• Αναζήτηση
 • Eurobank «Ενέσεις» σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, καινοτομία και τουρισμό

  Στην ενίσχυση του εξαγωγικού εμπορίου,των καινοτόμων επιχειρήσεων και οτου τουρισμού αποφάσισε να προχωρήσει η Eurobank. Οπως αναφέρει η διοίκηση της τράπεζας , στον τομέα των εξαγωγών, στόχος είναι η ενίσχυση του περιφερειακού εμπορίου και της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας. Από τον Ιούνιο του 2009, έχουν εκταμιευθεί πάνω από 700 εκατ. ευρώ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, με σκοπό την προ-χρηματοδότηση παραγγελιών, την προεξόφληση ΦΠΑ, την χρηματοδότηση επενδύσεων εξαγωγικών επιχειρήσεων και την χρηματοδότηση για κεφάλαια κίνησης.

  Στην ενίσχυση των κρίσιμων τομέων της Οικονομίας, όπως είναι το εξαγωγικό εμπόριο, οι καινοτόμες επιχειρήσεις και ο τουρισμός αποφάσισε να προχωρήσει η Eurobank.

  Οπως αναφέρει η διοίκηση της τράπεζας , στον τομέα των εξαγωγών, στόχος είναι η ενίσχυση του περιφερειακού εμπορίου και της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας. Από τον Ιούνιο του 2009, έχουν εκταμιευθεί πάνω από 700 εκατ. ευρώ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, με σκοπό την προ-χρηματοδότηση παραγγελιών, την προεξόφληση ΦΠΑ, την χρηματοδότηση επενδύσεων εξαγωγικών επιχειρήσεων και την χρηματοδότηση για κεφάλαια κίνησης.

  Κατά το δεκάμηνο του 2010 διακινήθηκαν μέσα από την Τράπεζα εξαγωγές ύψους 1,5 δισ. ευρώ (12% υψηλότερα από το αντίστοιχο διάστημα του 2009).

  Για τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, η Eurobank σχεδίασε και παρέχει νέα προϊόντα και υπηρεσίες για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπως:

  – Χρηματοδότηση εξαγωγών μέσα από Buyer’s credit, με συμφωνία στην οποία προχωρά μέσω τριμερών συμβάσεων με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.

  -Ενίσχυση του εξαγωγικού factoring, και αξιολόγηση του εισαγωγέα, από τις κατά τόπους θυγατρικές τράπεζες του Ομίλου στις χώρες που έχουμε παρουσία στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

  -Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του εξαγωγικού factoring, με αποτέλεσμα να καταγραφεί αύξηση των εξαγωγών μέσω factoring πάνω από 60%

  – Ενίσχυση του ρόλου της Τράπεζας σε υπηρεσίες «One Stop Shop» για θέματα ασφάλισης εξαγωγών με στόχο την επίτευξη της αποτελεσματικότερης και συμφερότερης συμφωνίας για τον πελάτη.

  Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, εκτιμάται ότι μία αύξηση της τάξεως του 4% στις εξαγωγές θα επιφέρει μεσοπρόθεσμα μία μόνιμη αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 1%. Η επιτυχής ανάπτυξη της εξωστρεφούς δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί αφενός ακρογωνιαίο λίθο για τη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου τον καλύτερο μηχανισμό εξόδου της χώρας από την κρίση και το Μνημόνιο.

  Στον τομέα της Καινοτομίας, που αποτελεί κομβικό σημείο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, διοργανώθηκε από κοινού με τον ΣΕΒ ο «Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας», με εξαιρετικά μεγάλη ανταπόκριση. Είναι ενδεικτικό ότι κατατέθηκαν περισσότερες από 300 ενδιαφέρουσες προτάσεις στον διαγωνισμό, από επιστήμονες, ερευνητές και ερευνητικά κέντρα. Έως το τέλος Ιανουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της αξιολόγησης των προτάσεων, από Επιστημονικό Συμβούλιο για την επιλογή των 20 καλύτερων, που θα παρουσιαστούν στο ευρύτερο επιχειρηματικό κοινό και τελικά, θα βραβευθούν οι δύο καλύτερες προτάσεις ανά κατηγορία. Η Eurobank σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την εμπορική εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων, εφόσον υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

  Σε ότι αφορά τον τομέα του Τουρισμού, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 18% του ΑΕΠ, η Eurobank αναδεικνύεται σε ηγέτιδα δύναμη στη χρηματοδότηση του ελληνικού τουριστικού κλάδου, με υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων που προσεγγίζουν σήμερα το 1,5 δισ. ευρώ. .

  Σε συνεργασία με τον ΣΕΤΕ, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η τράπεζα χρηματοδοτεί μελέτη με θέμα «Τουρισμός 2020», που μπορεί να αποτελέσει το νέο οδικό χάρτη για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Η μελέτη θα παρουσιαστεί από τον ΣΕΤΕ στις αρχές Ιανουαρίου του 2011.

  Με στόχο να ενισχύσει τον τουριστικό κλάδο και να στηρίξει την ανταγωνιστική του παρουσία, η Eurobank προχώρησε σε αναδιαρθρώσεις δανείων τουριστικών επιχειρήσεων ύψους € 400 εκατ. τους τελευταίους μήνες καθώς και σε εκταμιεύσεις δανείων που προσεγγίζουν τα 700 εκατ.ευρώ, προσφέροντας μία μεγάλη ανάσα και μια ευκαιρία ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδομών, αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν.

  Παράλληλα, παρέχοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες για τις τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όπως η προεξόφληση συμβάσεων με Tour Operators, η χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους των ανακαινίσεων ξενοδοχείων και η προ-χρηματοδότηση του ΦΠΑ και των αναπτυξιακών επιχορηγήσεων, η Eurobank υποστηρίζει έμπρακτα τους πελάτες της και συμμετέχει στη μεγάλη εθνική προσπάθεια για την επάνοδο της οικονομίας σε διατηρήσιμη αναπτυξιακή τροχιά, όπου η ταχεία αύξηση των τουριστικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.-

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία