• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  «Ελαβα από την Εφορία σε διεύθυνση πρώην επιχείρησης εντολή για πληρωμή ποσού 500 ευρώ για φόρο επιτηδεύματος.

  Ο κ. Γεώργιος Κανάρης ερωτά:
  «Ελαβα από την Εφορία σε διεύθυνση πρώην επιχείρησης εντολή για πληρωμή ποσού 500 ευρώ για φόρο επιτηδεύματος. Η επιχείρηση διαλύθηκε λόγω θανάτου του αδελφού μου πριν από περίπου 35 χρόνια, διήρκεσε δε δωδεκάμισι μήνες μετά τον θάνατό του, ενώ συνέχισα να εργάζομαι κάνοντας νέα έναρξη εργασίας με βιβλία κανονικά και με τα δεδομένα των τότε νόμων. Τι πρέπει να κάνω τώρα ώστε να απαλλαγώ από αυτό το νέο «χαράτσι», γιατί φαίνεται ότι από τώρα και στο εξής και πεθαμένοι θα πληρώνουμε».

  Απάντηση:
  Για να έχει επιβληθεί το τέλος επιτηδεύματος στο όνομα του αποβιώσαντος αδελφού σας, θα πρέπει μετά τον θάνατό του να μην έχει γίνει παύση των εργασιών της ατομικής επιχείρησης που είχε. Για να απαλλαγείτε από το «χαράτσι» αυτό, θα πρέπει να κάνετε παύση των εργασιών της επιχείρησης που είχε ο αδελφός σας.

  Φόρος ακίνητης περιουσίας

  Ο κ. Παντελής Γουλιούνης ερωτά:
  «Για τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Εχω ένα ακίνητο με τις κόρες μου στο οποίο ο καθένας έχει το 33,33%. Στον ΦΑΠ έχει ολόκληρη την αντικειμενική αξία για τον καθένα μας χωρίς να λαμβάνει υπόψη το ποσοστό 33,33%».

  Απάντηση:
  Εφόσον υπάρχει συγκυριότητα στο ακίνητο ο φόρος θα πρέπει να υπολογιστεί στην αντικειμενική αξία που αναλογεί σε κάθε ποσοστό συγκυριότητας, εκτός αν τα παιδιά είναι ανήλικα, οπότε ο φόρος υπολογίζεται στο όνομα του πατέρα για το σύνολο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
  Αρχή της φοροδοτικής ικανότητας

  Ο κ. Προκόπιος Καραγατσλής ερωτά:
  «Οι φόροι κτήσης όπως αυτός των ακινήτων δεν είναι αντισυνταγματικοί αφού δεν ακολουθούν την αναλογικότητα της εισοδηματικής φοροδοτικής ικανότητας των φορολογουμένων;».

  Απάντηση:
  Η αρχή της φοροδοτικής ικανότητας πηγάζει από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος σύμφωνα με την οποία κάθε πολίτης πρέπει να συνεισφέρει στα δημόσια βάρη – ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες. Η φράση αναλόγως των δυνάμεων, η οποία αναφέρεται στην πιο πάνω συνταγματική διάταξη, εκφράζει ουσιαστικά την επιθυμία του συνταγματικού νομοθέτη για την καθιέρωση και τη διατήρηση της προοδευτικής φορολογίας, με την οποία η φορολογική επιβάρυνση επιμερίζεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος κάθε πολίτη.
  Η αρχή της φοροδοτικής ικανότητας ερευνάται και εφαρμόζεται στην άμεση φορολογία και ειδικότερα στη φορολογία εισοδήματος, διότι στην έμμεση φορολογία η φορολογική επιβάρυνση είναι η ίδια ανεξαρτήτως της φοροδοτικής ικανότητας του πολίτη. Το ίδιο ισχύει και στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. Ο πολίτης αποκτά ακίνητο μόνο εφόσον έχει την ανάλογη οικονομική δυνατότητα, την ευχέρεια να καταβάλει το τίμημα απόκτησης του ακινήτου και τον φόρο που είναι νομοθετημένος. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει οι φορολογικοί συντελεστές να μην είναι υπερβολικοί ώστε να μην υπάρχει υπερφορολόγηση. Ετσι, για παράδειγμα, η επιβολή ΦΠΑ με συντελεστή 23% στη μεταβίβαση ορισμένων ακινήτων υπήρξε εντελώς παράλογη, διότι δεν είναι δυνατόν το 1/4 της αξίας του ακινήτου να το παίρνει το Δημόσιο. Εφαρμογή έχει ωστόσο η αρχή της φοροδοτικής ικανότητας στη φορολογία κατοχή ακινήτων, διότι στη φορολογία αυτή φορολογούνται και ακίνητα τα οποία δεν αποφέρουν πρόσοδο άμεσα ή έμμεσα.
  Φορολογία ελευθέρων επαγγελματιών

  Ο κ. Γεώργιος Χατζηπώλης ερωτά:
  «Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών και θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ φέτος να κόψω σε περισσότερους από τρεις διαφορετικούς εργοδότες αλλά με το 70% του συνόλου των χρημάτων σε έναν για να μπω στην κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών. Δηλαδή αν αυτοί οι δύο όροι (3 εργοδότες, 70% σε έναν) είναι υποχρεωτικοί να ισχύουν μαζί ή μπορούν και ανεξάρτητα για να μπει κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας στην κλίμακα μισθωτών».

  Απάντηση:
  Με βάση τη διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4110/2013, φορολογούνται με την κλίμακα φόρου μισθωτών – συνταξιούχων οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, εφόσον παρέχουν υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέχρι τρία τον αριθμό ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% του ακαθαρίστου εισοδήματος προέρχεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δέχονται τις υπηρεσίες των πιο πάνω προσώπων.
  Ελληνες κάτοικοι εξωτερικού

  Ο κ. Μηχ. Κ. Θυμερελής ερωτά:
  «Η κόρη μου εκπονεί διδακτορικό σε βελγικό πανεπιστήμιο από τον Οκτώβριο 2011 και λαμβάνει βελγική κρατική υποτροφία, περί τα 22.000 ευρώ το έτος. Η υποτροφία αυτή είναι αφορολόγητη στο Βέλγιο και δηλώνεται φορολογικά κατ’ έτος εκεί. Επίσης έχει εισόδημα στην Ελλάδα από ενοίκια, περί τα 5.400 ευρώ, που δηλώνεται κατ’ έτος φορολογικά στην Ελλάδα. Πρέπει να δηλώσει φορολογική διεύθυνση στο Βέλγιο ή στην Ελλάδα, από πότε και τι δικαιολογητικά χρειάζονται; Επίσης σε ποια χώρα θα πρέπει να δηλώνονται τα προαναφερόμενα ενοίκια και υποτροφία;».

  Απάντηση:
  Αν η μνήμη δεν μας απατά, το πιο πάνω ερώτημα πρέπει ήδη να έχει απαντηθεί. Εφόσον εστάλη ξανά η επιστολή θα απαντηθεί ξανά, όμως την απάντηση δεν μπορούμε να τη στείλουμε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εφόσον η κόρη σας είναι κάτοικος Βελγίου ή διαμένει στο Βέλγιο πάνω από 183 ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, είναι υποκείμενο φόρου στο Βέλγιο για τα εισοδήματα που αποκτά στη χώρα αυτή. Επειδή όμως αποκτά εισοδήματα και στην Ελλάδα, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος και στην Ελλάδα στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού και να δηλώσει τα εισοδήματα αυτά.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία