• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  «Αν κάποιος φορολογούμενος δεν συγκεντρώσει το ποσό των αποδείξεων δαπανών που έχει κατά περίπτωση ορίσει ο νόμος, έχει κάποιο πρόστιμο;».

  Σιωμόπουλος Ιωάννης Κ
  Ο κ. Δημήτριος Αραξαβόλης ερωτά:
  «Αν κάποιος φορολογούμενος δεν συγκεντρώσει το ποσό των αποδείξεων δαπανών που έχει κατά περίπτωση ορίσει ο νόμος, έχει κάποιο πρόστιμο;».

  Απάντηση
  : Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομιστούν έχει οριστεί σε ποσοστό 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου εισοδήματος, πραγματικού ή τεκμαρτού. Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζεται δεν απαιτείται να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων δαπανών, ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ, και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%.

  Αγορά πρώτης κατοικίας
  Ο κ. Δημήτρης Κριτσώνης ερωτά:
  «Προτίθεμαι να αγοράσω ένα διαμέρισμα 100 τ.μ., το οποίο αποτελεί για μένα πρώτη κατοικία. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή μου από τον φόρο μεταβίβασης;».

  Απάντηση:
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης όταν αγοράζεται πρώτη κατοικία είναι οι ακόλουθες:
  Ο αγοραστής ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα παιδιά του να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες, και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Ακόμη για την απαλλαγή απαιτείται το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το γήπεδο στο οποίο βρίσκεται η αγοραζόμενη οικία ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο και εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου δήμου ή κοινότητας, και μεταξύ αγοραστή και πωλητή να μην υπάρχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.
  Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής θα πρέπει να συντρέχουν στο όνομα του αγοραστή.
  Θεωρείται ότι καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή και της οικογένειάς του, αν το συνολικό εμβαδόν της καθαρής επιφάνειας (της επιφάνειας χωρίς τους κοινόχρηστους χώρους) κατοικιών που υφίστανται ή υπάρχει η δυνατότητα βάσει των πολεοδομικών διατάξεων να ανεγερθούν είναι: 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά του και 25 τ.μ. για το τρίτο και τα επόμενα τέκνα. Κατ’ εξαίρεση, οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% αυξάνονται από 70 τ.μ. σε 90 τ.μ. (άρθρο 16 παρ. 14 Ν. 3522/2006).
  Η απαλλαγή παρέχεται με τον όρο ότι το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για τουλάχιστον μία πενταετία.
  Τεκμήρια και «πόθεν έσχες»

  Ο κ. Γρηγόριος Ντόκος ερωτά:
  «Για αγορά εντός του 2012 διαμερίσματος 55 τ.μ., αντικειμενικής και βάσει συμβολαίου αξίας 65.000 ευρώ, που δεν είναι πρώτη κατοικία, τι ισχύει σε ό,τι αφορά «πόθεν έσχες» και τεκμήρια;».

  Απάντηση:
  1. Η αγορά ακινήτου η οποία θα πραγματοποιηθεί ως 31.12.2013 δεν αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 2. Η κατοικία που αγοράσατε, αν ιδιοχρησιμοποιείται, θα υπαχθεί στις λεγόμενες αντικειμενικές δαπάνες με τις οποίες προσδιορίζεται το τεκμαρτό εισόδημα του φορολογουμένου.
  Δικαίωμα υψούν

  Ο κ. Δημήτρης Μαγκριώτης ερωτά:
  «Σε τριώροφη κατοικία που έχω διαμέρισμα κατέχω και τα 300/1.000 επί του οικοπέδου στα οποία αντιστοιχεί και δικαίωμα στο υψούν. Στο Ε9 τα χιλιοστά αυτά τα δηλώνω χωριστά. Ο συντελεστής δόμησης έχει εξαντληθεί. Μπορώ να βάλω στο Ε9 τον Κωδικό 5 «Ειδικών Συνθηκών»;».

  Απάντηση:
  1. Στη στήλη 10 του εντύπου Ε9 αναγράφεται ο κωδικός της κατηγορίας ειδικών συνθηκών που ανήκει το ακίνητο, κτίσμα ή οικόπεδο. Με τον κωδικό 1 δηλώνονται κτίσματα ή οικόπεδα που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση καθώς και κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, με τον κωδικό 2 δηλώνονται τα διατηρητέα κτίσματα, με τον κωδικό 3 δηλώνονται τα δεσμευμένα ακίνητα λόγω αρχαιολογικής έρευνας, με τον κωδικό 4 δηλώνονται τα οικόπεδα τα οποία δεν είναι οικοδομήσιμα και δεν μπορούν να τακτοποιηθούν, ενώ για τον κωδικό 5 δηλώνονται οικόπεδα τα οποία δεν είναι οικοδομήσιμα αλλά μπορούν να τακτοποιηθούν. 2. Η στήλη θεωρεί ότι είναι σωστή επιλογή να δηλώσετε στο έντυπο Ε9 με τον κωδικό 5 το δικαίωμα υψούν του ακινήτου που σας ανήκει για το οποίο έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης.
  Δήλωση του γάμου

  Ο κ. Γεώργιος Τσουμπανάς ερωτά:
  «Υπάρχει προθεσμία για τη δήλωση γάμου στην Εφορία; Αν υπάρχει και την υπερβείς, υπάρχει πρόστιμο;».

  Απάντηση:
  Ο γάμος αποτελεί μεταβολή της προσωπικής – οικογενειακής κατάστασης του φορολογουμένου και δηλώνεται με το έντυπο Ε9 μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται κάθε φορά. Πρόστιμο υπάρχει για τη μη υποβολή του εντύπου Ε9 και όχι γιατί δεν δηλώθηκε ο γάμος.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία