• Αναζήτηση
 • Τεράστιες οι οφειλές του Δημοσίου στις εταιρείες μελετών

  Τεράστιες οφειλές του Δημοσίου στις εταιρείες μελετών που απειλούνται με λουκέτο, ενώ η έναρξη του ΕΣΠΑ παραμένει ζητούμενο, καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), ο οποίος κάνει λόγο για «δραματική κατάσταση στον χώρο των μελετητικών εταιρειών». Οπως αναφέρει ο ΣΕΓΜ, οι οφειλές του Δημοσίου ξεπερνούν κατά πολύ το διπλάσιο του ετήσιου τζίρου τους, οι αναθέσεις νέων μελετών έχουν πρακτικά σταματήσει, ενώ διαρκώς μειώνονται και οι αναθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις οικοδομικές άδειες.

  ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
  Τεράστιες οι οφειλές του Δημοσίου στις εταιρείες μελετών | tovima.gr

  Τεράστιες οφειλές του Δημοσίου στις εταιρείες μελετών που απειλούνται με λουκέτο, ενώ η έναρξη του ΕΣΠΑ παραμένει ζητούμενο, καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), ο οποίος κάνει λόγο για «δραματική κατάσταση στον χώρο των μελετητικών εταιρειών».

  Οπως αναφέρει ο ΣΕΓΜ, οι οφειλές του Δημοσίου ξεπερνούν κατά πολύ το διπλάσιο του ετήσιου τζίρου τους, οι αναθέσεις νέων μελετών έχουν πρακτικά σταματήσει, ενώ διαρκώς μειώνονται και οι αναθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις οικοδομικές άδειες. Και προσθέτει ότι η μεγάλη μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα μας αντανακλάται σε όλο το φάσμα της οικονομίας, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της αρνητικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει και ο μελετητικός κλάδος. Σε αντιδιαστολή, στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ, αλλά και στις ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιαπωνία κ.ά., εμφανίζονται σημάδια ανάκαμψης, αφού οι υπεύθυνοι άσκησης οικονομικής πολιτικής έχουν αναγνωρίσει ότι τα προγράμματα επενδύσεων και υποδομών δημιουργούν το αναγκαίο «ανάχωμα» στη γενικευμένη ύφεση της οικονομίας, ενισχύοντας γι΄ αυτό τον τομέα με πρόσθετα προγράμματα έργων. Ο ΣΕΓΜ τονίζει ότι εδώ και καιρό έχει επισημάνει το πρόβλημα και έχει εκφράσει τις ανησυχίες του για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τον βασικό μοχλό για την προώθηση των δημοσίων επενδύσεων και τη διέξοδο στην κρίση.

  Προτάσεις
  Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΓΜ υπέβαλε στον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δ. Ρέππα τις προτάσεις του για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

  Στις γενικές προτάσεις του ΣΕΓΜ περιλαμβάνονται:

  * Η αξιοποίηση του μελετητικού κλάδου στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας (ΕΣΠΑ, πράσινη ανάπτυξη, εξωστρέφεια).

  * Η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας του μελετητικού κλάδου.

  * Η δημιουργική και αποτελεσματική λειτουργικά εναρμόνιση προς το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ. * Η διασφάλιση της ποιότητας των μελετητικών υπηρεσιών.

  Ο Σύνδεσμος παρέδωσε και εξειδικευμένες προτάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται:

  * Υποχρεωτική χρήση μελετητικών πτυχίων για την ανάθεση και εκπόνηση μελετών.

  * Διαφάνεια, στην κατεύθυνση της οποίας πρέπει να ληφθούν μέριμνες. * Εφαρμογή του νόμου υποχρεωτικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. * Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

  * Κατάργηση του κατώτατου ορίου των αμοιβών, ώστε να μην παρουσιάζονται φαινόμενα άνισης μεταχείρισης ημεδαπών σε σύγκριση με αλλοδαπούς μελετητές.

  * Αλλαγή στο σύστημα τιμολόγησης των έργων.

  * Εναρμόνιση των σταδίων των τεχνικών μελετών με τα στάδια των περιβαλλοντικών και λοιπών αδειοδοτήσεων.

  Οικονομία