• Αναζήτηση
 • Φραγή στα «αλμυρά» SΜS και πλαφόν στις χρεώσεις

  Αμεσα αντέδρασε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στις καταγγελίες καταναλωτών για τα SΜS υψηλών χρεώσεων, φαινόμενο στο οποίο αναφέρθηκε εκτεταμένα χθεσινό ρεπορτάζ του «Βήματος». Η ΕΕΤΤ προέβη σε νέα τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας για τις Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), επιβάλλοντας επιπλέον ειδικές υποχρεώσεις στους παρόχους. Στόχος της ΕΕΤΤ είναι η προστασία των ανηλίκων, αλλά και ο περαιτέρω περιορισμός των υπερβολικών χρεώσεων, καθώς και η ορθή και πλήρης ενημέρωση καταναλωτών.

  Αμεσα αντέδρασε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στις καταγγελίες καταναλωτών για τα SΜS υψηλών χρεώσεων, φαινόμενο στο οποίο αναφέρθηκε εκτεταμένα χθεσινό ρεπορτάζ του «Βήματος».

  Η ΕΕΤΤ προέβη σε νέα τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας για τις Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), επιβάλλοντας επιπλέον ειδικές υποχρεώσεις στους παρόχους. Στόχος της ΕΕΤΤ είναι η προστασία των ανηλίκων, αλλά και ο περαιτέρω περιορισμός των υπερβολικών χρεώσεων, καθώς και η ορθή και πλήρης ενημέρωση καταναλωτών.

  Σύμφωνα με τις νέες υποχρεώσεις, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο του δικτύου στο οποίο είναι συνδρομητής τη φραγή της πρόσβασής του σε όλες τις ΥΠΠ ή σε συγκεκριμένες αριθμοδοτικές σειρές και ο πάροχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα. Με αυτόν τον τρόπο οι γονείς μπορούν να θέσουν φραγή στις ΥΠΠ των κινητών των παιδιών τους, που λόγω απειρίας και άγνοιας είναι τα κύρια θύματα τέτοιων υπηρεσιών. Φυσικά η προστασία δεν περιορίζεται μόνο στους ανηλίκους. Επεκτείνεται και σε όσους δεν επιθυμούν να λαμβάνουν ΥΠΠ.

  Ο κώδικας θέτει πλέον «οροφή» στις χρεώσεις. Το μηνιαίο κόστος μιας συγκεκριμένης ΥΠΠ με συνδρομή για έναν καταναλωτή δεν μπορεί να ξεπερνά τα 20 ευρώ.

  Σε περίπτωση που με την εγγραφή του καταναλωτή σε μια νέα ΥΠΠ με συνδρομή η συνολική μηνιαία αξία των συνδρομών του στον πάροχο ΥΠΠ πρόκειται να υπερβεί τα 20 ευρώ, θα αποστέλλεται ατελές ενημερωτικό μήνυμα και θα ζητείται η ρητή συγκατάθεσή του.

  Κοινωνία