• Αναζήτηση
 • Στα πράγματα

  «Προστατεύουμε την πληροφορία»

  Στα οφέλη της τεχνολογίας του virtualization (εικονικοποίησης) των δεδομένων και των εφαρμογών των επιχειρήσεων καθώς και σε τρόπους ασφαλούς και σωστής διαχείρισής τους αναφέρεται ο κ. Χρ. Βεντούρης, Τechology Specialist της εταιρείας σχεδιασμού και παραγωγής λύσεων ασφαλείας, αποθήκευσης και διαχείρισης συστημάτων Symantec. Μάλιστα θεωρεί αναγκαία την υιοθέτηση λύσεων λογισμικού προκειμένου οι επιχειρήσεις να έχουν μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στις εφαρμογές τους αλλά και καλύτερες επιδόσεις.

  ΓΕΡ ΖΩΤΟΣ

  Στα οφέλη της τεχνολογίας του virtualization (εικονικοποίησης) των δεδομένων και των εφαρμογών των επιχειρήσεων καθώς και σε τρόπους ασφαλούς και σωστής διαχείρισής τους αναφέρεται ο κ. Χρ. Βεντούρης, Τechology Specialist της εταιρείας σχεδιασμού και παραγωγής λύσεων ασφαλείας, αποθήκευσης και διαχείρισης συστημάτων Symantec. Μάλιστα θεωρεί αναγκαία την υιοθέτηση λύσεων λογισμικού προκειμένου οι επιχειρήσεις να έχουν μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στις εφαρμογές τους αλλά και καλύτερες επιδόσεις.

  – Πώς προκύπτει η ανάγκη για εξειδικευμένες λύσεις στον τομέα του εικονικού περιβάλλοντος εργασίας σε επιχειρήσεις; «Καθώς οι επιχειρήσεις διαβαθμίζουν το εικονικό τους περιβάλλον, έρχονται αντιμέτωπες (α) με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για αποθηκευτικές λύσεις και (β) με την επιβράδυνση της λειτουργίας των συστημάτων τους που σχετίζονται με τη διατήρηση εκατοντάδων ή ακόμη και χιλιάδων εικόνων των “εικονικών” μηχανημάτων σε παραδοσιακούς hardware αρχειοθέτες. Οι λύσεις που σχετίζονται με το εικονικό περιβάλλον παρέχουν τη δυνατότητα στους διαχειριστές να επωφεληθούν πλήρως από τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία εικονικών συστημάτων με μια λύση σε επίπεδο λογισμικού που διαβαθμίζει χωριστά τους σέρβερ και τα συστήματα αποθήκευσης και εφοδιάζει επαρκώς τα εικονικά μηχανήματα, προσφέροντας εξελιγμένες δυνατότητες βελτιστοποίησης των αποθηκευτικών λύσεων». – Για ποιο λόγο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εμπιστεύονται τις πληροφορίες τους και τις κρίσιμες εφαρμογές τους στις λύσεις αυτές;

  «Οι πληροφορίες πρέπει να προστατεύονται και οι εφαρμογές πρέπει να είναι διαθέσιμες στους πελάτες μας. Με το virtualization (εικονικό περιβάλλον) να υιοθετείται ολοένα περισσότερο, οι επιχειρήσεις χρειάζονται λύσεις που προσφέρουν μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και επιδόσεις. Ετσι χρειάζεται μια εφαρμογή για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος αποθήκευσης που σχετίζεται με την εξάπλωση των εικονικών μηχανημάτων και να βελτιώσει τις επιδόσεις των εικονικών υποδομών. Ακόμη παρέχει στους διαχειριστές τη δυνατότητα να μειώσουν δραματικά το κόστος για κάθε “εικονικό” μηχάνημα, αναθεωρώντας τις υπάρχουσες επενδύσεις σε αποθηκευτικές λύσεις ή χρησιμοποιώντας είτε αποθηκευτικά συστήματα χαμηλού κόστους είτε commodity storage. Ακόμη, βοηθά τις εταιρείες πληροφορικής να μειώσουν το storage footprint αποθηκεύοντας μόνο τις διαφοροποιήσεις μεταξύ της εικόνας του μητρικού “εικονικού” μηχανήματος και του κάθε “κλώνου” του».

  – Ποια είναι η δική σας πρόταση στη συγκεκριμένη ανάγκη των συστημάτων πληροφορικής των επιχειρήσεων;

  «Η Symantec και η VΜware “παντρεύουν” τη λειτουργικότητα της τεχνολογίας Veritas Cluster Server με τη λύση VΜware ΗΑ για να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα των κρίσιμων εταιρικών εφαρμογών των πελατών τους. Με τη λύση VirtualStoreβοηθάμε τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις για λύσεις αποθήκευσης που προέρχονται από τη διαβάθμιση στα εικονικά περιβάλλοντα μέσω μιας οικονομικά αποδοτικής λύσης άρρηκτα συνδεδεμένης με το VΜware vCenter Server».

  Οικονομία