• Αναζήτηση
 • «Χάθηκαν δύο χρόνια»

  Χρειαζόμαστε επειγόντως ένα νέο απλοποιημένο φορολογικό σύστημα με νόμο που θα καταργεί όλες τις υπάρχουσες φορολογικές ρυθμίσεις

   

  Τον Σεπτέμβριο 2009 προτείναμε για πρώτη φορά στην πολιτική ηγεσία της χώρας την υιοθέτηση ενός πειστικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων δεκαετούς διάρκειας για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας με τον σχεδιασμό και τη λήψη μεσο-μακροπρόθεσμων μέτρων. Κανένα τέτοιο πρόγραμμα δεν ανακοινώθηκε ούτε στον ελληνικό λαό ούτε στους ευρωπαίους εταίρους μας ως σήμερα. Ομως στις αρχές του 2010 ξέσπασε η κρίση και η χώρα βυθίστηκε σε μια βαθιά ύφεση φορτωμένη με ένα δυσθεόρατο για τα μεγέθη της δημόσιο χρέος, με ένα εξίσου μεγάλο έλλειμμα και ένα αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Σήμερα το δημόσιο χρέος έχει εκτιναχθεί στο 142,8% του ΑΕΠ (με πρόβλεψη να φθάσει το 166% το 2012), το έλλειμμα έφθασε το 10% του ΑΕΠ και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει αρνητικό. Η αγορά ασφυκτιά από την έλλειψη ρευστότητας με αποτέλεσμα τη χρεοκοπία χιλιάδων επιχειρήσεων, η ανεργία ξεπέρασε τα ανεκτά όρια και το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα αδυνατεί να παρέμβει για την εκτόνωση της κατάστασης της αγοράς. Χάθηκαν δηλαδή δύο χρόνια. Χάθηκε και κάθε ελπίδα;

  Σίγουρα όχι! Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως δύο πράγματα:
  1. Λύση που να καταστήσει το δημόσιο χρέος της διαχειρίσιμο και
  2. Νέο 10ετές αναπτυξιακό πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της (που αποτελούν βάση για μελλοντικές επενδύσεις στη χώρα), μέσα από τη λήψη διαρθρωτικών αλλαγών και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
  Σε σχέση με τη διαχείριση του χρέους της χρειαζόμαστε να αντικαταστήσουμε τα κυκλοφορούντα ελληνικά ομόλογα στην ονομαστική τους αξία με νέα μεγαλύτερης διάρκειας και στο ήμισυ του σημερινού επιτοκίου με τη συναίνεση των κατόχων τους και τη στήριξη της ΕΚΤ έτσι ώστε να μην πρόκειται για πιστωτικό γεγονός. Με τον τρόπο αυτόν θα εξοικονομήσουμε πόρους για να μειώσουμε το έλλειμμα και να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία που άλλως θα καταρρεύσει πλήρως.
  Επιπλέον, χρειαζόμαστε ένα νέο απλοποιημένο φορολογικό σύστημα με νόμο που θα καταργεί όλες τις υπάρχουσες φορολογικές ρυθμίσεις. Ενα σύστημα δίκαιο, διάφανο, καθολικό και κυρίως σταθερό, σύμμαχο του πολίτη και όχι εχθρό του. Ολοκλήρωση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με μέτρα που να επιτρέπουν τη μετακίνηση του εργατικού δυναμικού σε άλλους κλάδους της οικονομίας και με προγράμματα στήριξης των ανέργων. Αρση των αντικινήτρων στην επιχειρηματικότητα, περιλαμβανομένου του ουσιαστικού και χωρίς προϋποθέσεις ή συμβιβασμούς ανοίγματος όλων ανεξαιρέτως των κλειστών επαγγελμάτων. Στήριξη του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος με κάθε διαθέσιμο μέσο. Επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης με νέα πρότυπα και με εισαγωγή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Πάταξη της διαφθοράς μέσα από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την πάταξή της.
  Δεν είναι ντροπή να υιοθετήσουμε τις κάλλιστες διεθνείς πρακτικές έστω και διά της απλής αντιγραφής τους χωρίς πολλές προσαρμογές αλλά με ριζοσπαστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας νομοθετικής επανάστασης. Γιατί, μεταξύ μας, τη νομοθετική επανάσταση την προτιμώ από οποιαδήποτε άλλη που θα ήταν ιστορικά οδυνηρή για την πατρίδα μας.

  * Ο κ. Γιάννος Γραμματίδης είναι πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
  Γνώμες