• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος ερωτά: «Στο "Βήμα Ανάπτυξη" (Κυριακή 5 Μαΐου 2013), σελίδα 15 "Τι αλλάζει στο τέλος ακινήτων", παρ. 4, αναφέρετε: "Επίσης, με νόμο πλέον και όχι με εγκύκλιο όπως ίσχυε τα δύο προηγούμενα χρόνια, το Εκτακτο Τέλος Ακινήτων θα το πληρώνει ο χρήστης του ακινήτου. Στην περίπτωση των ενοικιαστών θα πρέπει να αφαιρείται το χαράτσι από το ενοίκιο". Είμαι ιδιοκτήτης καταστήματος το οποίο έχω ενοικιάσει σε εταιρεία από 1.1.2013. Πείτε μου σας παρακαλώ, ποιος έχει υποχρέωση να πληρώσει το Εκτακτο Τέλος Ακινήτων, εγώ ή η ενοικιάστρια εταιρεία;».

  Σιωμόπουλος Ιωάννης Κ
  Ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος ερωτά:
  «Στο «Βήμα Ανάπτυξη» (Κυριακή 5 Μαΐου 2013), σελίδα 15 «Τι αλλάζει στο τέλος ακινήτων», παρ. 4, αναφέρετε: «Επίσης, με νόμο πλέον και όχι με εγκύκλιο όπως ίσχυε τα δύο προηγούμενα χρόνια, το Εκτακτο Τέλος Ακινήτων θα το πληρώνει ο χρήστης του ακινήτου. Στην περίπτωση των ενοικιαστών θα πρέπει να αφαιρείται το χαράτσι από το ενοίκιο». Είμαι ιδιοκτήτης καταστήματος το οποίο έχω ενοικιάσει σε εταιρεία από 1.1.2013. Πείτε μου σας παρακαλώ, ποιος έχει υποχρέωση να πληρώσει το Εκτακτο Τέλος Ακινήτων, εγώ ή η ενοικιάστρια εταιρεία;».
  Απάντηση: Με διάταξη του Ν. 4021/2011 έχει ορισθεί ότι υπόχρεος για την καταβολή του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος καταβάλλει το τέλος μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτός, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα. Η ρύθμιση αυτή κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

  Εξοδα ιατρικής περίθαλψης
  Ο κ. Μ.Τ. ερωτά:
  «1) Οι αποδείξεις από τους οδοντιάτρους και γενικά απ’ όλους τους γιατρούς θα λογαριαστούν στο ποσό εξόδων όλης της χρονιάς που καταγράφεται στη δήλωση;
  2) Γράψατε ότι από εφέτος οι τόκοι καταθέσεων θα δηλώνονται υποχρεωτικά. Θα καταγράφονται και όταν το επιτόκιο δεν είναι το ίδιο κάθε μήνα; Πώς θα υπολογίζεται; Θα καταγράφεται και το ποσό της κατάθεσης ή δεν χρειάζεται;
  3) Είχα έναν λογαριασμό μισθοδοσίας σε τράπεζα στην Ελλάδα, τον οποίο μετέτρεψα σε προθεσμιακής κατάθεσης διάρκειας ενός έτους μετά την απόλυσή μου, πριν από λίγο καιρό. Σε περίπτωση πιθανής μόνιμης διαμονής και εργασίας μου στο εξωτερικό στο άμεσο μέλλον, σε χώρα εκτός ΕΕ, αυτός ο λογαριασμός θεωρείται πηγή εισοδήματος στην Ελλάδα; Αν ναι, πώς θα αποφύγω διπλή φορολόγηση;».
  Απάντηση: 1. Οι αποδείξεις από γιατρούς και οδοντιάτρους αποτελούν δαπάνη ιατρικής περίθαλψης. Ποσοστό 10% της δαπάνης αυτής μειώνει τον φόρο που προκύπτει με βάση την κλίμακα φόρου. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.
  2. Με τον Ν. 4110/2013 κατέστη υποχρεωτική η αναγραφή στη φορολογική δήλωση όλων των εισοδημάτων του φορολογουμένου ανεξάρτητα από το αν φορολογούνται ή απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (π.χ. τόκοι καταθέσεων). Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα, στη φορολογική δήλωση αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς φόρος.
  3. Το ποσό της κατάθεσης στην Ελλάδα θα φορολογείται με συντελεστή 15% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Αν γίνει κάτοικος αλλοδαπής χώρας, οι τόκοι της κατάθεσης στην Ελλάδα είναι πιθανόν να φορολογούνται και στην αλλοδαπή χώρα σε περίπτωση που δεν υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας.
  Ναυτικός κάτοικος αλλοδαπής
  Ο κ. Σταμάτης Σταμάτης ερωτά:
  «Πώς φορολογείται αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού ο οποίος διαμένει μονίμως στο εξωτερικό και εκτός ΕΟΚ;».
  Απάντηση: Αν κατοικείτε μονίμως εκτός Ελλάδος ή αν έχετε τη συνήθη διαμονή σας (πάνω από 183 ημέρες τον χρόνο) εκτός Ελλάδος, θα φορολογείστε με βάση το καθεστώς φορολογίας της χώρας στην οποία κατοικείτε. Αν αποκτάτε και εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, θα υποβάλλετε φορολογική δήλωση και στην Ελλάδα, καθώς και πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.
  Τοκο-χρεολυτική δόση δανείου
  Ο κ. Ευστάθιος Παπάζογλου ερωτά:
  «Η κόρη μου από τις 26.10.2005 έχει συνάψει σύμβαση στεγαστικού δανείου διάρκειας 25 ετών με την Αγροτική Τράπεζα 64.500 ευρώ, και με ετήσιο τοκοχρεολύσιο (280Χ12 = 3.360 ευρώ), με εγγυητές τους γονείς της. Με το δάνειο αυτό αγοράστηκαν ένα σπίτι 81 τ.μ., μία αποθήκη 4 τ.μ. και πάρκινγκ στην πιλοτή της πολυκατοικίας αποκλειστικής χρήσης 10,32 τ.μ. Η κόρη μας μάς φιλοξενεί στην ανωτέρω οικία. Το δάνειο πληρώνεται ανελλιπώς κάθε μήνα από εμάς τους γονείς/εγγυητές, λόγω αδυναμίας της κόρης μας να πληρώσει το εν λόγω τοκοχρεολύσιο (μαχητό τεκμήριο).
  Παρακαλώ να με πληροφορήσετε ποιος θα γράψει το ποσό της τοκοχρεολυτικής δόσης στο έντυπο Ε1 της Εφορίας, ο εγγυητής ή η οφειλέτρια;».
  Απάντηση: Η τοκοχρεολυτική δόση του στεγαστικού δανείου θα αναγραφεί στη σχετική ένδειξη του εντύπου της φορολογικής δήλωσης του δανειολήπτη, δηλαδή στη φορολογική δήλωση της κόρης σας. Η τοκοχρεολυτική δόση του δανείου αποτελεί τεκμήριο, όχι μαχητό, το οποίο συναθροιζόμενο με τις αντικειμενικές δαπάνες έχει πολύ πιθανόν να δώσει φορολογητέο εισόδημα.
  Φορολογία ακίνητης περιουσίας
  Ο κ. Κώστας Μπιωτάκης ερωτά:
  «1. Ποιος πληρώνει τον φόρο ακίνητης περιουσίας; Ο έχων την ψιλή κυριότητα ή ο έχων την επικαρπία; 2. Τώρα, με την υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στους άνω των 18 χρόνων, τι φόρο θα πληρώσουν, αν έχουν και τεκμαρτό εισόδημα για ένα ακίνητο 5.000 ευρώ;».
  Απάντηση: 1. Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας η οποία υποβάλλεται σε φόρο περιλαμβάνονται το δικαίωμα της πλήρους κατοικίας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας και της οίκησης. Συνεπώς, όταν υπάρχει επικαρπία σε ένα ακίνητο, φόρος θα καταβληθεί από  τον επικαρπωτή και τον ψιλό κύριο ως εξής:
  Η αξία της επικαρπίας, όταν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, ορίζεται ως ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ανάλογα με την ηλικία αυτού ως εξής:
  Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας του.
  Στα 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.
  Η αξία της επικαρπίας, όταν ο επικαρπωτής είναι νομικό πρόσωπο, ορίζεται στα 8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας.
  Η αξία της ψιλής κυριότητας προκύπτει αν από την αξία της πλήρους κυριότητας αφαιρεθεί η αξία της επικαρπίας.
  2. Στο τεκμαρτό εισόδημα της κατοικίας θα προστεθεί η ελάχιστη δαπάνη συντήρησης των 3.000 ευρώ, οπότε μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ποσού των 5.000 ευρώ θα υπολογιστεί φόρος για εισόδημα 3.000 ευρώ.
  Πληρωμή «χαρατσιού»
  Ο κ. Αστέριος Γκατσίκος ερωτά:
  «Εχω μια μονοκατοικία 115 τ.μ. στη Λάρισα με επιπλέον υπόγειο ή όπως γράφει η οικοδομική άδεια «ισόγειος κατοικία 115 τ.μ. μετά υπογείου». Ο Δήμος Λάρισας μου έδωσε βεβαίωση για να προσκομίσω στη ΔΕΗ για την πληρωμή των δημοτικών τελών για εμβαδόν 195 τ.μ., διότι, όπως μου εξήγησαν, στα τέλη του δήμου μπαίνουν όλες οι επιφάνειες κύριας κατοικίας αλλά και υπόγεια. Υστερα από αυτό και με την εφαρμογή του φόρου για τα ακίνητα «χαράτσι» πληρώνω και στην Εφορία για 195 τ.μ. εμβαδόν σπιτιού και ρωτώ μήπως υπάρχει τρόπος να μην πληρώσω για το υπόγειο το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος».
  Απάντηση: Για τον υπολογισμό του ειδικού τέλους λαμβάνονται υπόψη το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου όπως αυτά αναγράφονται στον λογαριασμό της ΔΕΗ, ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος. Στο εμβαδόν της κατοικίας περιλαμβάνονται όλοι οι στεγασμένοι χώροι, αποθήκες, υπόγεια, θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου κτλ.

  Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών
  Ο κ. Αλέξανδρος Αδαμόπουλος ερωτά:
  «Για να καλύψω δαπάνες του 2012 που θα δηλώσω εφέτος, μπορώ να επικαλεσθώ κεφάλαια από το 1988 ως το 2001; Τα στοιχεία υπάρχουν στις δηλώσεις μου. Στην Εφορία όμως, αν έχουν σβηστεί, θα γίνουν δεκτά;».
  Απάντηση: Μπορείτε να επικαλεστείτε ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, αρκεί να έχετε τη δυνατότητα με βάση τα εκκαθαριστικά σημειώματα να δικαιολογήσετε τον σχηματισμό κεφαλαίου.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία