• Αναζήτηση
 • Η «απάντηση» Μανιτάκη στην τρόικα για το Δημόσιο

  Σε αισθητή μείωση των διοικητικών δομών, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ή και ξεπερνά το 50%, θα καταλήξει η αξιολόγηση των δομών του κράτους, έκανε σαφές ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης.

  Νικολακόπουλος Δημήτρης

  Σε αισθητή μείωση των διοικητικών δομών, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει ή και ξεπερνά το 50%, θα καταλήξει η αξιολόγηση των δομών του κράτους, έκανε σαφές ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης.

  Ο κ. Μανιτάκης μιλώντας την Τρίτη σε ημερίδα για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας με στόχο την επίσπευση του έργου της αξιολόγησης των δομών των υπουργείων, επισήμανε με έμφαση ότι η ολοκλήρωσή της θα οδηγήσει οπωσδήποτε σε μετρήσιμη εξοικονόμηση πόρων και σε προγραμαμτισμό του προσωπικού (staffihng plan) το οποίο και θα τηρηθεί.
  Οι αναφορές αυτές του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης αποτελούν έμμεση αλλά σαφή απάντηση στις απαιτήσεις της τρόικαςς η οποία απειμένει για «τυφλές απολύσεις» περίπου 15.000 εργαζομένων στο δημόσιο τομέα κατά το τρέχον έτος.
  «Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να επιδιορθώσουμε εκ βάθρων μια διοικητική μηχανή», τόνισε με νόημα ο κ. Μανιττακης, «που ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί πλήρως για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες λόγω κρίσης ανάγκες της κοινωνίας, και μάλιστα με ελάχιστους πόρους και χωρίς δυνατότητες ανανέωσης του δυναμικού της, με διοικητικό προσωπικό απογοητευμένο, με χαμηλό έως ανύπαρκτο  ηθικό, με μειωμένο μισθολόγιο, σχεδόν στο ήμισυ του παλαιού, με ανύπαρκτα κίνητρα, χωρίς ενθάρρυνση και χωρίς προοπτική ορατή βελτίωσης της κατάστασής του».
  Οι στόχοι της αξιολόγησης των δομών, που θα έχει ολοκληρωθεί σ΄όλα τα υπουργεία ως το τέλος του 2012, όπως τους προσδιόρισε ο κ. Μανιτάκης, είναι οι εξής:
  -Ο επανασχεδιασμός των αρμοδιοτήτων κάθε διοικητικής μονάδας και η κατάργηση όσων δεν εξυπηρετούν την κοινωνία και οικονομία ή όσων η λειτουργία επικαλύπτεται με λειτουργίες άλλων μονάδων.
  -Η ελαχιστοποίηση του αριθμού των οργανωτικών μονάδων (οργανισμοί, γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις και τμήματα) προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικοί δημοσιονομικοί στόχοι, δηλαδή εξοικονομήσεις από περικοπές λειτουργικών δαπανών, οικονομίες κλίμακας, μειώσεις προσωπικού κλπ.
  -Η ελαχιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, με στόχο την επιτάχυνσή τους.
  -Ο εντοπισμός των υποστελεχωμένων ή/και υπερστελεχωμένων μονάδων και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων, ενδεχομένως και με ανακατανομή των οργανικών θέσεων.
  Τα κριτήρια τα οποία ακολουθούνται για την αξιολόγηση των δομών είναι:
  -Η αξιολόγηση των ασκουμένων αρμοδιοτήτων: εξετάζεται κατά πόσο η υπηρεσία που παρέχει κάθε οργανωτική μονάδα δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πολίτες και το επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και εάν υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων με άλλες φορείς.
  -Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των οργανωτικών μονάδων: εάν δηλαδή ο σχεδιασμός των μονάδων, όπως αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα, είναι ο βέλτιστος από λειτουργικής απόψεως.
  -Η αξιολόγηση διαδικασιών: κατά πόσο δηλαδή η λειτουργία της εκάστοτε δομής επιτρέπει την άμεση απόκριση στις απαιτήσεις των πολιτών.
  -Η αξιολόγηση της συμβατότητας των δομών με τους αρχικούς λειτουργικούς στόχους, βάσει ποσοτικών δεδομένων για τις λειτουργικές δαπάνες, τη διαφάνεια στη δημοσιονομική διαχείριση και τη δυνατότητα μείωσης του κόστους.
  -Η δυνατότητα κατάργησης ή/και συγχώνευσης υπηρεσιακών μονάδων ή εποπτευόμενων φορέων που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης, είτε διότι έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους και πλέον δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό είτε επειδή είναι απολύτως αδρανείς, έχουν περιορισμένο στόχο ή παρατηρείται επικάλυψη των αρμοδιοτήτων τους με αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών ή μονάδων.
  Έχουμε επίγνωση ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα, επισήμανε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ως τέτοια ανέφερε τα εξής:
  -Η έλλειψη στοιχείων σχετικά με την αποδοτικότητα των οργανικών μονάδων δυσχεραίνει το έργο της αξιολόγησης βάσει συγκεκριμένων προκαθορισμένων στόχων.
  -Το ίδιο ισχύει και για τον προγραμματισμό του προσωπικού στις νέες οργανικές μονάδες. Δεν υπάρχουν περιγράμματα θέσης, προσοντολόγια, καθηκοντολόγια, ώστε να μπορεί να σχεδιαστεί η στελέχωση με επιστημονικά κριτήρια. Συνεπώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τον αριθμό και τα προσόντα των υπαλλήλων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής κάθε δομής. Γι’ αυτό ενσωματώνουμε στον σχεδιασμό της αξιολόγησης τις αναγκαίες αυτές διαδικασίες, που θα συμπληρώσουν ουσιαστικά την αξιολόγηση των δομών.
  -Το πάγιο πρόβλημα της πολυνομίας και του κατακερματισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ μεγάλου αριθμού φορέων της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης δημιουργεί πρόσθετες δυσχέρειες στον ορθολογικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών.
  -Οι διαρκώς μεταβαλλόμενοι στόχοι της αξιολόγησης έχουν οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην εκκίνηση της διαδικασίας. Ενδεικτικά ας αναφερθεί ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι συγκεκριμενοποιήθηκαν μόλις στα μέσα του Σεπτέμβρη, ενώ τα συγκεκριμένα μέτρα βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση.
  -Η επείγουσα δημοσιονομική προσαρμογή που επιχειρεί αυτή τη στιγμή η χώρα. Οι περιορισμοί στις προσλήψεις με τη σχέση 1/5 ή 1/10 και μειώσεις ετήσιες 10% στους εποχικά προσλαμβανόμενους μας δυναστεύουν κυριολεκτικά. Η αναδιάρθρωση της διοίκησης πρέπει να γίνει με τους λιγότερους δυνατούς πόρους αλλά διαφυλάσσοντας και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνει με ελάχιστες δυνατότητες ανανέωσης του προσωπικού της διοίκησης με νέους και καταρτισμένους υπαλλήλους

  Κοινωνία