• Αναζήτηση
 • Τι προβλέπει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά που έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το ΥΠΕΧΩΔΕ

  Νησιά και παραλίες μπαίνουν σε τάξη 

  Τάξη στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας και πού, στα νησιά και στις παραλιακές περιοχές της Ελλάδας, επιχειρεί να βάλει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά, το οποίο ολοκλήρωσε και έδωσε σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς. Οπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, με το χωροταξικό αυτό γίνεται προσπάθεια για περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, της ανεξέλεγκτης διασποράς έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και του ελέγχου της αυθαίρετης δόμησης, ενώ υποστηρίζεται η ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς, η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και η αντιμετώπιση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

  ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

  Τάξη στο τι μπορεί να κάνει ο καθένας και πού, στα νησιά και στις παραλιακές περιοχές της Ελλάδας, επιχειρεί να βάλει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά, το οποίο ολοκλήρωσε και έδωσε σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς. Οπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, με το χωροταξικό αυτό γίνεται προσπάθεια για περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, της ανεξέλεγκτης διασποράς έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και του ελέγχου της αυθαίρετης δόμησης, ενώ υποστηρίζεται η ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς, η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και η αντιμετώπιση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

  Ο υπουργός χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του χωροταξικού για τον παράκτιο και νησιωτικό χώρο ως μία ακόμη πολύ σημαντική διαρθρωτική παρέμβαση, η οποία εντάσσεται στη μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, με τον οποίο η χώρα αποκτά νέες αναπτυξιακές προοπτικές και θωρακίζει το φυσικό και πολιτιστικό της περιβάλλον.

  «Ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση, από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες» υπογράμμισε ο κ. Σουφλιάς και υπενθύμισε ότιέχουν θεσμοθετηθεί ήδη το εθνικό χωροταξικό σχέδιο και τα ειδικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιομηχανία και τον τουρισμό.

  Με το ειδικό χωροταξικό για τον παράκτιο χώρο και τα νησιά το όριο της ελάχιστης απόστασης από τον αιγιαλό όπου επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων παραμένει στα 50 μέτρα, ανάλογα με την κλίση του εδάφους και την περιοχή. Προβλέπει δηλαδή ότι από τα 50 ως τα 100 μέτρα επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων για κατοικία, εστίαση και τουριστικές εγκαταστάσεις, ενώ μετά τα 100 μέτρα επιτρέπονται κτίρια με ελαστικότερους όρους, όπως τριώροφα.

  Τυχόν παλαιότερες αυστηρότερες ρυθμίσεις ως προς τις χρήσεις γης, τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης, κατισχύουν των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

  Αυξάνει αρτιότητες, μειώνει συντελεστές
  Το νέο χωροταξικό είναι εναρμονισμένο με το εθνικό χωροταξικό και τα άλλα ειδικά πλαίσια που έχουν θεσμοθετηθεί, αυξάνει τις αρτιότητες στην εκτός σχεδίου δόμηση και μειώνει τους συντελεστές δόμησης, ενώ εισάγει πρόσθετες ρυθμίσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού, την εγκατάσταση βιομηχανιών και την εγκατάσταση ανεμογεννητριών μέσα στη θάλασσα.

  Από την πλευρά του το ΠαΣοΚ υποστήριξε ότι το σχέδιο αυτό κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το εθνικό χωροταξικό και το χωροταξικό του τουρισμού, συμπληρώνοντας το παζλ εμπορευματοποίησης και εκποίησης ενός από τα πιο ευαίσθητα και αξιόλογα κομμάτια της Ελλάδας.

  Προσδιορίζεται ο παράκτιος χώρος
  Η Ελλάδα διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της Μεσογείου, μήκους άνω των 16.500 χλμ.- αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο περίπου των ακτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στη «στενή» παράκτια ζώνη της χώρας (βάθους ως 2 χλμ.) συγκεντρώνεται το 33% του πληθυσμού, ενώ στην ευρύτερη παράκτια ζώνη (βάθους ως 50 χλμ.) συγκεντρώνεται το 85% του πληθυσμού. Οι 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας μας είναι παράκτιες, όπως και οι μισοί περίπου από τους ΟΤΑ της Ελλάδας.

  Στην παράκτια ζώνη της χώρας συγκεντρώνονται σχεδόν όλες οι μεγάλες πόλεις, καθώς και το 80% των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, το 90% του τουρισμού και της αναψυχής, το 35% της αγροτικής γης και πάρα πολλές και σημαντικές τεχνικές υποδομές, ενώ ο ελληνικός παράκτιος χώρος φιλοξενεί σημαντικά οικοσυστήματα.

  Με το νέο χωροταξικό ορίζεται ο παράκτιος χώρος ως ο μεταβλητός γεωμορφολογικός χώρος εκατέρωθεν της ακτογραμμής, δηλαδή με χερσαίο αλλά και με θαλάσσιο τμήμα. Ορίζονται οι ζώνες διαχείρισης του παράκτιου χώρου και των νησιών. Προβλέπονται τρεις ζώνες που καθεμία διαθέτει χερσαίο και θαλάσσιο τμήμα και προσδιορίζονται ανάλογα με την απόστασή τους από την ακτογραμμή και παρουσιάζονται οι Κατευθύνσεις Χωροταξικής Οργάνωσης ανά ζώνη διαχείρισης, δηλαδή ορίζονται ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται σε κάθε ζώνη και ποιες όχι. Η εκτός σχεδίου δόμηση
  Βάσει αυτών, στο χερσαίο τμήμα μετά τα 50 μέτρα από τον αιγιαλό επιτρέπεται η δόμηση κτιρίων που προορίζονται για χρήση κατοικίας, εστίασης ή αναψυχής, τουριστικών εγκαταστάσεων, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Αν υπάρχει γκρεμός, το κτίσμα κατασκευάζεται σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από το χείλος του κρημνού. Ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης των κτισμάτων από όχθες ποταμών ή λιμνών ορίζονται τα 50 μ. από την παρόχθια ζώνη.

  Για τη δόμηση κτιρίων που προορίζονται για χρήση κατοικίας και εστίασης- αναψυχής, ακολουθούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

  Οικόπεδα τα οποία εμπίπτουν σε περισσότερες από μία ζώνες θεωρούνται ενιαία όσον αφορά την αρτιότητα. Η τοποθέτηση της χρήσης όμως γίνεται μόνο στη ζώνη στην οποία επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση, ο δε συντελεστής δόμησης υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν στη ζώνη της επιτρεπόμενης χρήσης.

  Για τη δόμηση κτιρίων που προορίζονται για κύρια τουριστικά καταλύματα, όπου αυτή είναι δυνατή, ισχύουν τα προβλεπόμενα από το ειδικό πλαίσιο του τουρισμού. Για τη δόμηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων που απαιτούν θαλάσσιο μέτωπο ακολουθείται το ειδικό πλαίσιο της βιομηχανίας. Προβλέπεται η κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων αρτιότητας για την εκτός σχεδίου δόμηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

  Πού επιτρέπονται τριώροφα κτίρια
  Τριώροφα κτίρια μπορούν να κατασκευαστούν στο χερσαίο τμήμα της δυναμικής ζώνης και σε περιοχές επέκτασης των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000

  κατοίκων, όπου δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 60% της κάλυψης των οικοπέδων.

  Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών απαγορεύεται η δημιουργία ορισμένων χρήσεων (όπως νέων εγκαταστάσεων βιομηχανίας/ βιοτεχνίας).

  Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,5, ενώ για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς ακολουθούνται ανά χρήση οι ισχύουσες διατάξεις.

  Για το χερσαίο τμήμα της υπόλοιπης παράκτιας ζώνης δεν τίθενται επιπλέον περιορισμοί σε σχέση με τα όσα ισχύουν ως σήμερα.

  Στη ζώνη υψηλής ανταγωνιστικότητας διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, η οποία εκτείνεται σε απόσταση 350 μ. από τον αιγιαλό, δίδονται κατευθύνσεις για τον περιορισμό της δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων με χρήσεις μη συμβατές με την τουριστική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αναπτυγμένες τουριστικά.

  Ιδίως βιομηχανικές/ βιοτεχνικές εγκαταστάσεις – με εξαίρεση αυτές που έχουν ανάγκη θαλασσίου μετώπου-, εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, εμπορικές εκθέσεις, κτίρια και γήπεδα αποθήκευσης, γραφεία, κτίρια περίθαλψης, πρατήρια καυσίμων.

  Κοινωνία