• Αναζήτηση
 • Ξεκινάει η απόσυρση ΙΧ τον Σεπτέμβριο

  Απόσυρση παλαιών ρυπογόνων αυτοκινήτων θα ισχύσει εντός του Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί το 2015, ενώ αυξάνονται από εφέτος τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα, εκτός από εκείνα που δεν ρυπαίνουν, και θα εφαρμοστεί «πράσινος» δακτύλιος από το 2011. Πρόκειται για τα μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία που περιλαμβάνονται σε τροπολογία την οποία κατέθεσε χθες βράδυ στη Βουλή ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιάς . Οπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την εφαρμογή των μέτρων το Δημόσιο προσδοκά έσοδα μόλις 800 εκατ.

  ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

  Απόσυρση παλαιών ρυπογόνων αυτοκινήτων θα ισχύσει εντός του Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί το 2015, ενώ αυξάνονται από εφέτος τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα, εκτός από εκείνα που δεν ρυπαίνουν, και θα εφαρμοστεί «πράσινος» δακτύλιος από το 2011.

  Πρόκειται για τα μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία που περιλαμβάνονται σε τροπολογία την οποία κατέθεσε χθες βράδυ στη Βουλή ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιάς . Οπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την εφαρμογή των μέτρων το Δημόσιο προσδοκά έσοδα μόλις 800 εκατ. ευρώ για τα έτη 2009-2012. Στα μέτρα περιλαμβάνεται η απόσυρση των ρυπογόνων οχημάτων, η οποία όμως θα ισχύσει μετά την κύρωση από τη Βουλή της τροπολογίας και μετά την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Η τροπολογία θα ψηφιστεί στο τρίτο θερινό τμήμα της Βουλής, που θα συνέλθει μετά τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Στη συνέχεια θα ισχύσει το μέτρο, το οποίο θα διαρκέσει ως το 2015.

  Η τροπολογία υπογράφεται από τους υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Μεταφορών και εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης.

  Σύμφωνα με την τροπολογία, για την εφαρμογή των νέων μέτρων τα οχήματα κατατάσσονται σε τέσσερις κλάσεις, με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση και ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους. Τα τέλη κυκλοφορίας αναπροσαρμόζονται στο εξής με βάση τον κυβισμό και την περιβαλλοντική επιβάρυνση ως εξής:

  * Κλάση Α (Εuro 4, Εuro 5): οχήματα με χαμηλές εκπομπές, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2005.

  * Κλάση Β (Εuro 3): οχήματα με μέτριες εκπομπές, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2000.

  * Κλάση Γ (Εuro 2): οχήματα με υψηλές εκπομπές, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 1996.

  * Κλάση Δ (Εuro 1, 0, συμβατικά): οχήματα με πολύ υψηλές εκπομπές, που κυκλοφόρησαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1996.

  Αλλάζει πλέον και ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, που σήμερα γίνεται μόνο με τον κυβισμό του κινητήρα. Στο εξής η κλιμάκωση των νέων τελών κυκλοφορίας βασίζεται και στον κυβισμό, αλλά και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση.

  Τα «περιβαλλοντικά» πλέον τέλη κυκλοφορίας θα ισχύουν για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (Ι.Χ., φορτηγά κτλ.) ως εξής: Στα επιβατικά ΙΧ η Α΄ κλάση έχει μείωση των ετήσιων τελών κατά 18 ευρώ, η Β΄ κλάση αύξηση κατά 50 ευρώ, η Γ΄ αύξηση κατά 100 ευρώ και η Δ΄ κατά 150 ευρώ. Τα υβριδικά και ηλεκτρονικά οχήματα καθώς και τα οχήματα υδρογόνου με κυβισμό ως 1.928

  κ.εκ. που ανήκουν στην Α΄ κλάση δεν θα πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, ενώ για τα με μεγαλύτερο κυβισμό τα τέλη κυκλοφορίας περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων.

  Τα ελαφρά και βαρέα φορτηγά δημόσια και ιδιωτικής χρήσης της Α΄ κλάσης έχουν μείωση κατά 30% των υφισταμένων τελών, της Β΄ αύξηση κατά 10%, της Γ΄ κατά 15% και της Δ΄ κατά 20%.

  Η αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί από το 2010 στα επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ και από το 2011 για τα φορτηγά.

  Η προμήθεια του σήματος και των «περιβαλλοντικών» τελών κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται – όπως και σήμερα- στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους από πιστοποιημένα σημεία συναλλαγής (π.χ. τράπεζες), παράλληλα όμως καθιερώνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων του οχήματος, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση της σχετικής υποχρέωσης των κατόχων οχημάτων.

  Σε συνδυασμό με το μέτρο των περιβαλλοντικών τελών, το οποίο θα λειτουργήσει ως «αντικίνητρο» κυκλοφορίας οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας ή μεγάλης ηλικίας, δίδονται συμπληρωματικά κίνητρα για την απόσυρση των οχημάτων αυτών και την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων. Τα οχήματα που θα αποσύρονται θα μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας με σκοπό την ανακύκλωση των υλικών τους και την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των επικίνδυνων στοιχείων τους.

  Τα κίνητρα απόσυρσης θα κλιμακώνονται με την κατηγορία και τον κυβισμό του οχήματος που αποσύρεται και θα είναι ακόμη μεγαλύτερα για εκείνους που κατόπιν της απόσυρσης θα προβούν σε αγορά οχήματος νέα τεχνολογίας. Τονίζεται ότι η χρηματοδότηση της αγοράς νέου αυτοκινήτου δίδεται μόνο σε όσους ταυτόχρονα αποσύρουν παλαιό.

  Ειδικότερα, τα οικονομικά κίνητρα από την απόσυρση κλιμακώνονται από 500 ως 2.200 ευρώ για τα ΙΧ, από 500 ως 2.000 ευρώ για τα ελαφρά φορτηγά και από 3.000 ως 9.000 ευρώ για τα βαρέα φορτηγά. Παράλληλα προβλέπεται ότι τα κίνητρα αυτά προσαυξάνονται κατά 1.000, 1.500 και 4.000 ευρώ αντίστοιχα στην περίπτωση αντικατάστασης του παλιού με αγορά καινούργιου ή μη οχήματος κλάσης Α΄. Τα δικαιολογητικά, η έναρξη και η διάρκεια ισχύος, ο τρόπος καταβολής των κινήτρων και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες θα καθοριστούν με αποφάσεις των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η απόσυρση και η ανανέωση του στόλου των οχημάτων δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Χρηματοδοτούνται από τα επιπλέον έσοδα από τις περιβαλλοντικές «προσαυξήσεις» των υφιστάμενων τελών κυκλοφορίας, καθώς και από τα επιπλέον έσοδα του κράτους, λόγω επιπρόσθετης ζήτησης στην αγορά οχημάτων από την εφαρμογή των μέτρων.

  Πόσα τέλη θα πληρώσουμε
  Μικρότερα των 301 κ.εκ.: χωρίς τέλη η Α κλάση, 68 ευρώ η Β κλάση, 118 ευρώ η Γ κλάση και 168 ευρώ η Δ κλάση.

  301-785 κ.εκ.: 28 ευρώ η Α κλάση, 96 ευρώ η Β κλάση, 146 ευρώ η Γ κλάση και 196 ευρώ η Δ κλάση. 786-1.357 κ.εκ.: 94 ευρώ η Α κλάση, 162 ευρώ η Β κλάση, 212 ευρώ η Γ κλάση και 262 ευρώ η Δ κλάση.

  1.358-1.928 κ.εκ.: 184 ευρώ η Α κλάση, 252 ευρώ η Β κλάση, 302 ευρώ η Γ κλάση και 352 ευρώ η Δ κλάση.

  1.929-2.357 κ.εκ.: 428 ευρώ η Α κλάση, 496 ευρώ η Β κλάση, 546 ευρώ η Γ κλάση και 596 ευρώ η Δ κλάση.

  Μεγαλύτερα των 2.357

  κ.εκ.: 562 ευρώ η Α κλάση, 630 ευρώ η Β κλάση, 680 ευρώ η Γ κλάση και 730 ευρώ η Δ κλάση.

  «Πράσινος» δακτύλιος από το 2011
  Ενα ακόμη κίνητρο για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων αποτελεί και η θέσπιση του «πράσινου» δακτυλίου. Θα εφαρμοστεί στην Αθήνα από την 1η Σεπτεμβρίου 2011, αρχικά στα όρια και στο ωράριο του υφιστάμενου δακτυλίου, όπου θα περιορίζεται η είσοδος των οχημάτων με βάση την κατηγορία και την κλάση τους και ανάλογα με την περιβαλλοντική τους επιβάρυνση, ενώ ειδικά έγχρωμα σήματα θα ισχύουν για τον «πράσινο» δακτύλιο. Σε επόμενη φάση, όταν θα έχει προχωρήσει σημαντικά η ανανέωση του στόλου των οχημάτων αλλά και οι επεκτάσεις του μετρό, μπορεί να εξεταστεί η διεύρυνση των ορίων του. Το μέτρο θα εφαρμοστεί παράλληλα με την εφαρμογή του μέτρου διαφοροποίησης του χρώματος του σήματος των περιβαλλοντικών τελών κυκλοφορίας, ώστε να ελέγχεται ευκολότερα η εφαρμογή του. Ειδικότερα:

  * Τα αυτοκίνητα με πολύ υψηλές εκπομπές ρύπων δεν θα μπορούν να εισέρχονται στον «πράσινο» δακτύλιο κατά το ωράριο λειτουργίας του. Θα εισέρχονται μόνο εκτός του ωραρίου του.

  * Για τα «καθαρά» αυτοκίνητα, δηλαδή τα καινούργια τα οποία εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140g/km, η είσοδος στον «πράσινο» δακτύλιο θα είναι ελεύθερη όλες τις ώρες.

  * Ολα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να κινούνται με το σύστημα «μονά-ζυγά», όπως σήμερα.

  Κοινωνία