• Αναζήτηση
 • Στα πράγματα

  Κίνητρα προσεισμικής ενίσχυσης και ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

  Σε αύξηση της εμπορικής αξίας των παλαιών κτιρίων αλλά και σε αύξηση της ασφάλειας διαβίωσης των πολιτών θα οδηγήσει η προσεισμική ενίσχυση των κτιρίων σε όλη τη χώρα καθώς και οι επεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, που προτείνουν από κοινού το ΤΕΕ και η ΚΕΔΚΕ. Ωστόσο χρειάζονται οικονομικά κίνητρα για να επιτύχουν τα μέτρα αυτά, που μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλέστερες οικοδομές. «Η πολιτεία οφείλει να δώσει θεσμικά εργαλεία, σύγχρονους κανονισμούς, νέες προδιαγραφές, αντισεισμικό κανονισμό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων» τονίζει ο β΄ αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) κ.

  Σε αύξηση της εμπορικής αξίας των παλαιών κτιρίων αλλά και σε αύξηση της ασφάλειας διαβίωσης των πολιτών θα οδηγήσει η προσεισμική ενίσχυση των κτιρίων σε όλη τη χώρα καθώς και οι επεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, που προτείνουν από κοινού το ΤΕΕ και η ΚΕΔΚΕ. Ωστόσο χρειάζονται οικονομικά κίνητρα για να επιτύχουν τα μέτρα αυτά, που μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλέστερες οικοδομές. «Η πολιτεία οφείλει να δώσει θεσμικά εργαλεία, σύγχρονους κανονισμούς, νέες προδιαγραφές, αντισεισμικό κανονισμό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων» τονίζει ο β΄ αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) κ.
  Χρ.Σπίρτζης, προκειμένου να αναβαθμιστεί ο κτιριακός πλούτος της χώρας.

  – Η προσεισμική ενίσχυση των κτιρίων μπορεί να συνδυαστεί με επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων ώστε να προκύπτει ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο πακέτο παρεμβάσεων θωράκισης και βελτίωσης της λειτουργίας κάθε κτιρίου, με χαμηλό κόστος για τους ιδιοκτήτες, όπως προτείνουν από κοινού το ΤΕΕ και η ΚΕΔΚΕ;

  «Είναι δύο διαφορετικές αλλά μεγάλες παρεμβάσεις, που θα μπορούσαν να συνδυαστούν. Είναι αναγκαία η αναβάθμιση, κύρια των δημόσιων κτιρίων και ως προς την τρωτότητά τους και ως προς τη ενεργειακή τους κατανάλωση. Είναι αναγκαία η επέκταση των αντισεισμικών κανόνων σχεδιασμού για τα ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα και τις συσκευές ενός κτιρίου. Είναι επίσης αναγκαία η στροφή στον βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων και στη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτές οι τομές στον σχεδιασμό νέων κτιρίων και στην αναβάθμιση των υπαρχόντων είναι επιτακτικές και συνδέονται με το επίπεδο της ζωής μας, με την ποιότητα του αστικού και του φυσικού περιβάλλοντος όπου ζούμε, με τη μορφή της ανάπτυξης που θέλουμε».

  – Ποιο εκτιμάτε ότι θα είναι το κόστος μιας τέτοιας επέμβασης; Τι θα κερδίσει ο κάθε ιδιοκτήτης; «Το κόστος εξαρτάται από το μέγεθος των απαιτούμενων επεμβάσεων. Το όφελος όμως είναι πολλαπλό. Οι επεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας συνεπάγονται ποιοτικότερες συνθήκες ζωής, μικρότερο κόστος λειτουργίας, λιγότερους ρύπους και επομένως χαμηλότερη τιμή ρεύματος και προστασία του περιβάλλοντος. Οι προσεισμικές ενισχύσεις συνεπάγονται μεγαλύτερη ασφάλεια στη μεγάλης σεισμικότητας χώρα μας, με ανεκτίμητα οφέλη».

  – Η πολιτεία πρέπει να δώσει οικονομικά κίνητρα και ποια;

  «Η πολιτεία οφείλει να δώσει θεσμικά εργαλεία, σύγχρονους κανονισμούς, νέες προδιαγραφές, αντισεισμικό κανονισμό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, διαδικασίες διαφανείς, μελέτες και κατασκευές υψηλής ποιότητας. Η πολιτεία οφείλει να δώσει το παράδειγμα, για τα δημόσια κτίρια. Η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει χρηματοδοτικά εργαλεία, φορολογικά κίνητρα και έναν σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό που θα οδηγήσει σε αντικατάσταση μέρους του κτιριακού αποθέματος και σε αναβάθμιση του υπολοίπου».

  Οικονομία