• Αναζήτηση
 • Στα πράγματα

  «Να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι στην κινητή τηλεφωνία»

  Η εξάλειψη των προβλημάτων κάλυψης της κινητής τηλεφωνίας θα είναι το πρώτο απτό όφελος της επέκτασης των επενδύσεων που προγραμματίζουν οι αρμόδιες εταιρείες, από τη στιγμή που θα απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης κεραιών. Αυτό επισημαίνει μιλώντας στο «Βήμα» ο κ. Γ. Στεφανόπουλος, γενικός διευθυντής της Ενωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ)

  Η εξάλειψη των προβλημάτων κάλυψης της κινητής τηλεφωνίας θα είναι το πρώτο απτό όφελος της επέκτασης των επενδύσεων που προγραμματίζουν οι αρμόδιες εταιρείες, από τη στιγμή που θα απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης κεραιών. Αυτό επισημαίνει μιλώντας στο «Βήμα» ο κ. Γ. Στεφανόπουλος, γενικός διευθυντής της Ενωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ)

  – Τι σημαίνει πρακτικά για τον απλό χρήστη κινητής τηλεφωνίας η καθιέρωση θεσμικού πλαισίου για τις κεραίες;

  «Θεσμικό πλαίσιο υπάρχει και αποτυπώνεται στις άδειες λειτουργίας που δόθηκαν στις εταιρείες το 1992 και το 1997. Το μεγάλο έλλειμμα παρουσιάζεται στη δημόσια διοίκηση και συγκεκριμένα σε ορισμένες μεγάλες περιφέρειες της χώρας και σε πολλές πολεοδομίες, οι οποίες δεν εφαρμόζουν τους νόμους και το θεσμικό πλαίσιο.

  Ενα μεγάλο μέρος των επενδύσεων που προγραμματίζουν οι πάροχοι κινδυνεύει να ματαιωθεί ακριβώς για τον ίδιο λόγο, επειδή καθυστερεί η έκδοση των νέων αδειών από τις εννέα συναρμόδιες υπηρεσίες. Η υλοποίηση των επενδύσεων θα θεραπεύσει παράπονα καταναλωτών για προβληματική κάλυψη, θα βελτιώσει την ταχύτητα της ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο με πολλαπλά οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις και θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας».

  – Αναφέρεται ότι συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οικονομία. Ποιες είναι οι προτάσεις σας επ΄ αυτού;

  «Οι επενδύσεις της κινητής τηλεφωνίας, συνολικά 6 δισ. ευρώ ως σήμερα, είναι κρίσιμες για την ανάκαμψη ολόκληρης της οικονομίας. Το 50% της βελτίωσης της παραγωγικότητας θα προέλθει από τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Αυτό είναι σημαντικό για την υπό ριζική αναμόρφωση δημόσια διοίκηση. Η συνεισφορά του κλάδου στα δημόσια έσοδα είναι 600 εκατ. ευρώ. Οι προϋποθέσεις αυτής της συνεισφοράς όμως είναι η λειτουργία των δημόσιων φορέων, η απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης, η ενίσχυση της διαφάνειας με το Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Εκπομπών, με την πλήρη καταγραφή όλων των ασύρματων επικοινωνιών της χώρας, των σταθερών και ασύρματων δικτύων κτλ. Κρισιμότατο σημείο ωστόσο είναι η ανάγκη μείωσης των έμμεσων φόρων στην κινητή τηλεφωνία».

  – Υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα της φορολογίας της χρήσης κινητής τηλεφωνίας;

  «Η σημερινή κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σημασία της προώθησης της ευρυζωνικότητας της χώρας. Τονίζουμε ότι 10% επιπλέον διείσδυση της ευρυζωνικότητας σημαίνει, σύμφωνα με υπολογισμούς της ευρωπαϊκής επιτροπής, συνεισφορά κατά 1,6% στο ΑΕΠ, ως το 2020. Για αυτόν τον λόγο το ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας έχει καταργηθεί από τον Μάιο για 300.000 συνδέσεις ασύρματης μεταφοράς δεδομένων. Αυτό έχει ήδη βοηθήσει τη συγκεκριμένη αγορά να αναπτυχθεί ταχύτερα. Υπάρχει ουσιαστική ανάγκη να επεκταθεί η ρύθμιση για όλες τις υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο, όπως μέσω smartphones κτλ…».

  Οικονομία