• Αναζήτηση
 • γνώμη

  Φοροεπιδρομή ή φορονοικοκύρεμα;

  Τα νέα φοροεισπρακτικά µέτρα προκαλούν έντονο προβληµατισµό. Παρόµοια σκληρά µέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα στο σηµείο που βρίσκεται σήµερα ο οικονοµικός µας κύκλος υποσκάπτουν την απαιτούµενη αναπτυξιακή προσπάθεια µε την περαιτέρω συρρίκνωση της ενεργού ζήτησης και πλήττουν ιδιαίτερα τον ιδιωτικό τοµέα, που αποτελεί τον στυλοβάτη της ελληνικής οικονοµίας και τη µόνη αξιόπιστη σήµερα πηγή παραγωγής που επιπλέον δεν φέρει και την ανάλογη ευθύνη για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το χρέος.

  Γραμματίδης Γιάννης
  Φοροεπιδρομή ή φορονοικοκύρεμα; | tovima.gr

  Τα νέα φοροεισπρακτικά µέτρα προκαλούν έντονο προβληµατισµό. Παρόµοια σκληρά µέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα στο σηµείο που βρίσκεται σήµερα ο οικονοµικός µας κύκλος υποσκάπτουν την απαιτούµενη αναπτυξιακή προσπάθεια µε την περαιτέρω συρρίκνωση της ενεργού ζήτησης και πλήττουν ιδιαίτερα τον ιδιωτικό τοµέα, που αποτελεί τον στυλοβάτη της ελληνικής οικονοµίας και τη µόνη αξιόπιστη σήµερα πηγή παραγωγής που επιπλέον δεν φέρει και την ανάλογη ευθύνη για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το χρέος.

  Αλλωστε και εκ του αποτελέσµατος τα µέτρα αυτά κρίνονται ατελέσφορα για την αύξηση των φορολογικών εσόδων, όπως έχει συµβεί και µε τις ως τώρα φορολογικές επιβαρύνσεις, που αποδεδειγµένα δεν έχουν αποφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στον τοµέα της αύξησης των φορολογικών εσόδων, µια και δεν έχουν κοστολογηθεί και συνυπολογιστεί οι σοβαρές επιπτώσεις τους σε άλλους τοµείς της οικονοµίας.

  Παρά το γεγονός ότι η υγιής επιχειρηµατική κοινότητα αντιλαµβάνεται πλήρως την κρισιµότητα της κατάστασης σε ό,τι αφορά τις δεσµεύσεις του µνηµονίου για την τιθάσευση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και τη βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους, εν τούτοις µε ισχυρή συλλογική φωνή επισηµαίνει κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου ότι η λήψη πρόσθετων φορολογικών µέτρων, πέραν των ως τώρα σωρευτικά ληφθέντων, θα οδηγήσει σε εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για την πραγµατική οικονοµία. Οι συνέπειες αυτές, πέρα από καταστροφικές για τις δοκιµαζόµενες λόγω της βαθιάς ύφεσης επιχειρήσεις, θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση, στην κατανάλωση, ακόµη και στο επίπεδο του πληθωρισµού, πολύ δε περισσότερο όταν στοχεύουν στη δραµατική επιβάρυνση αγαθών και υπηρεσιών ευρείας καταναλωτικής βάσης µε υψηλή ελαστικότητα ζήτησης.

  Η συνεχής επιβολή νέων φορολογικών µέτρων καταδεικνύει παντελώς στην ελληνική κοινωνία την πλήρη αναποτελεσµατικότητα του µηχανισµού φορολογικών εσόδων και της πάταξης της φοροδιαφυγής αυξάνοντας έτσι σε µεγάλο βαθµό το αίσθηµα της αδικίας και της άνισης µεταχείρισης των πολιτών, αίσθηµα το οποίο πλέον παγιώνεται επικίνδυνα στις συνειδήσεις εκείνων των φυσικών και νοµικών προσώπων από όλα τα κοινωνικά στρώµατα και από όλους τους κλάδους του επιχειρείν αντίστοιχα οι οποίοι απλά επιµένουν να λειτουργούν ακόµη νόµιµα και διάφανα. Υπό το φως των παραπάνω διαπιστώσεων αποτελεί πλέον µονόδροµο να αναζητηθούν στο εξής εναλλακτικές της πρόσθετης φορολογίας πολιτικές µε στόχο την ανάλογη εξοικονόµηση πόρων, όπως η αποτελεσµατική πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας αλλά και η άµεση µείωση της σπατάλης του δηµόσιου τοµέα. Αν αυτό σηµαίνει επαναδιαπραγµάτευση του µνηµονίου, ας επιχειρηθεί µε τη βεβαιότητα ότι θα έχει τη στήριξη του λαού και των λοιπών πολιτικών δυνάµεων, εκµεταλλευόµενοι παράλληλα την αµηχανία και την έλλειψη συµπαγούς και ενιαίας θέσης των ευρωπαίων εταίρων µας. Εχουµε βάσιµους λόγους να πιστεύουµε ότι θα το επιτύχουµε. Κάθε άποψη που υποστηρίζει το αντίθετο βρίσκεται, φοβούµαστε, πολύ µακράν της πραγµατικότητας.

  Ο κ. Γιάννος Γραμματίδης είναι πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.


  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Γνώμες