• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  «Υπάρχει μια μονοκατοικία, επ' ονόματι των γονιών μου. Ο αδελφός μου έχει στην κυριότητά του τον α' όροφο αέρα (υψούν) που σημαίνει ότι έχει οικόπεδο την ταράτσα της μονοκατοικίας και μπορεί αν και όποτε θέλει να κτίσει τον α' όροφο.

  Σιωμόπουλος Ιωάννης Κ
  Ο κ. Χρήστος Φρουδάς ερωτά:
  «Υπάρχει μια μονοκατοικία, επ’ ονόματι των γονιών μου. Ο αδελφός μου έχει στην κυριότητά του τον α’ όροφο αέρα (υψούν) που σημαίνει ότι έχει οικόπεδο την ταράτσα της μονοκατοικίας και μπορεί αν και όποτε θέλει να κτίσει τον α’ όροφο.

  Εγώ έχω στην κυριότητά μου τον δεύτερο όροφο, που για να γίνει οικόπεδο πρέπει να κτιστεί πρώτα ο α’ όροφος και ενδεχομένως να ενισχυθεί με πρόσθετες κολόνες. Με την πρόταση του λογιστή το δήλωσαν στο Ε9 σαν οικόπεδο γιατί δεν προβλέπει το έντυπο Ε9 ανάλογο πινακίδιο! Μήπως τώρα που συντάσσεται το νέο Ε9 πρέπει να λάβει υπόψη και την περίπτωση αυτή που νομίζω ότι δεν είναι τόσο σπάνια; Εγώ τι πρέπει να δηλώσω τον Αύγουστο, κανονικό οικόπεδο; Γιατί είναι εμφανές ότι η αξία του είναι πολύ μικρότερη».

  Απάντηση:
  Το δικαίωμα υψούν αναγράφεται στο έντυπο Ε9 σε άλλη γραμμή εφόσον αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία σε εκατοστά συνιδιοκτησία επί του οικοπέδου. Τον Αύγουστο δεν θα κάνετε τίποτε απολύτως χωρίς να κάνετε οποιαδήποτε μεταβολή στο έντυπο Ε9 που ήδη έχετε υποβάλει. Αν υπάρξουν μεταβολές στη συμπλήρωση του εντύπου Ε9, θα πρέπει να περιμένουμε ποιες θα είναι αυτές.

  Τόκοι ομολόγων Δημοσίου
  Ο κ. Π.Σ. ερωτά:
  «Είμαι συνταξιούχος Ελληνικού Δημοσίου και θέλω να σας ρωτήσω: Γιατί πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσω στο Ε1 τους τόκους που εισέπραξα το 2012 από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που «κουρεύτηκαν» ενώ έχω σοβαρή ζημιά κεφαλαίου; Πώς θα μπορούσε αυτή να συνυπολογιστεί;».

  Απάντηση:
  Η αναγραφή στη φορολογική δήλωση των τόκων είναι από εφέτος  υποχρεωτική. Η ζημιά που είχατε από το «κούρεμα» των ομολόγων δυστυχώς δεν συμψηφίζεται.
  Φορολογία αναπήρων
  Ο κ. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος ερωτά:
  «Κινητικά ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 90% (σχετική βεβαίωση ΚΕΠΑ) είναι συνταξιούχος του ΟΑΕΕ και λαμβάνει σύνταξη από τον ΟΑΕΕ για το έτος 2012 καθαρό φορολογητέο ποσό 4.587,94 ευρώ και επίδομα συμπαράστασης ετέρου προσώπου (στη βεβαίωση αποδοχών αναγράφεται ως παραπληγικό επίδομα και αναδρομικά Ν. 2238/94) ποσό 1.534,5 ευρώ για το έτος 2012. Επιπλέον έχει εισόδημα για το 2012 από ενοικίαση μιας αποθήκης και μιας γκαρσονιέρας συνολικό ποσό 4.100 ευρώ. Διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα επιφανείας 73 τ.μ. Ερωτάται: α) Σε ποιους κωδικούς αριθμούς του Ε1 θα αναγραφεί το ποσό των 4.587,94 ευρώ της σύνταξης ΟΑΕΕ και σε ποιον το ποσό των 1.534,5 ευρώ του παραπληγικού επιδόματος; β) Τι ποσό αποδείξεων πρέπει να συγκεντρώσει για να αναγραφεί στον κωδικό 049 του Πίνακα 7 του Ε1; Το 25% του εισοδήματος για τις αποδείξεις δαπάνης αγοράς αγαθών και υπηρεσιών υπολογίζεται στη σύνταξη συν παραπληγικό επίδομα συν εισόδημα από ενοίκια; γ) Με τα εισοδήματα που περιεγράφησαν (4.587,94 ευρώ σύνταξη, 1.534,5 ευρώ παραπληγικό επίδομα και 4.100 ευρώ εισόδημα από ενοίκια) δικαιούται ΕΚΑΣ; δ) Η αξία σε ευρώ των εισιτηρίων σε θέατρα, κινηματογράφους και μουσικές εκδηλώσεις μπορεί να υπολογισθεί ως δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών στον κωδικό 049 του Πίνακα 6 του Ε1 εντύπου;».

  Απάντηση:
  1. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης θ’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, απαλλάσσονται του φόρου οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το 80%. Συνεπώς τα ποσά που σας καταβάλλονται λόγω της αναπηρίας δεν θα γραφούν στη φορολογική δήλωση ούτε στον κωδικό 659 σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών. 2. Το ποσοστό 25% των αποδείξεων δαπανών θα υπολογιστεί στο ποσό  του ενοικίου. 3. Κατά την άποψη της στήλης δικαιούσθε το ΕΚΑΣ. 4. Οι αποδείξεις δαπανών που αναφέρετε στην επιστολή σας λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσοστού 25%.
  Διαγραφή ακινήτου
  Ο κ. Βασίλης Σκαρλάτος ερωτά:
  «Είμαι κληρονόμος εξ αδιαιρέτου μικρού ποσοστού πατρικής περιουσίας στην επαρχία την οποία νέμονται άλλοι και ούτε ξέρω πού βρίσκεται. Από σεβασμό στη μνήμη του πατέρα μου είχα τη φαεινή ιδέα να τη δηλώσω στο Ε9 και μέρος στο Ε1. Μετά τις τωρινές και τις αναμενόμενες φορολογίες πώς ξεφορτώνομαι πλέον κάτι που δεν  ορίζω;».

  Απάντηση:
  Για να «ξεφορτώσετε» ακίνητα που δεν ορίζετε θα πρέπει να τα μεταβιβάσετε  με οποιονδήποτε τρόπο, πώληση ή δωρεά, σε οποιονδήποτε. Στη δική σας περίπτωση ανήκουν χιλιάδες έλληνες πολίτες, μεταξύ των οποίων και αυτός που έχει τη στήλη «Φορολογικές απορίες».
  Επιτηδευματίες και μισθωτοί
  Ο κ. Μιχαήλ Χαλκιαδάκης ερωτά:
  «1) Αμείβομαι με ΔΠΥ και έχω μόνο έναν εργοδότη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους. Εχω έγγραφη σύμβαση εργασίας Δημοσίου. Στο τέλος του χρόνου μου δίδεται βεβαίωση αμοιβών και κρατήσεων φόρου ενώ φορολογούμαι ως μισθωτός. Πρέπει να συμπληρώνω Ε3 για επιτηδευματίες και να πληρώνω το τέλος επιτηδεύματος;
  2) Η κόρη μου είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και έχει στην Ελλάδα σπίτι (χωρίς άλλα εισοδήματα) που μου έχει παραχωρήσει δωρεάν για να μένω. Εχει τεκμήρια διαβίωσης και, αν ναι, πρέπει να προσκομίσω αποδείξεις;».

  Απάντηση:
  1. Σύμφωνα με διάταξη του Ν. 4110/2013, λογίζεται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή από ελευθέριο επάγγελμα εφόσον συντρέχουν αθροιστικά δύο προϋποθέσεις: υπάρχει έγγραφη σύμβαση με φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες ή ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό 75% των ακαθάριστων εσόδων προέρχεται από ένα από τα πρόσωπα αυτά. Οι πιο πάνω φορολογούμενοι θα καταβάλουν εφέτος τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ. Το έντυπο Ε3 θα πρέπει να το συμπληρώσετε. 2. Θα πρέπει η κόρη σας να υποβάλει δήλωση και το έντυπο Ε2, όπου θα γράψει τη δωρεάν παραχώρηση. Οι κάτοικοι εξωτερικού δεν έχουν υποχρέωση να συγκεντρώσουν αποδείξεις δαπανών.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία