• Αναζήτηση
 • Οι γυναίκες αυστηροί κριτές των διευθυντών

  Oι γυναίκες παρουσιάζονται περισσότερο επικριτικές απέναντι στην ικανότητα των διευθυντών να είναι αντικειμενικοί, να αναθέτουν ευθύνες και να συντονίζουν σωστά το προσωπικό της επιχείρησης. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας Βest Workplaces, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Great Ρlace to Work Ιnstitute Ηellas. Είναι γεγονός ότι τα δύο φύλα αξιολογούν διαφορετικά το εργασιακό τους περιβάλλον. Από παλαιότερες έρευνες έχει πέσει στην αντίληψή μας μια αυστηρότερη τάση με την οποία οι γυναίκες αξιολογούν το εργασιακό τους περιβάλλον συγκριτικά με τους άνδρες συναδέλφους τους.

  Oι γυναίκες παρουσιάζονται περισσότερο επικριτικές απέναντι στην ικανότητα των διευθυντών να είναι αντικειμενικοί, να αναθέτουν ευθύνες και να συντονίζουν σωστά το προσωπικό της επιχείρησης.

  Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας Βest Workplaces, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Great Ρlace to Work Ιnstitute Ηellas.

  Είναι γεγονός ότι τα δύο φύλα αξιολογούν διαφορετικά το εργασιακό τους περιβάλλον.

  Από παλαιότερες έρευνες έχει πέσει στην αντίληψή μας μια αυστηρότερη τάση με την οποία οι γυναίκες αξιολογούν το εργασιακό τους περιβάλλον συγκριτικά με τους άνδρες συναδέλφους τους. Οι μελέτες μας δείχνουν ότι σε επτά στις δέκα επιχειρήσεις ο γυναικείος πληθυσμός φαίνεται περισσότερο κριτικός απέναντι στο εργασιακό του περιβάλλον από ό,τι ο αντίστοιχος ανδρικός.

  Εφέτος παρατηρούμε στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου (Τrust Ιndex©) που χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος τα γυναικεία αποτελέσματα να υπολείπονται συστηματικά σε ικανοποίηση κάποιων μονάδων των αντίστοιχων ανδρικών, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση σε κάποιες καθοριστικές παραμέτρους που ορίζουν το εργασιακό περιβάλλον.

  Συνολικά, από τις πέντε βασικές διαστάσεις με τις οποίες αξιολογούμε το εργασιακό περιβάλλον (αξιοπιστία διοίκησης, σεβασμός στους εργαζομένους, δικαιοσύνη στην επιχείρηση, εργασιακή υπερηφάνεια και συντροφικότητα στην εργασία) οι γυναίκες αξιολογούν παντού αυστηρότερα από τους άνδρες. Η μεγαλύτερη διαφορά παρουσιάζεται στις παραμέτρους της δικαιοσύνης και του σεβασμού και η μικρότερη στην παράμετρο της υπερηφάνειας.

  Συνολικά για όλους τους εργαζομένους- και όχι μόνο στην Ελλάδατα θέματα με τη χαμηλότερη αξιολόγηση περιστρέφονται γύρω από οικονομικούς παράγοντες (κατά πόσο οι αμοιβές είναι δίκαιες και ανάλογες με τα κέρδη της εταιρείας). Εν τούτοις παρατηρούμε ότι στις γυναίκες εργαζόμενες υπάρχει ένα θέμα που αξιολογείται ακόμη χαμηλότερα και έχει να κάνει με την ύπαρξη αξιοκρατίας μέσα στην εταιρεία και το κατά πόσο οι προαγωγές δίνονται σε αυτούς που πραγματικά το αξίζουν. Πρόκειται άραγε για γυναικεία ευαισθησία ή μήπως οι γυναίκες βιώνουν αμεσότερα αυτή την «αδικία»;

  Ο κ. Δ. Γκανούδης είναι γενικός διευθυντής του Great Ρlace to Work Ιnstitute Ηellas.

  Οικονομία