• Αναζήτηση
 • Erasmus για πολιτικούς

  Δεν είναι λίγες οι φόρες όπου εξαιτίας ολιγωρίας και λανθασμένων αποφάσεων

  Καμαργιάννης Βασίλης
  Erasmus για πολιτικούς | tovima.gr

  Δεν είναι λίγες οι φόρες όπου εξαιτίας ολιγωρίας και λανθασμένων αποφάσεων οι οποίες είχαν παρθεί από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό η Ελλάδα έχει χάσει σημαντικό μέρος της αξιοπιστίας της στο εξωτερικό. Αυτό συνέβαινε κατά κύριο λόγο γιατί ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών δεν είχαν τις απαραίτητες διοικητικές αλλά και οικονομικές  γνώσεις έτσι ώστε να διαχειριστούν καταστάσεις δύσκολες.

  Έτσι για να υπάρξει καλύτερη διαχείριση από μέρος των πολίτικων θα πρέπει αρχικά να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με τον τομέα τους.Αυτο θα μπορούσε να γίνει  μέσω ενός προγράμματος, το όποιο στόχο θα έχει να βελτιώσει την ποιότητα των γνώσεων των πολιτικών, να μεγιστοποιήσει γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με την λειτουργία της ΕΕ και να δημιουργήσει ευρωπαϊκά  δίκτυα μέσω των οποίων θα υπάρχει μια διαρκή ανταλλαγή απόψεων. Αυτή η πρωτοβουλία θα είναι κάτι αντίστοιχο του προ-γράμματος Erasmus για φοιτητές και επιχειρηματίες. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι πολιτικοί οι όποιοι είναι υπεύθυνοι σε ένα κόμμα για ένα συγκεκριμένο τομέα πχ οικονομίας, περιβάλλοντος, παιδείας θα επισκέπτονται χώρες οι οποίες έχουν ανεπτυγμένες στον συγκεκριμένο τομέα. Έτσι θα έχουν την ευκαιρία ένα μεγάλο μέρος των πολίτικων να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με τον τομέα τους  και να τον εξυγιάνουν και να καταθέσουν προτάσεις. Αυτό το προγραμμα θα έχει διάρκεια 1 μήνα καθώς αυτός είναι ικανός χρόνος για να αφομοιωθούν οι ιδιαιτερότητες μεταξύ των συστημάτων. Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και στα υπάρχοντα Erasmus προγράμματα. Με το παραπανω σύστημα θα έχουν την ευκαιρία οι υποψήφιοι υπουργοί, υφυπουργοί κλπ να λάβουν πολύ περισσότερες γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο τους και να κατανοήσουν καλύτερα την λειτουργία αλλά και τις απαιτήσεις των παγκόσμιων αγορών κάτι το όποιο θα έχει ως συνεπακόλουθο να βελτιωθεί η κατάσταση στο εσωτερικό με την σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και θα μπορέσει να επανακτηθεί ένα μεγάλο μέρος της χαμένης εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς.

  * Ο Βασ. Καμαργιάννης είναι μαθητής Λυκείου

  Γνώμες