• Αναζήτηση
 • Οι αλλαγές στο νόμο για την ιθαγένεια

  Στο συρτάρι τους έχουν εδώ και πέντε περίπου μήνες τις νέες ρυθμίσεις για την ιθαγένεια ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης και ο αναπληρωτής υπουργός κ. Χαρ. Αθανασίου.

  Στο συρτάρι τους έχουν εδώ και  πέντε περίπου μήνες τις νέες ρυθμίσεις για την ιθαγένεια ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης και ο αναπληρωτής υπουργός κ. Χαρ.  Αθανασίου.

  Οι νέες ρυθμίσεις, ωστόσο, δεν πήραν ως τώρα τουλάχιστον το δρόμο για τη Βουλή, παρά τη σχετική δέσμευση του πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά ότι θα είναι η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, λόγω των αντιδράσεων της ΔΗΜΑΡ και του ΠαΣοΚ, κάτι που κρίθηκε ότι θα απειλούσε την ήδη εύθραυστη κυβερνητική συνεργασία.

  Οι κκ. Στυλιανίδης και Αθανασίου ωστόσο έχουν καταστήσει σαφές  ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εναρμονιστεί το νομικό πλαίσιο για την ιθαγένεια στη χώρα μας με το αυστηρότερο μοντέλο που ισχύει στην Ευρώπη.

  Ετσι, σ’ αυτή τη φάση στις προθέσεις της ηγεσίας του υπουργείου ήταν να υπάρξει τροποποίηση των διατάξεων του «νόμου Ραγκούση» «που έχουν δημιουργήσει δυσλειτουργίες», ανεξαρτήτως της  σχετικής απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ η ριζική αναθεώρησή του θα ανατίθετο σε επιτροπή. 

  Τι θα προβλέπει ο νέος νόμος
   
  Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα», την αύξηση σε 10 χρόνια από επτά που είναι σήμερα του χρόνου νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα που πρέπει να έχει ένας μετανάστης προτού κάνει αίτηση για πολιτογράφηση. Εκτός τούτου, αυξάνεται από πέντε σε οκτώ χρόνια ο χρόνος νόμιμης παραμονής των γονέων πριν από τη γέννηση τέκνου, προκειμένου αυτό να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.

  Στο ίδιο πλαίσιο, μελετάται να δοθεί η δυνατότητα στα ίδια τα παιδιά των μεταναστών, όταν συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, να επιλέγουν ποια ιθαγένεια θέλουν να κρατήσουν, καθώς και η δυνατότητα απόκτησης ιθαγένειας απ’ όσους μετανάστες επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή συμπληρώνουν εννέα (από έξι που είναι σήμερα) χρόνια φοίτησης σε ελληνικό σχολείο.   

  Με τις ίδιες ρυθμίσεις είναι προφανές ότι θα καταργηθεί η δυνατότητα των οικονομικών μεταναστών να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές, κάτι το οποίο χαρακτηρίσθηκε αντισυνταγματικό από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με το σκεπτικό ότι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι επιφυλάσσεται μόνο στους έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διάταξης του Συντάγματος.
  Οι μύθοι του «νόμου Ραγκούση»
  Σκεπτικισμός όμως εκφράζεται κατά πόσον ο «νόμος Ραγκούση» διευκόλυνε την αθρόα πολιτογράφηση των οικονομικών μεταναστών. Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Εσωτερικών καταρρίπτονται μια σειρά μύθων που έχουν καλλιεργηθεί γύρω από τις «ελληνοποιήσεις αλλοδαπών».
  Τα στοιχεία αυτάκαταδεικνύουν τα εξής:
  Πρώτον, η Ελλάδα δεν προχωρεί σε αθρόες νομιμοποιήσεις αλλοδαπών και σε «μαζικές ελληνοποιήσεις», καθώς σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστά χορηγεί με διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης τις λιγότερες ιθαγένειες.
  Δεύτερον, μετά τον Ν. 3838/2010 πραγματοποιούνται οι μισές πολιτογραφήσεις συγκριτικά με το 2009  και μάλιστα με διαφανείς διαδικασίες, καθώς οι αιτήσεις εξετάζονται από ειδική επιτροπή.
  Τρίτον, η συντριπτική πλειονότητα χορήγησης της ελληνικής ιθαγένειας αφορά ομογενείς – κυρίως από την Αλβανία και την Τουρκία -, ενώ σε οικονομικούς μετανάστες ο αριθμός των εγκρίσεων είναι ελάχιστος.
  Τέταρτον, στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών και του ευρωπαϊκού Νότου τα παιδιά παίρνουν ιθαγένεια πριν από τα 18, ρύθμιση την οποία προβλέπει και ο υφιστάμενος νόμος.
  Τα στοιχεία που διαθέτουν οι υπηρεσίες του υπουργείου καταδεικνύουν ότι παρατηρείται ραγδαία αύξηση του αριθμού πολιτογραφήσεων την περίοδο 2007 – 2009, επί κυβέρνησης δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, περίοδο κατά την οποία πολιτογραφήθηκαν περίπου 13.000 άτομα, ενώ από το 2010-2011 παρατηρείται μείωση.

  Την ίδια περίοδο, γεγονός που δείχνει ότι η πορεία προς τις κάλπες επηρεάζει άμεσα και το θέμα της χορήγησης ελληνικής ιθαγένειας, παρατηρείται αύξηση του αριθμού των αποφάσεων πολιτογράφησης ομογενών (12.354 το 2009), ενώ ως προς τους λοιπούς αλλοδαπούς καταγράφεται σταδιακή μείωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2010 χορηγήθηκε η ελληνική ιθαγένεια σε 375 αλλοδαπούς. Ο αριθμός των αποφάσεων πολιτογράφησης που έχουν εκδοθεί με βάση τη νέα διαδικασία, ανέρχεται σε 155, εκδοθείσες όλες εντός των ετών 2011-12.

  Κοινωνία