• Αναζήτηση
 • ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ

  Κτηματογράφηση σε όλα τα καμένα

  Oποιαδήποτε περιοχή πλήττεται από πυρκαϊά σε όλη τη χώρα κηρύσσεται αμέσως υπό κτηματογράφηση εντός μηνός από την εκδήλωση της πυρκαϊάς και ανατίθεται άμεσα από την Κτηματολόγιο ΑΕ η σύνταξη του δασικού χάρτη της πληγείσης περιοχής. Αυτό ορίζεται στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου «για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής και λοιπές διατάξεις», που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυρίας Τίνας Μπιρμπίλη, ρύθμιση με την οποίαεπεκτείνεται η προστασία των δασών ανά την Επικράτεια.

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

  Oποιαδήποτε περιοχή πλήττεται από πυρκαϊά σε όλη τη χώρα κηρύσσεται αμέσως υπό κτηματογράφηση εντός μηνός από την εκδήλωση της πυρκαϊάς και ανατίθεται άμεσα από την Κτηματολόγιο ΑΕ η σύνταξη του δασικού χάρτη της πληγείσης περιοχής. Αυτό ορίζεται στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου «για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής και λοιπές διατάξεις», που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυρίας Τίνας Μπιρμπίλη, ρύθμιση με την οποίαεπεκτείνεται η προστασία των δασών ανά την Επικράτεια.

  Σε δηλώσεις της η υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε ότι το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη θωράκιση των δασών μας από επίδοξους καταπατητές και αυθαίρετα κτίσματα. Κατά τη διαμόρφωση του νομοσχεδίου αυτού, σημαντική ήταν η συμμετοχή επιστημονικών και άλλων φορέων στη δημόσια διαβούλευση. «Ολες οι προτάσεις και παρατηρήσεις κινήθηκαν στη λογική που διέπει τις απόψεις μας και φυσικά την τελική μορφή του νομοσχεδίου» τόνισε η κυρία Μπιρμπίλη, η οποία χαρακτήρισε συγκινητική τη συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι στήριξαν την προσπάθεια της κυβέρνησης για τη διάσωση του φυσικού μας πλούτου.

  Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο καθορίζονται αυστηρότεροι όροι και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας ως δάσους ή ως δασικής έκτασης και αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3208/2003, οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί δασοκτόνες από το σύνολο των επιστημονικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, καθώς με βάση τον νόμο του 2003 χρειαζόταν ποσοστό δασικής κάλυψης 25% και έκταση 3 στρέμματα για να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως δασική. Με το νομοσχέδιο επανέρχονται οι ρυθμίσεις του προηγούμενου δασικού νόμου 998/1979 και στο εξής αρκεί μόνο δασική κάλυψη 15% χωρίς όριο έκτασης για να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως δασική. Ο Νομός Αττικής
  Ειδικά για τις περιοχές του Νομού Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαϊές του Αυγούστου 2009 εφόσον δεν έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση κηρύσσονται υποχρεωτικά εντός μηνός από την ισχύ του παρόντος νόμου υπό κτηματογράφηση. Η Κτηματολόγιο ΑΕ αναθέτει μελέτη σύνταξης του οικείου δασικού χάρτη, επισπεύδοντας τις διαδικασίες, ώστε η κύρωσή του να γίνεται το αργότερο εντός έξι μηνών. Μετά την κύρωσή του ο δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη σε κάθε διοικητική ή δικαστική διαδικασία. Για πλήρη διαφάνεια, θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής όλες οι αποφάσεις που αφορούν την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας, την κύρωση των δασικών χαρτών, τον εντοπισμό και την κατεδάφιση αυθαιρέτων. Επίσης, στα καμένα της Αττικής αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και εργασιών για τους εντός σχεδίου πόλεων και ορίων οροθετημένων οικισμών ως την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας και για την εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οροθετημένων οικισμών ως την κύρωση των δασικών χαρτών των περιοχών αυτών.

  Ακόμη, ιδρύεται Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, η οποία θα εντοπίζει και θα κατεδαφίζει τις αυθαίρετες κατασκευές που εντοπίζονται με τηλεσκοπική χαρτογράφηση από την Κτηματολόγιο ΑΕ.

  Τέλος, για την αντιμετώπιση των ζημιών από τις πυρκαϊές προβλέπονται εξαιρέσεις στην έκδοση οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών για τα νομίμως υφιστάμενα κτίσματα που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από την πυρκαϊά, καθώς και για τα δημόσια έργα και έργα υποδομής τα οποία έχουν ήδη χωροθετηθεί.

  Δορυφορικός εντοπισμός αυθαίρετων κτισμάτων
  Η Κτηματολόγιο ΑΕ θέτει σε λειτουργία, υπό την εποπτεία του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, σύστημα τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης του Νομού Αττικής και ενημερώνει εντός του πρώτου τριημέρου κάθε ημερολογιακού μήνα την Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων για κάθε νέο κτίσμα που εντοπίζεται στον χάρτη, σε γήπεδο εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οριοθετημένων οικισμών στις περιοχές των καμένων, αναφέροντας υποχρεωτικά τις γεωγραφικές συντεταγμένες του κτίσματος.

  Κοινωνία