• Αναζήτηση
 • φορολογικές απορίες

  Παρατάθηκε η προθεσµία για την υποβολή των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για τα φυσικά πρόσωπα που έληγε στις 15 Ιουνίου. Την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Ζανιάς αποφάσισε να παραταθεί η περίοδος υποβολής των δηλώσεων μέχρι και έναν μήνα, καθώς η καταληκτική ημερομηνία συνέπιπτε με τον χρόνο των εκλογών. Οι διαμαρτυρίες των φορολογουμένων ήταν μεγάλες, καθώς χιλιάδες δεν έχουν ακόμη κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα Taxis προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωση ηλεκτρονικά.

  Σιωμόπουλος Ιωάννης Κ
  Παρατάθηκε η προθεσµία για την υποβολή των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος για τα φυσικά πρόσωπα που έληγε στις 15 Ιουνίου.
  Την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Ζανιάς αποφάσισε να παραταθεί η περίοδος υποβολής των δηλώσεων μέχρι και έναν μήνα, καθώς η καταληκτική ημερομηνία συνέπιπτε με τον χρόνο των εκλογών. Οι διαμαρτυρίες των φορολογουμένων ήταν μεγάλες, καθώς χιλιάδες δεν έχουν ακόμη κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα Taxis προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωση ηλεκτρονικά.
  Οπως ανακοίνωθηκε επίσημα από το υπουργείο Οικονομικών οι νέες προθεσμίες είναι οι εξής:
  * Ως τις 2 Ιουλίου για τους υπόχρεους που υποβάλλουν τη δήλωση χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ, ανεξαρτήτως του ΑΦΜ.
  * Ως και τις 1η Ιουλίου για τους υπόχρεους των οποίων η δήλωση υποβάλλεται μέσω Διαδικτύου.

  Εκτακτη εισφορά για κατοίκους αλλοδαπής
  Η κυρία Ειρήνη Σακελλάρη ερωτά:
  «Είμαι δικηγόρος και είμαι σε άδεια απουσίας στο εξωτερικό, λόγω εργασίας του συζύγου μου στη Γερμανία. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει εισόδημα από άλλη πηγή. Τέκνο σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο. Ακίνητο κυριότητας δικής μου 45 τ.μ. σε χωριό. Ακίνητο ψιλής κυριότητας δικής μου με την επικαρπία στη μητέρα μου. Αγροτεμάχια και οικόπεδο εκτός οικισμού κυριότητας κατά το 1/3 του συζύγου μου. Το οικονομικό έτος 2011 δηλώσαμε το εισόδημα που αποκτά ο σύζυγός μου στη Γερμανία, καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή. Στο πλαίσιο της σύμβασης περί αποφυγής διπλής φορολόγησης δεν φορολογήθηκε το εισόδημα. Λάβαμε όμως εκκαθαριστικό για έκτακτη εισφορά, που υπολογίστηκε από το εισόδημα του συζύγου μου στη Γερμανία, ποσό το οποίο και καταβάλαμε. Η ερώτησή μου είναι αν θα πρέπει στη δήλωση οικονομικού έτους 2012 να δηλώσουμε το εισόδημα που αποκτά ο σύζυγός μου στη Γερμανία και το οποίο φορολογείται στη Γερμανία, με συνέπεια να κληθούμε να καταβάλουμε έκτακτη εισφορά ή όποιο άλλο οικονομικό βάρος προκύψει».
  Απάντηση:
  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τα φυσικά πρόσωπα είναι υποκείμενα φόρου στην Ελλάδα εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα ή έχουν στην Ελλάδα τη συνήθη διαμονή τους, κατοικούν δηλαδή στην Ελλάδα πάνω από 183 συνολικά ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος. Σε αυτή την περίπτωση τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται σε φόρο στην Ελλάδα για το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα, καθώς και για το παγκόσμιο εισόδημά τους με την εφαρμογή των διμερών συμβάσεων αποφυγής της διπλής φορολογίας. Ακόμη, υποκείμενα φόρου στην Ελλάδα είναι τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα.
  2. Κατά συνέπεια, εφόσον ο σύζυγος είναι κάτοικος Γερμανίας και δεν αποκτά εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, δεν είναι φορολογικά υποκείμενο στην Ελλάδα. 3. Εχετε υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ΚΦΕ, να υποβάλετε δήλωση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα, διότι είστε κύριοι ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχετε και υποχρέωση να αναγράψετε στη δήλωση αυτή τα εισοδήματα που αποκτάτε στην αλλοδαπή χώρα στην οποία κατοικείτε.
  3. Η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται στο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, αυτό δηλαδή που προσδιορίζεται με τις αντικειμενικές δαπάνες. Παρά το γεγονός ότι έχετε στην Ελλάδα κατοικία και ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, δεν θα προσδιοριστεί για εσάς τεκμαρτό εισόδημα, διότι σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης η’ του άρθρου 18 του ΚΦΕ οι αντικειμενικές δαπάνες δεν εφαρμόζονται για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην αλλοδαπή και δεν αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα.

  Απαλλαγή από φόρο

  Ο κ. Γιάννης Μπογάρδος ερωτά:
  «Θέλω να αγοράσω ένα διαμέρισμα ως πρώτη κατοικία. Παρακαλώ να έχω μια απάντησή σας στο ερώτημά μου στο «Βήμα». Είχα επαγγελματική δραστηριότητα και υπέβαλλα φορολογικές δηλώσεις κατά τα έτη 1992-2002. Εκτοτε ήμουν άνεργος και δεν υπέβαλλα. Οι φορολογικές δηλώσεις των ετών 1992-2003 αρκούν για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας μου στην Ελλάδα επί ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από τη χορήγηση της απαλλαγής από τη φορολογία; Φυσικά μένω μόνιμα στην Ελλάδα».
  Απάντηση:
  1. Οι απαλλαγές από τον φόρο που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1078/1980 όταν αγοράζεται πρώτη κατοικία, παρέχονται σε εκείνους που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Είναι Ελληνες, ομογενείς από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, είναι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έχουν αναγνωρισθεί ως πρόσφυγες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 96/2008, είναι πολίτες τρίτων χωρών που απολαύουν του καθεστώτος τού επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 150/2006.
  2. Η απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης όταν αγοράζεται πρώτη κατοικία παρέχεται εφόσον ο αγοραστής ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα παιδιά αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες του και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.
  Οικονομία