• Αναζήτηση
 • Η Ευρώπη θα φτιαχτεί μέσα από τις κρίσεις

  Το 2010 ήταν μια δύσκολη και ασυνήθιστη χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2009 και οι προσπάθειες ορισμένων χωρών της ΕΕ να υποστηρίξουν τις τράπεζές τους επιβάρυναν αρκετά τους προϋπολογισμούς τους. Σε άλλα κράτη-μέλη, όπως στην Ελλάδα, η κρίση έφερε στο φως τις μακροχρόνιες ανισορροπίες και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας των οικονομιών τους. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν μια κρίση δημόσιου χρέους άνευ προηγουμένου. Μια κρίση που επηρέασε αρνητικά τα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών.

  Π Καρβούνης

  Το 2010 ήταν μια δύσκολη και ασυνήθιστη χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2009 και οι προσπάθειες ορισμένων χωρών της ΕΕ να υποστηρίξουν τις τράπεζές τους επιβάρυναν αρκετά τους προϋπολογισμούς τους. Σε άλλα κράτη-μέλη, όπως στην Ελλάδα, η κρίση έφερε στο φως τις μακροχρόνιες ανισορροπίες και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας των οικονομιών τους. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν μια κρίση δημόσιου χρέους άνευ προηγουμένου. Μια κρίση που επηρέασε αρνητικά τα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών.

  Και η απάντηση όμως στην κρίση αυτή ήταν άνευ προηγουμένου. Υστερα από ορισμένους αρχικούς δισταγμούς, η Ευρωπαϊκή Ενωση με τη συνδρομή του ΔΝΤ συμφώνησαν, στις 2 Μαΐου, για ένα τριετές πρόγραμμα χρηματοπιστωτικής στήριξης της Ελλάδας, ύψους 110 δισ. ευρώ- ποσό που αντιστοιχεί χοντρικά στο ήμισυ του ελληνικού ΑΕΠ- επιδεικνύοντας έτσι την αλληλεγγύη τους προς ένα κράτος-μέλος της ΕΕ που αντιμετωπίζει μεγάλη κρίση. Η στήριξη αυτή συνοδεύεται από πρόγραμμα λιτότητας και μεταρρυθμίσεων το οποίο απαιτεί μεγάλες θυσίες από τον ελληνικό λαό. Η συμφωνία όμως αυτή απέτρεψε την πτώχευση της Ελλάδας και βοηθά την οικονομία της να ανακάμψει.

  Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ δεν σταματούν εδώ. Λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία με την Ελλάδα, η ΕΕ ενέκρινε ευρεία δέσμη μέτρων ώστε να διαφυλαχτεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα όλης της Ενωσης. Σε αυτά περιλαμβάνεται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης, συνολικού ύψους 500 δισ. ευρώ. Επιπλέον, πριν από λίγες ημέρες η ΕΕ αποφάσισε να θεσπίσει μόνιμο μηχανισμό για τη σταθερότητα της ευρωζώνης και να τροποποιήσει τη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του εν λόγω μηχανισμού.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε επίσης σειρά νομοθετικών προτάσεων για την οικονομική διακυβέρνηση, οι οποίες θα εγκριθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2011. Με τις προτάσεις αυτές, οι οποίες αξιοποιούν την εμπειρία που αποκτήθηκε από την κρίση, θεσπίζονται νέοι- και ενισχύονται οι υφιστάμενοιπροληπτικοί και διορθωτικοί μηχανισμοί, ώστε να αποφευχθεί παρόμοια κατάσταση στο μέλλον και να συγκλίνουν περισσότερο οι οικονομίες των 27 κρατώνμελών. Η ενισχυμένη αυτή οικονομική διακυβέρνηση, μαζί με τη νέα στρατηγική «Ευρώπη 2020» για περισσότερη απασχόληση και ανάπτυξη, θα καθοδηγήσει την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της σε πορεία εξόδου από την κρίση και στις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

  Οπως τόνισε ο πρόεδρος κ. Μπαρόζοκατά την τελευταία Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, «θαπράξουμε ό,τι απαιτείται για να στηρίξουμε τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης». Και θα το πράξουμε συνεργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα, γιατί το σημαντικότερο δίδαγμα από την κρίση είναι ότι χρειαζόμαστε ολοένα στενότερη συνεργασία και περισσότερο συντονισμό των οικονομιών των κρατών-μελών. Σε όσους ανησυχούν εάν με την κρίση η Ευρωπαϊκή Ενωση θα επιβιώσει, απαντώ με την ακόλουθη φράση από τα απομνημονεύματα του Ζαν Μονέ: «Η Ευρώπη θα φτιαχτεί μέσα από τις κρίσεις·η Ευρώπη θα είναι το σύνολο των απαντήσεων στις κρίσεις αυτές».

  Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

  Γνώμες