• Αναζήτηση
 • 17 προτάσεις για την ανάπτυξη

  Η Αθήνα και όλη η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο καθώς και διεθνές κέντρο άλλων υπηρεσιών (τουριστικών, ναυτιλιακών, εκπαιδευτικών, ιατρικών, εμπορικών, κατασκευαστικών, κ.τ.λ.) χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός της χώρας με πρόσθετα έξοδα. Μπορούμε να υιοθετήσουμε μέτρα ανάπτυξης χωρίς δημοσιονομικό κόστος, τα οποία θα φέρνουν έσοδα -δύο χρόνια μετά την ψήφιση τους- τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ το χρόνο.

  17 προτάσεις για την ανάπτυξη | tovima.gr

  Η Αθήνα και όλη η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί σε διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο καθώς και διεθνές κέντρο άλλων υπηρεσιών (τουριστικών, ναυτιλιακών, εκπαιδευτικών, ιατρικών, εμπορικών, κατασκευαστικών, κ.τ.λ.) χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός της χώρας με πρόσθετα έξοδα.

  Μπορούμε να υιοθετήσουμε μέτρα ανάπτυξης χωρίς δημοσιονομικό κόστος, τα οποία θα φέρνουν έσοδα -δύο χρόνια μετά την ψήφιση τους- τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ το χρόνο. Το Λουξεμβούργο έχει υιοθετήσει σχετικά μέτρα και έχει μετατραπεί σε χρηματοοικονομικό κέντρο. Τώρα βλέπει τη συμμετοχή μόνο του χρηματοοικονομικού τομέα στο ΑΕΠ να είναι της τάξης του 38%. Στη Μ. Βρετανία το 10% του ΑΕΠ δηλαδή 150 δισ. ευρώ προέρχεται από τον Χρηματοπιστωτικό τομέα μόνο χάρη σε θεσμικά μέτρα χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

  Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει τέτοια μέτρα τα οποία θα φέρουν άμεσα επενδύσεις. Θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, θα πληρώνονται ασφαλιστικές εισφορές, θα αγορασθούν ή/και νοικιαστούν ακίνητα που σήμερα παραμένουν επί πολλούς μήνες ξενοίκιαστα, θα έρθουν στη χώρα στελέχη εταιρειών που θα πληρώνουν ΦΠΑ, θα βοηθήσουν την κατανάλωση, τα εμπορικά καταστήματα, τον τουρισμό υψηλής στάθμης, τα νησιά μας, θα βρουν εργασία λογιστές & δικηγόροι, η εκπαίδευση θα ανθίσει, οι ιατρικές υπηρεσίες στην Ελλάδα θα αναβαθμιστούν με ευεργετικές συνέπειες σε ασθενείς, γιατρούς, οδοντιάτρους, νοσοκόμους και άλλους, οι Τράπεζες θα δουν τις καταθέσεις τους και την ρευστότητα τους να αυξάνονται, οι ΑΧΕΠΕΥ θα δουν τις εργασίες τους να διεθνοποιούνται με ανοδική πορεία εργασιών.

  Θα προσφέρουν θέσεις εργασίας σε νέους οι ΑΕΔΑΚ, τα Α/Κ κ.α. Η ανάπτυξη θα διαχυθεί σε όλη την οικονομία επιπλέον του χρηματοοικονομικού τομέα. Οι επενδυτές του ΧΑ θα δουν τις εισηγμένες εταιρίες να ανεβαίνουν σε αξία λόγω ανόδου όλης της οικονομίας. Πιο αναλυτικά πρέπει:


  1.
  Να μην υπάρχει φορολογία στα διεθνή εισοδήματα, όταν δεν παράγονται στην Ελλάδα. Φορολογική απαλλαγή σε όσους ξένους έρχονται να μείνουν στην Ελλάδα για κατ’ ελάχιστον 186 ημέρες το χρόνο και έχουν διεθνή εισοδήματα με ελάχιστο τραπεζικού λογαριασμού 1 εκ. ευρώ.

  2. Να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει στην Ε.Ε. περί «ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιριών»
  γνωστές ως CFC (Control Foreign Corporation). Θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Θα πέσουν οι τιμές των προϊόντων.

  3.
  Να συμφωνηθούν επικαιροποιημένες συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολόγησης Ελλάδος με ξένες χώρες.

  4. Να δοθεί δυνατότητα δημιουργίας
  πρόσφορων εταιρειών όπως στο Λουξεμβούργου
  5. Να αντιγραφεί η νομοθεσία Λουξεμβούργου (διοικητική και φορολογική) των ασφαλιστικών εταιρειών με σκοπό την προσέλκυση διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών με πελάτες εκτός Ελλάδος.

  6.
  Σε περίπτωση χρεωκοπίας ασφαλιστικών εταιρειών πρώτη προτεραιότητα να είναι τα κεφάλαια επενδυτών/ασφαλισμένων έναντι 4ης προτεραιότητας τώρα. Θεματοφυλακή τίτλων ασφαλιστικών εταιρειών σε τράπεζες.

  7.
  Να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή οδηγία περί ΑΕΔΑΚ που διαχειρίζεται Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) με ελάχιστο ύψος κεφαλαίων 125.000-250.000 ευρώ. Υπάρχουν 2 τρισ. ευρώ στο Λουξεμβούργο. Το 1% να έρθει στην Ελλάδα είναι 20 δισ. ευρώ.

  8.
  Εφαρμόζουμε ευρωπαϊκή οδηγία για τα εναλλακτικά αμοιβαία κεφάλαια (alternative investment fund management) που θα διαχειρίζονται ελληνικές ΕΠΕΥ, θα έχουν Έλληνα θεματοφύλακα και θα απολαμβάνουν την ίδια φορολογία με τα αμοιβαία κεφάλαια.

  9. Φορολογία Α/Κ επί του ύψους τους:
  1bp σε ομολογιακά και 2bp για οτιδήποτε άλλο (τουλάχιστον για τα διεθνή Α/Κ)

  10.
  Η Θεματοφυλακή των Α/Κ να είναι από τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

  11.
  Το ΧΑ να αντιγράψει πλήρως το ευέλικτο καθεστώς του χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ή/και του Δουβλίνου σε προϊόντα και υπηρεσίες.

  12.
  Η φορολογία στα διεθνή χρηματοοικονομικά προϊόντα μηδενίζεται εάν οι συναλλαγές γίνονται μέσω τραπεζών ή ΑΧΕΠΕΥ εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή και ΑΧΕΠΕΥ. Αντίθετα θα επιβαρύνονται όταν γίνονται απευθείας με ξένες.

  13.
  Πλήρης εχεμύθεια σε τραπεζικούς λογαριασμούς τουλάχιστον για αλλοδαπούς με ποινική τιμωρία στην παραβίαση.

  14. Φορολογικά κίνητρα
  για μικρομετόχους

  15.
  Σύστημα επιλογής (μέσω σωρευτικής ψηφοφορίας) όπως στις ΗΠΑ ώστε εκπρόσωποι μικροεπενδυτών να συμμετέχουν στα Δ.Σ. Των εισηγμένων.

  16.
  Επίλυση διαφορών μέσω διαιτησιών με δίκαιο, φθηνό και γρήγορο τρόπο.

  17.
  Κοινωνικό Συμβούλιο με εφοπλιστές προκειμένου να αξιοποιηθεί η Ελληνική προστιθέμενη αξία σε εμπορεύματα και υπηρεσίες που καταναλώνουν.


  * Ο κ. Aλέξανδρος Μωραϊτάκης είναι πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ
  Γνώμες