• Αναζήτηση
 • Στα πράγματα

  Διαφάνεια στις χρεώσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

  Η προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνιακές και ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και του ρυθμιστικού της ρόλου, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρός της δρ Λ. Κανέλος.

  Η προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή σε ό,τι αφορά τις τηλεπικοινωνιακές και ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και του ρυθμιστικού της ρόλου, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρός της δρ Λ. Κανέλος.

  – Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η ΕΕΤΤ την τελευταία χρονιά για την προστασία των καταναλωτών;

  «Η πρώτη προσπάθεια που κατέβαλε η Επιτροπήστο πλαίσιο της προστασίας του καταναλωτή ήταν οι υψηλές χρεώσεις που αντιμετώπιζαν κυρίωςχρήστες της κινητής τηλεφωνίας από τις γνωστές υπηρεσίες πολυμέσων στις οποίες γράφονταν συνδρομητές είτε οικειοθελώς είτε άθελά τους, χωρίςσε πολλές περιπτώσεις να γνωρίζουν τους όρους αλλά και τις χρεώσεις με λεπτομέρεια. Επειτα από παρέμβαση της Επιτροπής, τον Οκτώβριο του 2009, θεσπίστηκαν νέες, αυστηρότερες διατάξεις σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια στους όρους χρήσης και στις χρεώσεις των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα ορισμένοι πάροχοι, για τους οποίους καταγγέλθηκαν υψηλές χρεώσεις, κλήθηκαν σε ακρόαση, τα αποτελέσματα της οποίας θα δοθούν σύντομα».

  – Σε ό,τι αφορά τις αμιγώς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, κινητές ή σταθερές, ποιοι είναι οι στόχοι σας για την προστασία του καταναλωτή;

  «Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των παροχέων σε όλο το φάσμα σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιών, σε σύντομο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα από την 1.12.2010, αναμένεται να ισχύσει το νέο πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο οι πάροχοι θα είναι υποχρεωμένοι να διεκπεραιώνουν διαδικασίες φορητότητας αριθμούσε περίπτωση αλλαγής τηλεπικοινωνιακού φορέα από τον καταναλωτή σε τρεις εργάσιμες ημέρεςέναντι 10 έως 15 που ισχύει σήμερα. Η υποχρέωση αυτή, από πλευράς παρόχων, ενδυναμώνει τις επιλογές των καταναλωτών, καθώς θα μπορούν με μεγάλη ευκολία να μετακινούνται από το ένα δίκτυο στο άλλο, αν το κρίνουν συμφορότερο από οικονομικής πλευράς ή από πλευράς ποιότητας των υπηρεσιών».

  – Υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά ενέργειες που έχουν γίνει για τους καταναλωτές;

  «Το διάστημα Σεπτεμβρίου 2009- Αυγούστου 2010 η ΕΕΤΤ έχει διαχειρισθεί περί τις 12.000 τηλεφωνικές κλήσεις που αφορούσαν ερωτήματα και παράπονα καταναλωτών για διάφορα θέματα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Ακόμη, έχει διαχειρισθεί περίπου 7.800 γραπτά αιτήματα και καταγγελίες. Το πρώτο μέλημα της διαχείρισης των αιτημάτων-παραπόνων είναι να ενημερωθούν σωστά οι καταναλωτές για κάθε συγκεκριμένο θέμα. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος βασιμότητας, δηλαδή έλεγχος για να αποδειχθεί αν η καταγγελία του καταναλωτή είναι βάσιμη, και στη συνέχεια καλείται ο πάροχος σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση στο πλαίσιο συνεννόησης και διαλόγου».

  Οικονομία