• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Ο κ. Δημήτριος Καμπάνης ερωτά:
  «Κατοικώ σε ιδιόκτητη μεζονέτα, σε συγκρότημα μεζονετών. Αποτελείται από υπόγειο που είναι πολεοδομικά αποθήκη, ισόγειο και όροφο, που είναι κατοικία, και υπάρχει πάνω από τον όροφο σοφίτα που δεν αναφέρεται στην πολεοδομική άδεια. Το υπόγειο είναι δηλωμένο στο Ε9 ως αποθήκη και στο Ε1 ως βοηθητικός χώρος, ενώ η σοφίτα δεν είναι δηλωμένη πουθενά. Με βάση τον Ν.4014/2011 έχω τακτοποιήσει το υπόγειο ως κύριο χώρο, καθώς και τη σοφίτα επίσης ως  κύριο χώρο και έχω εξοφλήσει τα πρόστιμα.
  Πρέπει να κάνω κάποια αλλαγή στο Ε1 και Ε9;».
  Απάντηση: Το εμβαδόν των κτισμάτων που έχετε τακτοποιήσει ως κύριους χώρους θα προστεθεί στο εμβαδόν των κύριων χώρων της κατοικίας που είχατε στο παρελθόν δηλώσει και το νέο εμβαδόν των κύριων που θα προκύψει θα δηλωθεί με τροποποιητική δήλωση ακινήτων (Ε9). Το νέο εμβαδόν των κύριων χώρων της κατοικίας θα αναγραφεί και στη δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1).

  Δήλωση κληρονόμων αποβιώσαντος

  Ο κ. Γ. Αρβανίτης ερωτά:

  «Θάνατος μητέρας, κατόχου ποσοστού ακινήτων, 8.4.2012. Η απόφαση Πρωτοδικείου για αποδοχή εξ αδιαθέτου κληρονομιάς (τίτλος) εκδόθηκε στις 7.1.2013 και την ίδια μέρα μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο και στη συνέχεια και στο Κτηματολόγιο.
  1) Για λογαριασμό της θανούσης υποβάλλω χειρόγραφη δήλωση στο όνομά της για το 2012;
  2) Εγώ ως κληρονόμος της (των ακινήτων) θα συμπεριλάβω το 2014 στο Ε9 αυτά τα ακίνητα;».
  Απάντηση: 1. Οι κληρονόμοι της αποβιώσασας θα υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση φόρου εισοδήματος με την οποία θα δηλωθούν τα εισοδήματα που απέκτησε η αποβιώσασα ως την ημερομηνία του θανάτου. 2. Οι κληρονόμοι θα υποβάλουν εφέτος δήλωση Ε9 για τα ακίνητα που κληρονόμησαν.

  Κάτοικος εξωτερικού χωρίς εισόδημα στην Ελλάδα  Η κυρία Κλεοπάτρα Ράπτη ερωτά:
  «Είμαι κάτοικος εξωτερικού. Τη φορολογική περίοδο 2012 κατοικούσα και έκανα φορολογική δήλωση στις ΗΠΑ. Δεν έχω εισοδήματα στην Ελλάδα, αλλά έχω την ψιλή κυριότητα διαμερίσματος στην επαρχία. Είμαι υποχρεωμένη να υποβάλω φορολογική δήλωση στην Ελλάδα;».
  Απάντηση: Εφόσον κατοικείτε εκτός Ελλάδος ή έχετε τη διαμονή σας πάνω από 183 ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος εκτός Ελλάδος και δεν αποκτάτε εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, δεν έχετε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι έχετε την ψιλή κυριότητα σε ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα είναι άνευ σημασίας.
  Τεκμήριο ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου  Ο κ. Αθανάσιος Ρέντζης ερωτά:
  «Φοιτητής με μηδενικό εισόδημα, κάτοχος αυτοκινήτου 1.600 cc έξι ετών, με το νέο Φορολογικό πληρώνει φόρο;».
  Απάντηση: Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ, οι κάτοχοι ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα εξάλλου με τη διάταξη της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ΚΦΕ, το ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο αποτελεί τεκμήριο διαβίωσης (αντικειμενική δαπάνη). Η αντικειμενική αυτή δαπάνη αθροιζόμενη με την ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης των 3.000 ευρώ είναι πιθανόν να σας επιβαρύνει φορολογικά, να προκύψει δηλαδή κάποιος φόρος.
  Τέλος επιτηδεύματος  Ο κ. Παναγιώτης Κουμπαρέλος ερωτά:
  «Θέλω να κάνω έναρξη επαγγέλματος ως ηλεκτρολόγος μηχανικός (τεχνικό γραφείο μελετών και επιβλέψεων). Υποχρεούμαι να πληρώνω τον ετήσιο φόρο επιτηδεύματος των 650 ευρώ;».
  Απάντηση: Εφόσον θα ασκήσετε ελευθέριο επάγγελμα, θα επιβαρυνθείτε με το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο αυξήθηκε για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις από 500 ευρώ σε 650 ευρώ.
  Ειδικό τέλος ακινήτων – άνεργοι  Ο κ. Ιωάννης Νακόπουλος ερωτά:
  «Είμαι εδώ και δύο χρόνια άνεργος. Θα υπαχθώ στο νέο «χαράτσι» για την ιδιοκατοικούμενη κατοικία μου;».
  Απάντηση: Είναι γνωστό ότι με τον Ν. 4152/2013 παρατάθηκε η μεταβολή του έκτακτου ειδικού τέλους για τις ηλεκτροδοτούμενες οικοδομές, η οποία έληξε 1.12.2012. Σύμφωνα με διάταξη του πιο πάνω νόμου δεν οφείλεται το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ) για ένα ακίνητο που αποτελεί την κύρια ιδιοκατοικούμενη κατοικία και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών:
  • Σε μακροχρόνια άνεργο με μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας 160 ημερών ή μεγαλύτερο του ενός έτους κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει ΕΕΤΑ, εγγεγραμμένο στα μητρώα ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων για εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
  • Σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους πιο πάνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι τουλάχιστον από τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει ΕΕΤΑ.
  Για την απαλλαγή του ακινήτου απαιτείται να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:
  • Ο υποκείμενος στο ΕΕΤΑ να είναι άνεργος κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει ΕΕΤΑ.
  • Η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.
  • Το οικογενειακό εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2013 να μην υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
  • Το εμβαδόν της κατοικίας να μην υπερβαίνει τα 120 τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο παιδί και ως τα 200 τ.μ.
  • Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του ανέργου να μην υπερβαίνει κατά το έτος 2010 τις 150.000 ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ.
  Ενοίκιο δεύτερης κατοικίας  Ο κ. Παναγιώτης Πηχουρίδης ερωτά:
  «Η σύζυγός μου είναι διορισμένη εκτός πόλης και νοικιάζει κατοικία μαζί με το παιδί. Εγώ διαμένω στη μόνιμη κατοικία (ιδιόκτητη) που έχουμε στην πόλη. Υπάρχει περίπτωση φοροαπαλλαγής ή ελάφρυνσης για το ενοίκιο που καταβάλλει;
  Αν ναι, σε ποιον κωδικό θα πρέπει να το δηλώσω; Σας ευχαριστώ πολύ και θα περιμένω την απάντησή σας είτε στη στήλη της εφημερίδας είτε στο e-mail μου».
  Απάντηση: Η φορολογική νομοθεσία δεν προβλέπει τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης του φορολογουμένου για το ενοίκιο της δεύτερης κατοικίας. Εξάλλου από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) καταργείται η μείωση του φόρου για το ενοίκιο της κύριας κατοικίας.
  Τέλος ακίνητης περιουσίας – ΟΤΑ  Ο κ. Αναστάσιος Δουκέλης ερωτά:
  «Είμαι κάτοικος του Δήμου Κορινθίων. Πρόσφατα έλαβα – όπως όλοι οι δημότες του δήμου – μια ανακοίνωση προκειμένου να δηλώσουμε ως 30.6.2013 τα μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα για την επιβολή τέλους στην ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με τον Ν. 2130/93, άρθρο 24, παρ. 5, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.
  Η ερώτησή μου προς εσάς είναι η εξής: Τι είναι πάλι αυτό το τέλος ακίνητης περιουσίας; Ερχεται με άλλα λόγια ένα νέο «χαράτσι» με έναν παλαιό νόμο; Ισχύει αυτό τοπικά ή είναι για όλη την επικράτεια; Το γνωρίζετε εσείς αυτό;
  Θα ήθελα πολύ σας παρακαλώ να εξετάσετε αυτό το νέο «χαράτσι» και να με ενημερώσετε σχετικά. Επίσης θα ήθελα να μάθω με ποιον τρόπο θα υπολογίζεται αυτό το τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ για μια σύντομη απάντηση».
  Απάντηση: Με το άρθρο 24 του Ν. 2130/1993 επιβλήθηκε από 1ης Ιανουαρίου 1993 τέλος υπέρ των δήμων και των κοινοτήτων, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας. Ο συντελεστής του τέλους ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από 0,25 τοις χιλίοις ως 0,35 τοις χιλίοις και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια. Το τέλος αυτό βαρύνει τον κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο του ακινήτου και, σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής, τον επικαρπωτή ή τον νομέα. Το τέλος αυτό εισπράττεται από τη ΔΕΗ με δόσεις ίσες προς τον αριθμό των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδονται από αυτήν κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου στην οποία εκτείνεται ο κύκλος καταμέτρησης που εφαρμόζεται από αυτήν.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία