• Αναζήτηση
 • η ΒΕSΤ ΡLΑCΕ ΤΟ WΟRΚ

  Εταιρικές παροχές στο εργασιακό περιβάλλον

  Το κόστος των διαφόρων εταιρικών παροχών, ή αλλιώς κινήτρων, που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους είναι συχνά υψηλό, είτε σε χρήματα είτε σε εργατοώρες και ενέργειες που απαιτούνται, χωρίς να υπάρχει πάντα σαφής αίσθηση της αποτελεσματικότητάς τους. Οι υπεύθυνοι των εταιρειών συχνά αναρωτιούνται ποιες από αυτές τις παροχές μεταφράζονται πραγματικά σε εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση, ποια είναι η συνεισφορά τους στη δημιουργία ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος, ...

  Το κόστος των διαφόρων εταιρικών παροχών, ή αλλιώς κινήτρων, που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους είναι συχνά υψηλό, είτε σε χρήματα είτε σε εργατοώρες και ενέργειες που απαιτούνται, χωρίς να υπάρχει πάντα σαφής αίσθηση της αποτελεσματικότητάς τους.

  Οι υπεύθυνοι των εταιρειών συχνά αναρωτιούνται ποιες από αυτές τις παροχές μεταφράζονται πραγματικά σε εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση, ποια είναι η συνεισφορά τους στη δημιουργία ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος, ποιες παροχές είναι σημαντικές για τους εργαζομένους, ποιες τους προσφέρουν ουσιαστική ικανοποίηση, ποιες θα μπορούσαν να καταργηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλες και ποιες δεν θα έπρεπε να πειραχθούν καθόλου.

  Ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους σαν αυτή που διανύουμε, όπου αναζητούνται οικονομίες από παντού, είναι μεγάλη η πρόκληση για τις εταιρείες να εξετάσουν ποιες παροχές θα μπορούσαν να αλλαχθούν ή να περικοπούν χωρίς να θιχθούν οι εργαζόμενοι και ποιες είναι αυτές που όχι μό νο δεν πρέπει να πειραχθούν αλλά, αντίθετα, χρειάζεται να προστατευθούν και να αναπτυχθούν.

  Μέσα στα πλαίσια των ετήσιων ερευνών που διεξάγει το Great Ρlace to Work Ιnstitute Ηellas μαζί με την ΑLΒΑ Graduate Βusiness School εξετάζονται 45 εταιρικές παροχές και ζητείται από τους εργαζομένους των εταιρειών που ερευνώνται να τις αξιολογήσουν σε σημαντικότητα (πόσο σημαντικές είναι για αυτούς) και σε ικανοποίηση (πόσο ικανοποιημένοι είναι από τον τρόπο που τους προσφέρονται στην εταιρεία τους).

  Αναφέρουμε παρακάτω κάποια βασικά συμπεράσματα όπως προέκυψαν από τη διερεύνηση των απαντήσεων 16.045 εργαζομένων από 109 διαφορετικές επιχειρήσεις (57% ελληνικές, 43% πολυεθνικές) που συμμετείχαν στις έρευνές μας τα τελευταία τρία χρόνια (2007-2009).

  Οι σημαντικότερες παροχές για τους έλληνες εργαζομένους είναι κατ΄ αρχάς αυτές που αφορούν θέματα υγείας (ομαδική ασφάλιση, ασφάλιση ζωής, αναπηρίας, ατυχήματος, check up και διαγνωστικές εξετάσεις) και ακολουθούν θέματα προσωπικής ανάπτυξης (εσωτερική εκπαίδευση και σεμινάρια) και θέματα αμοιβών (αντικειμενικό σύστημα αμοιβών, μισθός βασισμένος στην αποδοτικότητα).

  Εξετάζοντας τις παροχές από τις οποίες οι εργαζόμενοι εισπράττουν τη μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν τις προσφέρουν οι εταιρείες τους παρατηρούμε ότι οι παροχές υγείας φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις της ικανοποίησης (βλέπετε σειρά ικανοποίησης στον πίνακα). Με άλλα λόγια, οι παροχές υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους εργαζομένους και ταυτόχρονα ο τρόπος με τον οποίο προσφέρονται επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά ικανοποίησης. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι, αν μια εταιρεία δεν έχει εντάξει τις παροχές υγείας στη λίστα όσων προσφέρει, έχει κάθε λόγο να το κάνει άμεσα, αφού και σημαντικές θεωρούνται και προσφέρουν άμεση ικανοποίηση.

  Το ίδιο συμβαίνει και με την εσωτερική εκπαίδευση και τα σεμινάρια (η οποία παροχή συναντάται περισσότερο συχνά από οποιαδήποτε άλλη:

  98% των εταιρειών την προσφέρουν). Αυτή η παροχή επιτυγχάνει υψηλό σκορ ικανοποίησης- ανάλογο της σημαντικότητάς της- στους εργαζομένους στους οποίους προσφέρεται. Ακόμη λοιπόν μια παροχή η οποία θα πρέπει να προσεχθεί και να αναπτύσσεται συνεχώς.

  Μια άλλη διαπίστωση είναι ότι παροχές που έχουν να κάνουν με οικονομικά θέματα, αν και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές από τους εργαζομένους, εν τούτοις δεν είναι εύκολο να τους ικανοποιήσουν αφού στην ιεράρχηση της ικανοποίησης βρίσκονται πολύ πιο πίσω από ό,τι στην αντίστοιχη ιεράρχηση σημαντικότητας.

  Γνωρίζουμε μέσα από τις αναλύσεις μας ότι η ικανοποίηση αυτών των παροχών σχετίζεται άμεσα με το αίσθημα του δικαίου μέσα σε μια εταιρεία και κατά συνέπεια με τη δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος. Συνεπώς είναι σημαντικό να υπάρχουν και μάλιστα να ικανοποιούν!

  Είναι ενδεικτικό ότι οι παροχές υγείας είναι σημαντικές και επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης ενώ οι παροχές οι σχετικές με αμοιβές και ανάπτυξη καριέρας, αν και σημαντικές, δεν κατορθώνουν να δημιουργήσουν το ίδιο αίσθημα ικανοποίησης. Οι παροχές οι σχετιζόμενες με ποιότητα ζωής όταν προσφέρονται επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης αλλά δεν θεωρούνται από όλους τους εργαζομένους ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ οι παροχές οι σχετικές με άδειες και αργίες έρχονται τελευταίες στη σειρά σημαντικότητας αλλά και ικανοποίησης.

  Ο κ. Δημήτρης Γκανούδης είναι γενικός διευθυντής του Great Ρlace to Work Ιnstitute Ηellas.

  Οικονομία