• Αναζήτηση
 • Φορολογικές απορίες

  «Τακτικός αναγνώστης σας, διάβασα στο "Βήμα" της προηγούμενης Κυριακής το άρθρο σας για τις προσκλήσεις της Εφορίας προς φορολογουμένους που καλούνται να αποδείξουν εισοδήματα, βάσει του άρθρου 19 (2) του ΚΦΕ, λόγω εμβασμάτων τους προς το εξωτερικό.

  Ο κ. Γ. Μωράτης ρωτάει:
  «Τακτικός αναγνώστης σας, διάβασα στο «Βήμα» της προηγούμενης Κυριακής το άρθρο σας για τις προσκλήσεις της Εφορίας προς φορολογουμένους που καλούνται να αποδείξουν εισοδήματα, βάσει του άρθρου 19 (2) του ΚΦΕ, λόγω εμβασμάτων τους προς το εξωτερικό.
  Παρατηρώ ότι στην τυποποιημένη επιστολή του υπουργείου Οικονομικών δεν αναφέρεται ούτε το ποσό των εμβασμάτων που επικαλείται το υπουργείο ούτε το ποσό των δηλωθέντων εισοδημάτων του φορολογουμένου, τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς του υπουργείου, δεν καλύπτουν τα εμβάσματα.
  Αντίθετα, ζητείται από τον φορολογούμενο να προσκομίσει: (α) όλα τα αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων από το 2004, αν και τις έχουν οι φορολογικές αρχές, και (β) στοιχεία που να αποδεικνύουν το ποσό του εμβάσματος στο εξωτερικό, το οποίο όμως δεν αναφέρεται στην πρόσκληση.
  Και διερωτώμαι αν είναι αυτά σοβαρά πράγματα και αν θα σταθεί στα δικαστήρια μια επιβολή φόρου που θα βασίζεται σε όλες τις παραπάνω ασάφειες και αοριστίες».

  Απάντηση:
  Ο έλεγχος των καταθέσεων που «έφυγαν» εκτός Ελλάδας κατά τη διάρκεια της κρίσης θα πρέπει να γίνεται από τις φορολογικές αρχές με απολύτως νόμιμο και ενδελεχή τρόπο, ώστε να μην υπάρξουν ακραίες συμπεριφορές.

  Φορολογία κατοίκων αλλοδαπής
  Ο κ. Νίκος Ιωάννου ρωτάει:
  «Ζω, εργάζομαι και φορολογούμαι στην Αγγλία, ενώ η σύζυγός μου και τα παιδιά μου ζουν στην Ελλάδα. Εχουμε μηδενικό ελληνικό εισόδημα ως οικογένεια. Ενώ εγώ περνώ λιγότερες από 183 μέρες τον χρόνο στην Ελλάδα, η οικογένεια περνά περισσότερες από 183 μέρες τον χρόνο στην Ελλάδα. Τι προβλέπει ο νόμος όταν ο σύζυγος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και η υπόλοιπη οικογένεια κάτοικοι Ελλάδας; Ισχύουν τα τεκμήρια διαβίωσης και πώς μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε με τα εισοδήματα εξωτερικού;».

  Απάντηση:
  1. Εφόσον διαμένετε εκτός Ελλάδας πάνω από 183 ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος και δεν αποκτάτε εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, δεν έχετε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα, ούτε υπάγεστε στο σύστημα των αντικειμενικών δαπανών. Είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να προσκομίσετε πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.
  2. Επειδή κάθε σύζυγος είναι αυτοτελώς υποκείμενο φόρου και η σύζυγός σας διαμένει στην Ελλάδα, είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα για το εισόδημα που αποκτά στη χώρα της και οπουδήποτε αλλού. Η σύζυγος θα ενταχθεί στον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες εφόσον δεν δηλώσει εισόδημα.
  3. Ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος μπορεί να αποφευχθεί με την επίκληση της εισαγωγής συναλλάγματος.
  Εξοδα ιατρικής περίθαλψης
  Ο κ. Ευάγγελος Παπαγεωργίου ρωτάει:
  «Οι ιατρικές αποδείξεις αναφέρονται χωριστά στη δήλωση και υπολογίζονται στο 25%;».

  Απάντηση:
  Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα μειώνεται σε ποσοστό 10% των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000 ευρώ. Το ποσό των εξόδων γράφεται σε ειδικό κωδικό του εντύπου της δήλωσης.
  Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων
  Ο κ. Δημήτρης Καραγεωργίου ρωτάει:
  «Πληροφορήθηκα ότι άλλαξε ο τρόπος φορολογίας των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών όταν αυτές μεταβιβάζονται. Ποια είναι η μεταβολή που έγινε;».

  Απάντηση:
  1. Με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 4110/2013 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 13 του ΚΦΕ που όριζε τον τρόπο φορολογίας των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο οι οποίες μεταβιβάζονται. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% (αντί για 5% που ίσχυε) η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Ο νέος αυτός συντελεστής φορολογίας δεν θα επιβάλλεται στην πραγματική αξία πώλησης των μετοχών, αλλά στην υπεραξία που θα προκύπτει με βάση τη μεθοδολογία που έχει νομοθετηθεί. 2. Με την καταβολή του φόρου η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται για τα φυσικά πρόσωπα, τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες κ.λπ., ενώ για τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης κ.λπ.) το εισόδημα θα φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες από τον αναλογούντα φόρο θα αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε.
  Φόρος μισθωμάτων κατοικιών
  Η κυρία Ειρήνη Βούρβουλη ρωτάει:
  «Το εισόδημα από μισθώματα διαμερίσματος φορολογείται αυτοτελώς ή αθροίζεται στο εισόδημα και με τι συντελεστή;».

  Απάντηση:
  Τα μισθώματα που αποκτήθηκαν το 2012 θα προστεθούν στα λοιπά εισοδήματα του φορολογουμένου και θα φορολογηθούν με την κλίμακα φόρου. Τα μισθώματα που θα αποκτηθούν εφέτος θα φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή 10% για μισθώματα ως 12.000 ευρώ και με συντελεστή 33% για μισθώματα πάνω από 12.000 ευρώ.
  Δήλωση από όλους τους ενηλίκους
  Ο κ. Ηρακλής Αλεξάνδρου ρωτάει:
  «Οσοι είναι πάνω από 18 ετών, ακόμη και εάν είναι φοιτητές χωρίς εισόδημα, πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση;».
  Απάντηση: Σύμφωνα με διάταξη του Ν. 4110/2013 έχουν υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ανεξαρτήτως αν αποκτούν εισόδημα ή όχι. 

  Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας
  Ο κ. Νίκος Αναγνώστου ρωτάει:
  «Δουλεύω στη Μ. Βρετανία, όπου και φορολογούμαι. Στην Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια κάνω φορολογική δήλωση διότι έχω έσοδα από τα ενοίκια ενός καταστήματος, περίπου 8.000 ευρώ ετησίως.
  Τα ερωτήματα είναι:
  1. Θεωρείται συμφέρον να δηλώσω φορολογικά ότι είμαι κάτοικος εξωτερικού;
  2. Υπάρχει με τη Μ. Βρετανία συμφωνία μη διπλής φορολόγησης;».

  Απάντηση
  : 1. Εφόσον αποκτάτε εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα έχετε υποχρέωση να υποβάλετε φορολογική δήλωση στην Ελλάδα και ακόμη πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για να μη φορολογηθείτε στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα. 2. Η Ελλάδα έχει υπογράψει με το Ηνωμένο Βασίλειο Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία