• Αναζήτηση
 • Βαραίνουν οι φόροι των εισοδημάτων

  Ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξουν νέα μέτρα ή όχι για την οικονομία, αλλεπάλληλα θα είναι τα φορολογικά «χτυπήματα» το νέο έτος σε μισθωτούς, συνταξιούχους, εισοδηματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων.

  Ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξουν νέα μέτρα ή όχι για την οικονομία, αλλεπάλληλα θα είναι τα φορολογικά «χτυπήματα» το νέο έτος σε μισθωτούς, συνταξιούχους, εισοδηματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων.

  Το 2014 με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα διαπιστώσουν όλοι ότι έχει κοπεί σχεδόν το σύνολο των φοροαπαλλαγών, ενώ για πρώτη φορά θα πληρώσουν φόρο, εκτός από τις κατοικίες, για τα οικόπεδα, τα αγροτεμάχια και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο.
  Το 2014, παρά τις υποσχέσεις περί κατάργησης, θα ισχύσει και η έκτακτη εισφορά επί των εισοδημάτων που επιβάλλεται κλιμακωτά με συντελεστές από 1% ως 4% για όλα τα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ ετησίως.
  Βαρύτερη θα είναι η φορολογία για ελεύθερους επαγγελματίες και όλους όσοι εισπράττουν ενοίκια.
  Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2012 φορολογήθηκαν με ενιαία κλίμακα φόρου, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους, με οκτώ φορολογικούς συντελεστές και αφορολόγητο ποσό 5.000 ευρώ για όλους τους φορολογουμένους. Η φορολογία υπήρξε βαρύτατη. Επιδιώχθηκε να εισπραχθούν όσο γίνεται περισσότερα έσοδα για να εξυπηρετηθούν οι δημοσιονομικές ανάγκες.

  Τι αλλάζει
  Με διαφορετικό τρόπο θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν εφέτος. Και γεννάται το ερώτημα αν αυτά τα εισοδήματα θα φορολογηθούν ελαφρύτερα ή βαρύτερα από ό,τι τα εισοδήματα του 2012. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα εισοδήματα της χρήσης του 2013 θα φορολογηθούν με τρεις κλίμακες φόρου, ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος: μία κλίμακα φόρου για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με τρεις φορολογικούς συντελεστές και κλιμάκια εισοδήματος, μία για τους μη μισθωτούς (ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) και μία άλλη για τα εισοδήματα από μίσθωση ακινήτων και κινητές αξίες.
  Ασκηση γεωργικής δραστηριότητας


  Το εισόδημα από ατομική άσκηση γεωργικής επιχείρησης θα φορολογηθεί ειδικά για τη χρήση του 2013 με την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων και τις επόμενες χρήσεις με αναλογικό συντελεστή 16%.
  Ακόμη από τη χρήση του 2013 καταργήθηκαν το αφορολόγητο ποσό των 5.000 ευρώ, τα αφορολόγητα ποσά για τα προστατευόμενα παιδιά, καθώς και ορισμένες μειώσεις του φόρου που δίνονταν για το μίσθωμα της κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ’ οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων, για τους τόκους των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, για τα ασφάλιστρα ζωής κτλ. Από τη χρήση του 2013 δόθηκε μια μείωση του φόρου σε όσους φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων, η οποία είναι ανάλογη του ύψους του εισοδήματός τους.
  Ας δούμε κατ’ αρχάς πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις που θα αποκτηθούν εφέτος και ακόμη αν αυτή η φορολογία θα είναι βαρύτερη ή πιο ήπια από ό,τι η φορολογία των εισοδημάτων του 2012.
  Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, όπως αυτός ισχύει, η οποία ετέθη εν ισχύι με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4116/2013 και ισχύει από τη χρήση του 2013, το δηλωθέν εισόδημα από μισθούς και συντάξεις, καθώς και μισθούς με έκδοση τιμολογίων ή απόδειξης για παροχή υπηρεσιών, υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την διπλανή κλίμακα.
  Με την πιο πάνω κλίμακα θα φορολογηθούν ακόμη ορισμένα εισοδήματα που δεν είναι κατά κυριολεξία μισθός ή σύνταξη. Ετσι θα φορολογηθούν με την πιο πάνω κλίμακα:
  • Το εισόδημα από την άσκηση ατομικής γεωργικής επιχείρησης, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.
  • Το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1545/1985 (άρθρο 45, παρ. 1, του ΚΦΕ).
  Εισόδημα από ατομική επιχείρηση


  • Η ωφέλεια που αποκτούν οι δικαιούχοι του δικαιώματος προαίρεσης από κτήση μετοχών με βάση τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 σε τιμή κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας (άρθρο 45, παρ. 1, του ΚΦΕ).
  • Το εισόδημα που αποκτάται από την άσκηση ατομικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Εχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή  και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους.
  β) Τα φυσικά ή και τα νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία