγός μου. Το ερώτημα είναι ποιος δηλώνει το παιδί στο Ε1; Αν το δηλώνει η μητέρα, στη δική μου φορολογική δήλωση δεν φαίνεται πουθενά;».

  Απάντηση:
  Εφόσον η σύζυγος έχει την επιμέλεια των παιδιών σας, η οποία προφανώς της έχει δοθεί με δικαστική απόφαση, η σύζυγος θα δηλώνει στη φορολογική δήλωσή της το ανήλικο παιδί σας. Ομως τα προστατευόμενα παιδιά δεν παίζουν πλέον κανένα ρόλο στην επιμέτρηση της φορολογικής επιβάρυνσης.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία